Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Richardsen, Statens vegvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Richardsen, Statens vegvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Richardsen, Statens vegvesen
ITS Intelligente TransportSystemer Hans Richardsen, Statens vegvesen

2 ITS ITS Hensikten er : Økt trafikksikkerhet Bedre fremkommelighet
ITS er en felles betegnelse på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi innenfor transportsektoren Lyskryss Hensikten er : Økt trafikksikkerhet Bedre fremkommelighet Bedre miljø Fotobokser ITS Variable skilt GPS

3 ITS er et satsingsområde internasjonalt
EU har anslått at ITS vil kunne bidra til: • Reduksjon i reisetider på 20 % • Økt kapasitet i vegnettet på 5-10 % • Reduksjon i drepte og alvorlig skadde med % • Vesentlige reduksjoner i miljøbelastninger Hvis mye av det som kommer er avhengig av at vegmyndigeter og bilfabrikantene blir enige om løsninger. Lille Norge kan ikke gjøre mye alene for å påvirke bilfarikantene Norge langt fremme i testprosjekter og utprøving.

4 Påbudt med bilbeltevarsler Elektronisk kant- og midtlinjevarsler
ITS teknologi som testes Trafikksikkerhet ISA og streknings-ATK Alkolås Påbudt med bilbeltevarsler Elektronisk kant- og midtlinjevarsler Dette er teknologi som eksisterer i dag og er i bruk. ITS-tiltak som ISA og streknings-ATK kan bidra til å senke fartsnivået Mellom hver tredje og fjerde drepte trafikant er påvirket av alkohol, og alkolås kan derfor bidra til bedre trafikksikkerhet 10% av bilførerne kjører uten belte, og en effektiv bilbeltevarsler kan bidra til en høyere bruksprosent 40 % av drepte har ikke brukt belte, halvparten av disse kunne kanskje berget livet med belte Møte og utforkjøringsulykker utgjør 2/3 av alle drepte og hardt skadde i trafikken, noe som aktualiserer en satsing på elektronisk kant- og midtlinjevarsler

5 Dynamiske fartsgrenser Betalings- og billetteringssystem
ITS teknologi som testes Fremkommelighet Sanntidsinformasjon Dynamiske fartsgrenser Betalings- og billetteringssystem sanntidsinformasjon om reisetider og kjøreforhold på vegnettet, samt automatisk kødetektering og dynamisk varsling til trafikantene. Dynamiske fartsgrenser og informasjon på friteksttavler langs vegen. Samordne betalings- og billetteringssystem for vegtransport , ferje og parkering. Bedre utnyttelse av eksisterende veger kan utsette eller kanskje gjøre nye veger unødvendig.

6 Varsling om forurensning
ITS teknologi som testes Miljø Kollektivtransport Bedre flyt i trafikken Varsling om forurensning Miljø Bedre fremkommelighet for kollektivtransport i storbyområder – Signalprioritering for kollektivtransport på hovedvegnettet i de største byområdene Overgang fra bil til kollektivtrafikk – bidra til etablering av intelligente Park&Ride-løsninger og til etablering av sanntids informasjonssystemer for kollektivtrafikken Akuttiltak i storbyområder – system med variable fartsgrenseskilt og friteksttavler på strekninger med stor lokal luftforurensing Etterspørselsstyring og trafikkregulering – friteksttavler med informasjon om luftkvalitet, trafikkregulerende avgiftssystemer for vegtransport som oppfølging av politisk vedtak Automatiske lys Bedre flyt i trafikken gir mindre utslipp

7 ITS fremover MERK VENSTREKJØRING!!
Mer overvåking og informasjon vil gi uante muligheter. Førerløse biler? All ITS må vurderes opp i mot trafikksikkerhet, for mye informasjon og forstyrrelser fra ting i bil og langs veg kan bli ett trafikksikkerhetsproblem.


Laste ned ppt "Hans Richardsen, Statens vegvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google