Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging i 1.linjetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging i 1.linjetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging i 1.linjetjenesten
Oppfølging etter anbefalinger fra Veileder i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon - og skolehelsetjenesten” 12/2004 Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, Sosial og helsedepartementet 08/2007

2 Alle for tidlig fødte barn som har vært innlagt ved en nyfødtavdeling bør tilbys oppfølging utover det programmet som er etablert i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. ( retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn 08/07) Barn og familier med spesielle behov som trenger oppfølging, bør tilbys individuelle konsultasjoner i tillegg til det fastsatte programmet. ( veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten; 2004)

3 Helsestasjonsprogrammet tilbyr familiene kontakt ved :
Hjemmebesøk (innen 1-2 uker etter at familien er kommet hjem),2-4 uker,6 uker, 3mnd, 4mnd, 5mnd, 6-7 mnd, 8-10 mnd, 1 år, 15 mnd, 2 år, 4 år, 5år

4 Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
Helsesøster besøker barnet, familien og primærsykepleier på nyfødtavdelingen for å bli kjent, og utveksle gjensidig informasjon om barnets og familiens behov. Helsesøster informerer om kommunens tverrfaglige tilbud. Hjemmebesøk innen 1-2 uker etter hjemkomst, gjerne sammen med primærsykepleier fra sykehus. Tilby vekt hjemme. Tilby ytterligere vektkontroller hjemme ved behov.

5 Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
Kontakt hver mnd frem til 8 mnd etter utskriving. Kontakt ved 18 mnd. Vekt , lengde, hodeomkrets og utvikling etter korrigert alder. Kontakt ved 3 år. Vekt ,lengde og hodeomkrets registreres etter kronologisk alder. Helsesøster og lege. Kontakt ved 8-10 år i skolen .Helsesøster og lege.

6 Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
Tverrfaglig oppfølging. SVÆRT LAV terskel for henvisning til fysioterapeut og eventuelt PPT, familiesenter ,andre. Henvisning så tidlig som mulig. Kontakter kan gjerne skje tverrfaglig. Eks: Fysioterapeut og helsesøster møter barnet og familien samtidig. Tilpasse oppfølging til spesialisthelsetjenestens kontroller. Unngå dublering (under 28 uker,1000 gram).

7 Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
Være ekstra oppmerksomme på de minste premature som ikke kommer inn under spesialisthelsetjenestens oppfølgingsrutiner. Percentilskjema. Viktig å korrigere vekt ,lengde og hodeomkrets og utvikling mot korrigert alder frem til og med 2 år. 3 års alder: Vekt, lengde og hodeomkrets og utvikling ift kronologisk alder. Vaksiner settes etter kronologisk alder.

8 Kristiansand har nedsatt arbeidsgruppe bestående av representant fra PPT, fysioterapeut, fastlege/helsestasjonslege, familiesenter og helsesøster. Vi jobber videre med å se på muligheter for tverrfaglig oppfølging. Et forslag er å starte prematurgrupper. ”Look to Aust-Agder ” Spennende og lærerikt å jobbe sammen, og ikke minst nødvendig . Huske på hva barna har i ”bagasjen”.


Laste ned ppt "Oppfølging i 1.linjetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google