Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstaker eller oppdragstaker?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstaker eller oppdragstaker?
Hege Torvbråten KS Forhandling

2 Betydningen av om det er et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold
Oppdragstaker har ikke krav på feriepenger, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller pensjon Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet kun for arbeidstakere. Dette innebærer ulikheter bl.a. med hensyn til: Arbeidstidsbestemmelsene Særskilt stillingsvern – saklig grunn for oppsigelse Reglene om fortrinnsrett

3 Rt-2013-342 – Beredskapshjem – «oppdragstaker»
To nye dommer fra HR om grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Rt – Beredskapshjem – «oppdragstaker» Private part i avtalen var oppdragstaker Tradisjonelle momenter for vurdering av grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker ga ikke grunnlag for en sikker konklusjon Avgjørende at oppdraget som beredskapshjem skiller seg fra ordinære arbeidstakerforhold Stortingets uttalelser ved behandlingen av pensjonsloven for oppdragstakere i beredskapshjem veide tungt Dissens 4 - 1

4 Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
Avlaster for en familie med et multihandikappet barn Spørsmål om vedkommende hadde krav på feriepenger Gjennomgang av momentene utledet fra forarbeider og rettspraksis Plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet Plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll Arbeidsgiver stiller til rådighet lokaler, utstyr mv. Arbeidsgiver har risikoen for arbeidsresultatet Vederlag i en eller annen form for lønn Stabilt tilknytningsforhold – oppsigelsesfrist Hovedsak arbeidet for en oppdragsgiver

5 Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
Ved tvil skal det skje en skjønnsmessig helhetsvurdering med utgangspunkt i de tradisjonelle momentene Lovgivers intensjon er at de som har behov for vernet i arbeidsmiljøloven, ferieloven mv. blir vernet. Arbeidstakerbegrepet gis derfor en vid tolkning Ikke betydning at Oslo kommune i liten grad hadde styring på når og hvordan oppdraget skulle utføres Den samlede vurderingen er at momentene med tyngde taler for at vedkommende var arbeidstaker

6 Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
HR viste til uttalelse fra Sivilombudsmannen der støttekontakt ble ansett som arbeidstaker SOM : Støttekontakten var arbeidstaker Om lag 20 % stilling Noe veiledning fra kommunen og rapportering fra støttekontakten Vekt på personlig arbeidsplikt Lønnen var mer knyttet opp mot løpende arbeid enn et bestemt resultat Utbetalt feriepenger Ikke betydning at støttekontakten i liten grad var underlagt kommunens instruksjon

7 Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
Uklart hvor stor vekt uttalelsen fra Sivilombudsmannen skal tillegges som følge av HRs henvisning Mange ulikheter mellom de to sakene Arbeidets omfang Frihet for når og hvordan arbeidet skulle utføres Arbeidets karakter

8 Konsekvenser av de to HR-dommene
Vurderer FOU-prosjekt for å få mer kunnskap om kommuners bruk av støttekontakter Nytt rundskriv med utgangspunkt i B-06/11


Laste ned ppt "Arbeidstaker eller oppdragstaker?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google