Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal transportplan Øyer 5. september 2011 Jan Fredrik Lund, leder programstyret Nasjonal transportplan Hvordan påvirke det videre planarbeidet? Universell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal transportplan Øyer 5. september 2011 Jan Fredrik Lund, leder programstyret Nasjonal transportplan Hvordan påvirke det videre planarbeidet? Universell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal transportplan Øyer 5. september 2011 Jan Fredrik Lund, leder programstyret Nasjonal transportplan Hvordan påvirke det videre planarbeidet? Universell utforming i transportsektoren

2 Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal transportplan: Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål •Strategi for utvikling av det samlede systemet for veg- jernbane-, luft- og sjøtransport inklusive tiltak •Et verktøy for prioritering: –av bygging, vedlikehold og drift av statlig infrastruktur –innen og mellom alle transportformer –av kjøp av transporttjenester –av ulike finansieringsformer •Samlet presentasjon av transportpolitikken. Både drift, vedlikehold og investeringer for alle transportformene, samt ferjer, trafikant og kjøretøy. •Omtale av prosjekter større enn 200 mill kr som foreslås startet opp i perioden.

3 Hovedmål i Nasjonal transportplan 2010 - 2019 • Pålitelighet • Reisetider • Rushtidsforsinkelser • Gående og syklende • Avstandskostnader • Bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet Trafikksikkerhet Framkommelighet Miljø Universell utforming

4 Samferdsels-departementet/ Fiskeri- og kystdepartementet Tverretatligstyringsgruppe Samordnings-gruppen Programstyre Referanse-gruppeSekretariat Transport-analyserSamfunns-økonomiskmetodePerspektiv-analyse2040Langsiktigekapasitets-utfordringer i Oslo-området Strategisk utredning for nordområdeneØvrige tverretatlige tverretatligeutredninger Kontaktforum Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Oppdatert 02.05.06 Tverretatlig organisering

5 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

6 Nasjonal transportplan Hvorfor? Hva? Hvor? Hvordan?

7

8 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Sektorvise stamnettutredninger Pressekonferanse Oslo 7. april 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

9 Utfordringsdokumentet - vekst, vekst, vekst Globalisering - fortsatt vekst i internasjonal handel og transport Økonomisk vekst – forbruket øker Sterk befolkningsvekst

10 Sterk befolkningsvekst i byområder gir kapasitetsproblemer Kilde: SSB (2010) Oslo-området får 1,5 millioner flere daglige reiser innen 2040 som følge av befolkningsøkning – fra 4 millioner i 2010 i 5,5 millioner i 2040 I samme periode får Stavanger-området over 400 000 flere daglige reiser - fra 1 million i 2010 til 1,4 millioner i 2040

11 Mange flere eldre Antall innbyggere over 67 år dobles fra 625 000 i 2010 til 1,25 mill i 2040

12 Levende byer og befolkningsvekst Mest mulig av veksten må tas kollektivt Sterk økning av kapasiteten i kollektivtransporten Jernbanens Intercity-strategi Mer statlige midler til kollektivtransport Mer sykkel og gange Samhandling og forpliktende avtaler!

13 Interne utredninger i Statens vegvesen Rutevise riksvegutredninger Kartlegging av forfall på vegnettet Trafikksikkerhet Nasjonal strategi for gående Nasjonal sykkelstrategi Gjennomføringsstrategier for vegprosjekter Skredsikring Resultater fra FoU-programmer Kompetanse Ferjekontrakter Bompenger Vegtrafikksentraler ITS

14 Nasjonal transportplan Hvordan jobber vi: •Strategisk planlegging •Handlingsplaner og budsjett •Håndbøker / standardisering •Kunnskapsutvikling og formidling –Kurs / konferanser •Samhandling / brukermedvirkning / kontaktforum

15 Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2014 – 2023 - prosjektet Universell utforming •Tverretatlig prosjekt – Status og utfordringer – Behov – Forslag til videre arbeid/tiltak

16 Nasjonal transportplan Utfordringer Hele veien • Planer, bygging, drift og vedlikehold og transportmiddel/operatør Foto: Trine Presterud

17 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

18 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 www.ntp.dep.no


Laste ned ppt "Nasjonal transportplan Øyer 5. september 2011 Jan Fredrik Lund, leder programstyret Nasjonal transportplan Hvordan påvirke det videre planarbeidet? Universell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google