Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Page Cooperative and multidisciplinary Departements and Research areas 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Page Cooperative and multidisciplinary Departements and Research areas 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Page Cooperative and multidisciplinary Departements and Research areas 1

2 Page Public Contractors dominate percent of total turnover 2011 (100 mill NOK, 13,2 mill Euro) 2

3 Page Eksempler på sikkerhetsforskning Sikkerhetskultur i transport. 1012/2009 130 dødsulykker med vogntog. Gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper. 1061/2010 Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud. 1139/2011 Trafikksikkerhetstilstanden 2011 - Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger.1194/2012 Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken. Sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP). 1131/2011 Sikkerhetseffekter av salting.1171/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010. 1164/2011 Fornuftige følelser? En studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike. 1177/2011 Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. 1184/2011 Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken. Sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP). 1131/2011 3

4 Page Eksempler på ITS forskning  Intelligente transportsystemer ( ITS ): En oversikt over effekter på atferd og ulykker. 845/2006  Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. En studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR) Personvern og ITS. 1097/2011  Evaluering av friteksttavler i Trondheim. 1153/2011  Førerstøttesystemer: Beregning av trafikksikkerhets- effekter ved ulike implementeringsnivåer. 1202/2012  Logistikkorganisering i endring. 1193/2012 4

5 Page Kommende prosjekter – TRANSIKK?  Naturalistic Driving. UDRIVE + søknad tilTRANSIKK om Distraksjonsfare knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Fridulv  Miljøvennlig bytransport: Økt eksponering og mindre risiko. Safety by numbers. Hvordan håndtere byenes transportproblemer uten å øke risikoen? Aslak. Samarbeid AAU  Development and prediction of out-comes of accident-reducing measures. En WP matcher TØIs arbeid I EU-projekt og ser spesielt på ITS. Truls  A framework for impeding high impact, infrequent events caused by unwanted behavior in Urban transport:Sunniva  Kartlegging, risikoanalyse og regulering av utenlandske aktører i godstransport på veg (og sjø og skinner) i Norge: Tor Olav 5

6 Page Nye ting på TØI framover  Vi får ny instituttsjef  Departementene enn mer redde for å dele ut midler uten anbud – vi trenger rammeavtaler med forvaltningen  Samarbeidsprosjekter med ulike finansiærer bra nasjonalt og på tvers av land  Vi har nettopp hatt en søknadsrunde på sikkerhetsprogrammet TRANSIKK.  Aktuelt med et program på Samfunnssikkerhet etter 22.juli  Vi jobber hardt for å få et transportprogram i NFR  Transport i dag den sektor med minst FoU-andel  Transport den sektor som ikke har en match UE-NFR 6


Laste ned ppt "Page Cooperative and multidisciplinary Departements and Research areas 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google