Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor ansette PhD-er i Statens vegvesen Radison SAS Plaza 15.oktober 2009 Tore Hoven Avdelingsdirektør Teknologiavdelingen Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor ansette PhD-er i Statens vegvesen Radison SAS Plaza 15.oktober 2009 Tore Hoven Avdelingsdirektør Teknologiavdelingen Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor ansette PhD-er i Statens vegvesen Radison SAS Plaza 15.oktober 2009 Tore Hoven Avdelingsdirektør Teknologiavdelingen Vegdirektoratet

2 Hvorfor ansette PhDer i SVV ? Vi strever fremdeles med merkevaren Statens vegvesen Denne mannen har forlatt oss !

3 Stortinget Samferdselsdepartementet Planlegging  Bygging  Forvaltning av veg  Tilsyn m førere/kjøretøy  Statseid produksjonsselska p. Fri, kommersiell aktør i markedet. Næringsdep

4 I dag er Statens Vegvesen en moderne organisasjon som skal utvikle og ta vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem i Norge.

5 Statens vegvesen – vår utfordring: Å utvikle en organisasjon som er i god stand til å møte fremtidens utfordringer •Være en god tjenesteleverandør •Løse oppgaver på en kvalitetsmessig god måte •Effektiv bruk av menneskelige og økonomiske ressurser •Bli en mer enhetlig organisasjon •Utvikle kunnskapsbedriften SVV •Styrke organisasjonen for å håndtere klima- og miljøutfordringer

6 Statens vegvesen – kompetansebedrift Instruks fra Samferdselsdepartementet: Statens vegvesen har et sektoransvar for å utvikle veg- og vegtrafikkfaglig kompetanse i Norge Hvis vi skal ivareta vårt ansvar må vi ha medarbeidere med høy faglig kompetanse innefor en rekke fagområder Hva gjør vi for å skaffe oss spisskompetanse ?

7 Vi har etablert en stor utviklingsavdeling •Enheten skal ha kunnskap på høyt nivå og sikre faglig utviklingsarbeid bl.a innenfor miljø, trafikksikkerhet, ITS, prosjektering av kompliserte konstruksjoner, veg- og materialteknologi, geoteknikk og trafikkteknologi •Enheten samarbeider nært med forsknings- og universitetsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og det legges vekt på utveksling av erfaring. • Kunnskapen benyttes nasjonalt og internasjonalt. DVS: vi også ha medarbeidere med tittelen Dr.

8 NY FOU-strategi 2010 – 2014 •FoU-virksomhet vil i økende grad foregå i samarbeid med andre både nasjonalt og internasjonalt. •FOU skal brukes bevisst for å bygge opp spisskompetanse der vi har et sektoransvar •Det foreslås øke rammene for FoU gjennom å knytte FoU - prosjekter til store prosjekt. •Alle store FOU-prosjekt bør finansiere minst en PhD som er relevant for prosjektet

9 Områder for FOU baseres på NTP og internasjonalt samarbeid Planlegging og utforming •Overordnet planlegging •Transportanalyse •Miljøvennlig transport •Næringslivets transporter •Persontransport og myke trafikanter •Universell utforming Infrastruktur •Trafikkteknologi •Vegteknologi •Vegkapital Kunstbygg •Bruer •Tunneler Trafikksikkerhet/Miljø/Intelligente transportsystemer •Energiøkonomisering •Intelligente transportsystemer og tjenester – ITS •Trafikksikkerhet •Sikkerhet, trygghet og sårbarhet •Miljø •Klima

10 Måleindikatorer for FOU og kompetanse •Kroner til FOU (eller %) (min 100 millioner kroner per år) •Antall FOU-prosjekt knyttet til større prosjekt (både drift/vedlikehold og investering) •Antall artikler publisert •Konferanser (presentasjoner og gjennomføring) •Antall PhD initiert av SVV •Antall mastergrad/bachelor-oppgaver støttet av SVV

11 Et eksempel: FoU-prosjektet Kompetanseutvikling Drift/Vedlikehold Delprosjekt 3: Spesialisering og FOU Hovedfokus på to områder: Øke spisskompetanse og forskerkompetanse innen drift og vedlikehold •flere PhD-er som kan bidra til fremtidig forskning og undervisning •bedre forskningsfasiliteter Videreutvikle fagområdet gjennom •fremtidsrettet FOU •mer FOU inn i drift- og vedlikeholdskontrakter

12 Dp 3-1 Spesialisering – PhD-studier Hva er gjort  Etablert Postdoc-stilling ved NTNU sammen med Avinor.  Initiert PhD-studium på Georadar.  Startet nytt PhD-studium på salting i samarbeid med SaltSMART.  Utlyst nye PhD-stipend innen drift/vedlikehold (flere tema kan være aktuelle, for eksempel: rehabilitering av veger, drenering og drift av høyfjellsveger).  Støttet NTNU for opprusting av klima-lab.  Anskaffet utstyr til bruk i PhD-studium og FOU.

13 Ny samarbeidsavtale om Utdanning, FOU, rekruttering og kompetanseutvikling mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Statens vegvesen (SVV)

14 •Rekruttering av sivilingeniører til SVV og andre deler av veg- og vegtrafikksektoren. •Framtidsrettet og kvalitetsriktig sivilingeniørutdanning •Kompetanseutviklingstiltak gjennom etter- og videreutdanning. •Kompetanseutvikling og FoU på områder som er av betydning for hele veg- og vegtrafikksektoren. •Økt satsning på PhD-utdanning.

15 Statens vegvesen finansierer: •2 Professor II-stillinger •2 Studentkontakter •PhD-program –Finansiering av 5 PhD - studenter –5 -10 PhD - studenter ansatt i SVV som en del av vårt interne FOU-program (8 PhD i 2008) •1 postdoc - stilling •1 laboratoriestilling •Støtte til forskningslaboratorium

16 Status Vi finansierer i dag 12 PhD-studenter De siste 10 årene har vi finansiert 25 PhD- studenter Over halvparten av disse er i dag ansatt i Statens vegvesen

17 Takk for oppmerksomheten Tore Hoven


Laste ned ppt "Hvorfor ansette PhD-er i Statens vegvesen Radison SAS Plaza 15.oktober 2009 Tore Hoven Avdelingsdirektør Teknologiavdelingen Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google