Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima? Tore Leite spesialrådgiver, hovedkontakt for Framtidens byer Oslo Byrådsavdeling for samferdsel, miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima? Tore Leite spesialrådgiver, hovedkontakt for Framtidens byer Oslo Byrådsavdeling for samferdsel, miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima? Tore Leite spesialrådgiver, hovedkontakt for Framtidens byer Oslo Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring

2 KLIMAENDRINGER VIL PÅVIRKE KOMMUNENE…

3 …MEN KOMMUNENE ER VELDIG SMÅ

4 FRAMTIDENS BYER FOR LAVEST MULIG KLIMAGASSUTSLIPP OG BEDRE BYMILJØ • Den levedyktige kommunen • Mobil uten bil • Energieffektive fossilfrie bygg

5

6 KLIMAPOLITIKKEN INTEGRERERT I MILJØARBEIDET: Målformuleringer i kommunens styrende dokument/vedtak

7 EKSEMPLER PÅ KLIMARELEVANTE MÅL: Oslos direkte Klimagassutslipp skal halveres fra 1991 til 2030 • Det skal ikke være utslipp fra stasjonær energibruk etter 2020 • Videreutvikle et effektivt og miljøvennlig transportsystem • Utfasing av olje og gass som spisslast i fjernvarmesystemet • Energi- og miljøeffektive bygninger og bygningsmiljøer • Miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter • Konsentrert og knutepunktbasert utbyggingsmønster • Ufasing av oljefyring i kommunale bygg innen 2011

8

9 FRAMTIDENS BYER for lavest mulig klimagassutslipp og bedre bymiljø

10 HVORDAN KAN FRAMTIDENS OSLO FOR LAVEST MULIG KLIMAGASSUTSLIPP OG BEDRE BYMILJØ SE UT? • Kjøretøyparken domineres av nullutslippsbiler og plug-in hybridbiler, innblanding av syntetisk biodiesel til person og godstransport • Oslo kommune, næringslivet og statlige myndigheter har tilrettelagt for at byens innbyggere skal kunne leve med så lavt økologisk fotavtrykk som mulig • Kollektiv transport eller gang/sykkel er førstevalg for alle personreiser. Arealbruken er fortettet rundt kollektivknutepunkt og høyfrekvente kollektivstrenger. Busstransporten er klimanøytral • Bygningene i Oslo har et lavt energiforbruk. Det brukes ikke lenger fossil energi til oppvarming • Kretsløpsbasert avfallshåndtering er veletablert med betydelig grad av materialgjenvinning • Oslo kommune har god oversikt og kompetanse på kommende klimaendringer og er robust mot ekstremvær

11

12 HANDLINGSPROGRAM FOR OSLO TAR UTGANGSPUNKT I HALVERINGSMÅLET


Laste ned ppt "Hvordan kan kommunene gripe an arbeidet med klima? Tore Leite spesialrådgiver, hovedkontakt for Framtidens byer Oslo Byrådsavdeling for samferdsel, miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google