Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS

2 Visjon ”Likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap” NKLMS

3 Oppdrag: NKLMS  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er en brobygger i møte mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innenfor psykisk helse. Ved å samle, gyldiggjøre og spre erfaringer og fakta gjøres ny kunnskap tilgjengelig for helsesektoren.

4 Mandag E.no fra statsbudsjett NKLMS  St.prp.nr. 1 ( ) forts.  Det er viktig å øke brukernes kunnskap slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, NASEP, og de regionale brukerstyrte sentrene er sammen med brukerorganisasjonene sentrale aktører i dette arbeidet.

5 Våre relasjoner NKLMS

6 Hvordan?  Publikasjoner  Konferanser  Kunnskapsbasen  Nettverkssamlinger  Forskningsutvalg  Samarbeidsprosjekter innen forskning og utvikling  Formidling NKLMS

7 Publikasjoner  Kjernedokumentet  Sluttrapport prosjekt vekst- og mestringsgrupper  Skadereduserende veileder for å slutte med, eller bruke mindre psykofarmaka  ”Hvor går grensen?” Et hefte om bruk av tvang innen psykiatrien  Introduksjonsheftet til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet  Filmen ”Vendepunkt” NKLMS

8 FOU arbeid og forskning NKLMS  Forskingsutvalet har utarbeidd: - Grunnlagsdokument på kunnskapsgrunnlag og kunnskapsutvikling – lanseres den Veileder for involvering av medforskere med brukererfaring i forskningsprosjekt – ferdig i des.11 - Hva er godt psykisk helsearbeid i brukerperspektiv med bakgrunn in analyse av BSB sitt materialet - høst FOU strategi for E.no

9 Prosjekter - forts. NKLMS  Samarbeidsprosjekt med Ahus: Studie på recoveryeffekt hos brukere i ACT team  Samarbeid med AFI: Brukerperspektivet i arbeidstiltak Reidun Norvoll  Samarbeid med HIBU: Prøve ut en utdanning for medforskere i akademisk miljø  Samarbeid med Stange kommune og HIBU: Evaluering av tjenestene utfra brukerperspektiv der det blir brukt KOR skjemaer

10 Prosjekter forts. NKLMS  Svart gull v/Gunn Marit Uverud: Erfaringssammenstilling fra 15 brukere:Hvordan virker deltakelse i skrivekurs for recoveryprosessen hos deltakerne?

11 Kunnskapsbasen NKLMS  Bibliotek med erfaringsbasert litteratur innen psykisk helse med 536 titler pr. sept. 11  I Bibsys har vi lagt inn 114 ulike bidrag frå brukere og pårørende  Nettsida brukast aktivt som formidler: - blogger - kronikker - infosider - intervju osv

12 Dialogarenaer NKLMS  Paneldebatter  Samling av dei regionale brukerstyrte sentra  Brukerorganisasjonskonferanse  Nasjonal erfaringskonferanse  Nettmøter  Tankesmier  Samarbeidsmøter

13 NKLMS

14


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE NKLMS 21.09.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google