Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling God leverandørdialog – veien til bedre anskaffelser NIMA – 7. juni 2012 – Per Harbø, NHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling God leverandørdialog – veien til bedre anskaffelser NIMA – 7. juni 2012 – Per Harbø, NHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling God leverandørdialog – veien til bedre anskaffelser NIMA – 7. juni 2012 – Per Harbø, NHO

2 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere! 2

3 Hvor kan vi samhandle smartere? 3 Grov skisse på en anskaffelsesprosess

4 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere 4 •NHO •KS Programansvarlige NHD FAD MD (Framtidens byer) HOD KRD Helsedirektoratet Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI Ledende pådrivere •Statsbygg •Forsvarsbygg •Jernbaneverket •Statens vegvesen •NAV Ledende statlige virksomheter •Oslo kommune •Bergen kommune •Stavanger kommune Kommunal sektor

5 Målgrupper  Offentlige innkjøpere  Leverandører  Utviklings- og FoU aktører Innsatsområder  Veileder (trinn for tinn)  Pilotprosjekter / gode eksempler  Ledelsesforankring  Regional mobilisering 5

6 Veiledning (trinn for trinn) 6  Veiledning om innovative offentlige anskaffelser  Workshop om smartere innkjøp  leverandorutvikling.no  anskaffelser.no

7 Pågående piloter pr. mai 2012 7

8 Pilotprosjekt – Lyngdal kommune: Om å ta i bruk teknologi i omsorgsboliger og sykehjem! Bakgrunn Eldrebølge og færre hender i arbeid krever nye løsninger! Foreløpig resultat Dialogen med markedet inspirerte til nye og ukjente idéer for kommunen. Leverandørene har også fått ny innsikt om behov og muligheter. Har satt opp en simuleringsleilighet som åpnet 17.februar. Fått midler gjennom en EU call

9 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling EU call- INNOBUILD Et felles innovativt offentlig byggeprosjekt - fokus bærekraft og bruk av teknologi

10 Info om EU callen  EU har 14 millioner euro i potten hvor de ber om prosjektforslag som fremmer innovative innkjøp.  Vil finansiere 6-10 store samarbeidsprosjekter.  Søker prosjektkonsortier som vil utvikle felles strategier, spesifikasjoner og markedsanalyser for offentlige innkjøp.  Målet er å øke kvaliteten på offentlige tjenester: til gleder både for brukere, for en mer effektiv forvaltning og for innovative bedrifter som vinner anbudene. 10

11 Info om EU callen  Finansieringsgraden fra EU er svært høy: 95 %.  5% egeninnsats i form av timer eller direkte penger  EU dekker inntil 20% av investeringskostnaden for det innovative innkjøpet  Selve leveransen skal ha høy innovasjonsgrad, og løsningen kan være både teknologisk og ikke- teknologisk. 11

12 Rammer INNOBUILD  3 års prosjekt med følgende partnere (2012-2014)  Lyngdal kommune (ledende partner)  Falun kommun  NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling  DIFI  Total ramme for prosjektet: 2.750.000 EUR  Hvorav 1.500.000 er selve investeringen  Direkte støtte fra EU. 1.502.000 EUR.  Hvorav 300.000 EUR til selve innkjøpet (investeringen)

13 InnoBuild – Targeted challenges Climate changes An ageing population The safety of future technologies Sustainable development Innovative building techniques Innovative product Building materials eHealth Health services

14 Hva skal gjøres  Hovedmålet med INNOBUILD prosjektet er gjøre et felles innovativt innkjøp av omsorgsboliger i Falun i Sverige og Lyngdal i Norge.  Sammen vil de utvikle en felles anskaffelsesstrategi for å gjøre et felles innovativ innkjøp med fokus på bærekraft og bruk av teknologi for omsorgsboliger.  Prosjektet er delt inn til tre faser:

15 Fase 1 – Før anskaffelsen  Kjøre metodikk for innovative innkjøp Da spesielt:  Identifisere felles behov i de to kommunene og potensielt tilgjengelige løsninger i det indre marked i EU  Gjelder både for bruk av teknologi og energieffektive og bærekraftig byggematerialer til bygging av omsorgsboliger  Tidlig dialog med det europeiske markedet

16 Fase 2 – Gjennomføring  Lages en felles innkjøpsstrategi mellom de to kommunene, som vil definere rettigheter og plikter.  Vil også inkludere juridiske betraktninger, gjennomførbarhet og veikart for samarbeid på tvers av nasjonale grenser og det indre marked i EU.  Gjennomføre den innovative anskaffelsen.

17 Fase 3 – Spredning og kommunikasjon  Spredning og kommunikasjon av resultater fra den innovative prosessen/anskaffelsen, for å øke bevisstheten om innovative prosesser.  Målgruppe; lokale, regionale og nasjonale politikere, innkjøpere, myndigheter og produsenter av varer og tjenester (spesielt SMB over hele EU`s indre marked.


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling God leverandørdialog – veien til bedre anskaffelser NIMA – 7. juni 2012 – Per Harbø, NHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google