Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU-strategi 2006-2015 Hensikten med strategien er bl.a. •å gi bedre overordnet styring •målrette FoU-arbeidet mot formål og fokusområder •utnytte gode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU-strategi 2006-2015 Hensikten med strategien er bl.a. •å gi bedre overordnet styring •målrette FoU-arbeidet mot formål og fokusområder •utnytte gode."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU-strategi 2006-2015 Hensikten med strategien er bl.a. •å gi bedre overordnet styring •målrette FoU-arbeidet mot formål og fokusområder •utnytte gode erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter •effektivt utnytte etatens samlede ressurser •gi en bedre oversikt og oppfølgingsmulighet av arbeidet •legge grunnlag for et enklere samarbeid med andre forskningsinstitutter innenfor eksisterende lover og regelverk.

2 Ekstern FoU-gruppe utveksling av informasjon på nasjonalt og internasjonalt plan erfaringsoverføringer Mulig ”samordning” av budsjetter og prosjekter med tanke på økt felles utbytte Medlemmer: •Jernbaneverket/Kystverket, forskningsinstitutter/høgskoler, KS, brukere (Transportbrukernes fellesforbund, Lastebileierne, +) FoU-strategi 2006-2015

3 FoU-strategi – Strategiske FoU-områder •De strategiske FoU-områdene tar utgangspunkt i og forankres i seks av etatens ni kjerneprosesser. •Underliggende områder er forankret i Nasjonal transportplan og relatert til sektoransvaret.

4 STRATEGISKE FOU-OMRÅDER Legge grunnlaget for sikre og samfunnstjenlige veger –Miljøvennlig bytransport –Næringslivets transporter –Trafikksikkerhet –Risiko og sårbarhet –Vegtunneler –Vegteknologi

5 Startegiske FoU-områder fra VTR Skaffe beslutningsgrunnlag for overordnet myndighet –Virkningsberegninger Legge grunnlaget for sikre trafikanter –Trafikantadferd Opprettholde vegnettets verdi og standard –Samfunnsmessige effekter av drift og vedlikehold Styre (og sikre) trafikkavviklingen –Intelligente transportsystemer og tjenester - ITS Utvikle riks- og fylkesvegnettet –Utvikling av byggherrerollen

6 FoU-strategi 2006-20015 Tidsplan for ferdigstillelse •Siste interne høring:28/2-3/3 •Ekstern høring:3/3-29/3 •Møte med eksterne:1/4 •Oversendes Ledelsen: 5/4


Laste ned ppt "FoU-strategi 2006-2015 Hensikten med strategien er bl.a. •å gi bedre overordnet styring •målrette FoU-arbeidet mot formål og fokusområder •utnytte gode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google