Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling Tore André Sines, dialogkonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling Tore André Sines, dialogkonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling Tore André Sines, dialogkonferanse Bergen Vann KF 14.05.2014

2 2 Pilotprosjekt – HIAS/Norsk Vann: Bedre utnyttelse av biogass

3 3 Hvordan treffe i markedet Kilde: Jacob Goldenberg, Donald Lehmann, og David Mazursky, Marketing Science Institute. MSI working rReport no. 99-110, 199-197 innovation projects 28 % 69 % Finne behovet i markedet Spontane ideer

4 4 Pådriver og fasilitator av innovative offentlige anskaffelsesprosesser Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet.

5 5 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere  NHO  KS Programansvarlige Ledende påvirkere  Nærings- og fiskeridepartementet  Helse- og omsorgsdepartementet  Kommunal- og moderniserings- departementet  Framtidens byer  Innovasjon Norge  Forskningsrådet  Direktoratet for IKT og forvaltning  Helsedirektoratet Ledende statlige virksomheter  Statsbygg  Forsvarsbygg  Jernbaneverket  Statens Vegvesen  NAV  Avinor  Helse Sør-Øst Kommunal sektor  Oslo kommune  Bergen kommune  Stavanger kommune

6 Programmets formål (programperiode 2010 – 2014) Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser  Øke kunnskapen  Øke gjennomføringen Programmets rolle (innsatsområder)  Pilotprosjekter / fasilitator  Metodisk tilnærming / workshop  Ledelsesforankring  Regionalt arbeid 6

7 7 1 1 2 2 3 3 Vurdere behov, planlegge og organisere Dialog med markedet Gjennomføring og evaluering Tre faser

8 8 Jeg er full av lovord om kommunens måte å skaffe seg oversikt og innsikt om leverandørene i prosjektet. Spesielt når det etterspørres innovative løsninger er det viktig å ha kunnskap om hva markedet er i stand til å levere, og hva som er status i markedet. Jeg mener kommunen nå har skaffet seg et godt grunnlag for å utarbeide en kravspesifikasjon i den kommende konkurransen. Roger Sletta salgssjef i Hospital IT – dialogkonferanser om smarthusteknologi i Omsorg+

9 9 Vær åpne for samarbeid med andre leverandører, se dere rundt, ikke vær for selvopptatte. John Einar Flasnes tekniker i Relacom

10 1)Innkjøpere i stat og kommune melder om gevinster i form av bedre løsninger og økt konkurranse. De ønsker seg mer kompetanse og bistand 2)Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å innovere og utvikle sin konkurransekraft ytterligere Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012, Agenda Kaupang A/S – Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer 2010-2014, PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – Vurdering av samfunnseffekter 2013. 10 Hovedfunn (erfaringer fra arbeidet pr. januar 2014)

11 11 MER INFORMASJON www.leverandørutvikling.no www.anskaffelser.no MER INFORMASJON www.leverandørutvikling.no www.anskaffelser.no


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative anskaffelser som drivkraft til næringsutvikling Tore André Sines, dialogkonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google