Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra FUGE til BIOTEK2021 Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra FUGE til BIOTEK2021 Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra FUGE til BIOTEK2021 Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet

2 Agenda  Oppsummering av FUGE (2001-2011)  Prosess fram mot nytt program  Lansering av BIOTEK2021  Utlysning av midler til bioteknologi i 2012

3 Store programmer i Forskningsrådet  Adressere samfunnsutfordringer  Betydelig årlig budsjett  Forankret i nasjonale strategier  Bidra til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon (SAK)  Omfatte forskning i hele verdikjeden  Styrke internasjonalisering  FUGE (2001 – 2011)

4 Teknologiplattformene  10 plattformer  35 forskningsmiljøer  6 universiteter  Investert over ca 600 mill. kr

5 Evalueringens hovedkonklusjoner  FUGE har vært en suksess  Økt kapasitet og økt kompetanse  Økt produktivitet  Økt forskningskvalitet  Arbeidsdeling, samhandling og addisjonalitet  Teknologiplattformer som «fyrtårn»  Adressert samfunnsutfordringer  Mye og god formidling

6 Evalueringens a nbefalinger  Ny satsing må bygge videre på FUGE-fundament (SAK)  Forskningseksellense på nisjeområder  Vektlegge internasjonalisering  Styrke samspill med aktiviteter internt i Forskningsrådet  Mer samarbeid og kommunikasjon med næringslivet  Mer strategisk satsing på samfunnsmessig robust forskning

7 Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger 2012Oktober 2011 September 20112009 – 2010

8 Biotek 2012: innspill samfunnsutfordringer

9 Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger Nasjonal strategi Arbeidsgruppe med 6 departementer, FR og IN Overordnet og bred nasjonal strategi 2012Oktober 2011 September 20112009 – 2010

10 Nasjonal strategi for bioteknologi: 4 tematiske og 4 strukturelle områder Internasjonalt samarbeid Kompetanse og infrastruktur Næringsutvikling Bioteknologi og samfunn

11 Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger Nasjonal strategi Arbeidsgruppe med dep, NFR og IN Overordnet og bred nasjonal strategi Statsbudsjett 2012 Om ny bioteksatsing Innhold og budsjett 2012Oktober 2011 September 20112009 – 2010

12 Statsbudsjettet 2012

13 Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger Nasjonal strategi Arbeidsgruppe med dep, NFR og IN Overordnet og bred nasjonal strategi Statsbudsjett 2012 Om ny bioteksatsing Innhold og budsjett Forskningsrådet utvikler innhold og format til et nytt program BIOTEK2021 2012Oktober 2011 September 20112009 – 2010

14

15 Nytt stort program BIOTEK2021 Foreløpig programplan er basert på:  Nasjonal strategi for bioteknologi  Kunnskapsgrunnlaget Biotek2012  Forskningsrådets internasjonale strategi  Forskningsrådets innovasjonsstrategi  Evalueringen av FUGE:  Nasjonal arbeidsdeling og forskningseksellense på nisjeområder  Økt fokus på internasjonalisering  Mer samarbeid og kommunikasjon med næringslivet  Mer strategisk fokus på samfunnsmessig robust forskning  Styrke samspill med aktiviteter internt i Forskningsrådet

16 Fra FUGE til BIOTEK2021 FUGE BIA (+11 MNOK) FRIPRO (+46 MNOK) BIOTEK2021 (130 MNOK)

17 Forskningsrådets koordinering av bioteknologi fra 2012 BIOTEK2021 FRIPRO FORNY BIA INFRA Tematiske programmer (HAVBRUK, BIONÆR, RENERGI, Biobanker mfl.

18 Programmets (foreløpige) mål  Bygge forskningsbasert kunnskap innenfor bioteknologi som er relevant for å løse prioriterte samfunnsutfordringer.  Tilrettelegge for at kunnskap tas i bruk, primært innenfor næringslivet, men også i samfunnet forøvrig  Forestå en ansvarlig og robust teknologiutvikling innenfor de prioriterte områdene.

19 Faglige prioriteringer  Marin bioteknologi – videreutvikle et fundament  Biotek i landbruket – videreutvikle fundament  Industriell bioteknologi – bygge opp  Medisinsk bioteknologi – videreutvikle og høste

20 Strategiske prioriteringer  Adressere samfunnsutfordringer  SAK  Innovasjon og næringsutvikling  Internasjonalt samarbeid  Samfunnsmessig robust teknologiutvikling  Store prosjekter

21 Utlysning 2012  Publisert 3. februar  Inntil 160 MNOK  Obligatorisk skisseprosess – frist 15. mars  Søknadsfrist 30. mai  Oppstart prosjekter fra 1.11.2012

22 Store, næringsrelevante forskerprosjekter  Samfunnsutfordring der bioteknologi kan bidra til løsningen  Generisk og sektorovergripende bioteknologi  Tverrfaglige prosjekter som bidrar til nasjonalt samarbeid og oppgavedeling  ELSA-komponent  Internasjonal dimensjon  Styringsgruppe (minst to bedriftsdeltagere)  Nettverksfunksjon - for å koble forskere, næringsliv og andre interessenter  Minst 4 partnere  Inntil 40 millioner kr per prosjekt

23 Spesifikke føringer  Dokumentert strategisk forankring i søkerinstitusjon  Bedriftsdeltagelse  Kjønnsbalanse i prosjektledelsen  Unge forskere inkludert  Beskrive potensiale for næringsmessig verdiskaping

24 Obligatorisk skisse  Hensikt: å bidra til at søknadene i størst mulig grad oppfyller krav og føringer  Søkere bør gå sammen for å etablere optimale samarbeidskonstellasjoner (SAK)  Skissene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet – veiledende tilbakemelding  Programstyret for BIOTEK2021 kan fatte beslutning om hvem som kan få sende inn søknad  Skissemal, maks 5 sider  Frist 15. mars. 2012.

25


Laste ned ppt "Fra FUGE til BIOTEK2021 Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google