Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011
Straks-tilbudet v/ audiopedagog Kirsti Fuhr Norkyn 1

2 Et av satsningsområdene i Statped
2

3 Hva betyr Straks-tilbud ?
Tidlig innsats Lavterskeltilbud spesielt tilrettelagt for foreldre med barn 0-3 år med nyoppdaget hørselstap Spesielt fokus på barn i første leveår 3

4 Straks-tilbudet Lavteskel tilbud
Trenger ingen skriftlig tilmelding for at vi skal møte foreldre/ gå inn i saken Muntlig henvendelse fra Hørselssentralen (sykhus) evt. henvendelse fra helsesøster (foreldrenes samtykke) Henvendelse fra PPT 4

5 Hva betyr det for oss i Statped ?
Vi skal: Gi tidlig innsats til foreldre og barn med nyoppdaget hørselstap Samarbeide med Hørselssentralene og helsesøstre etter nyfødtscreening for å etablere et godt tilbud til nyfødte småbarn og deres foreldre Arbeide tverrfaglig og tverretatlig Bistå slik at små barn og deres foreldre får et enhetlig og helhetlig habiliteringstilbud 5

6 Hva skjer nasjonalt i Statped
Årlige samlinger for fagfolk som arbeider med tidlig innsats/Straks Kompetanseutvikling Status og oppsummering fra de ulike Statped- virksomhetene for hørsel Drøfting av lokale/regionale og nasjonale utfordringer Drøfting av videre arbeid og skoleringsbehov Konferanser 6

7 Hva skjer i Statped Nord ?
Vi samarbeider i Statped Nord Hørsel om å bygge opp Straks-tilbudet i Nord-Norge Samme målsetting som Straks-arbeid i Statped nasjonalt– Tidlig innsats Informasjonsbrosjyre Statped tar initiativ til å få i stand møte med Helse om samarbeid og kurs 7

8 Brosjyre om oppfølging
8

9 Mål for STRAKS-arbeid bidra til å etablere og vedlikeholde god kommunikasjon og godt samspill mellom foreldre og barn gi foreldre informasjon og veiledning slik at de kan foreta informerte valg om kommunikasjonsmåter og pedagogiske valg, ut fra familiens individuelle behov bidra til at foreldre møter andre i samme situasjon, forum for nettverksbygging bidra til at foreldre finner fram i hjelpeapparatet 9

10 Innhold i STRAKS-tilbudet
De første samtalene med familien har fokus på familiens behov på det aktuelle tidspunktet: Foreldrenes situasjon/opplevelse omkring diagnosen/høreapparattilpasning Om hørselstap – årsak-konsekvenser-tale/tegn Tidlig samspill og kommunikasjon Små barns utvikling og språktilegnelse Ulike pedagogiske tilnærminger til språkutvikling Hjelpeapparatet og relevant lovverk 10

11 Erfaringer fra STRAKS arbeid i Statped Nord
Det gis Straks-tilbud i alle 3 fylkene Det organiseres på ulik måte Familier har ulikt ståsted og ulike behov Vi har erfart at nyfødte/ småbarn med store hørselstap blir sent diagnostisert (2 case) Vi trenger bedre rutiner for samarbeid med «fødestuer/mindre sykehus» og hørselssentraler knyttet til UNN og NLSH 11

12 Hva blir viktig ? Tidlig bekreftelse av hørselstap – viktig NB?
Har vi gode nok rutiner for melding til kommunene? Har vi gode nok rutiner for melding til Statped Nord? Etablering av samarbeid om brukerne ? Hvordan kan vi gjøre det ? 12

13 Case 1 Barn født ved Stokmarknes sykehus (fremmedspråklig)
Usikkerhet rundt nyfødtscreening Helsesøster usikker – har ikke fått epikriser Konkluderende hørselstest ved NLSH SSN/ Statped henvist barnet i juni (7,5 mndr) Møter foresatte sammen med lege og audiofysiker på Hørselssentralen SSN/ Statped drar på hjemmebesøk sammen med helsesøster i løpet av 2 uker Høreapparattilpasning ved NLSH 13

14 Case 2 Barn fra Narvik født på UNN (5 uker før termin)
Usikkerhet om hørselstap etter nyfødtscreening Diagnostiseres på ØNH/UNN - sannsynligvis alvorlig hørselstap Sendes til Harstad – ny screening – samme resultat som ved UNN Høreapparattilpasning i Harstad Barnet henvises til CI-utredning ved RH PPT henviser til SSN/ Statped i juni (8 mndr) 14

15 Utfordring? Hvordan kan Helse Nord og Statped Nord samarbeide innenfor fagområdet hørsel slik at nyfødte/ småbarn og deres foreldre får et best mulig habiliteringstilbud så tidlig som mulig? 15

16 Rolleravklaringer etter konkluderende hørselstest ved NLSH – hvem gjør hva ?
16

17 Mailadr. Små barn med hørselstap – informasjon til foreldre ( God start ) ligger her: Her ligger disse dokumentene: Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Hør mitt språk Enhetlig og helhetlig habilitering 17


Laste ned ppt "Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google