Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011 Straks-tilbudet v/ audiopedagog Kirsti Fuhr Norkyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011 Straks-tilbudet v/ audiopedagog Kirsti Fuhr Norkyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011 Straks-tilbudet v/ audiopedagog Kirsti Fuhr Norkyn

2 Et av satsningsområdene i Statped

3 Hva betyr Straks-tilbud ? • Tidlig innsats • Lavterskeltilbud spesielt tilrettelagt for foreldre med barn 0-3 år med nyoppdaget hørselstap • Spesielt fokus på barn i første leveår

4 • Lavteskel tilbud •Trenger ingen skriftlig tilmelding for at vi skal møte foreldre/ gå inn i saken •Muntlig henvendelse fra Hørselssentralen (sykhus) evt. henvendelse fra helsesøster (foreldrenes samtykke) •Henvendelse fra PPT Straks-tilbudet

5 Hva betyr det for oss i Statped ? • Vi skal: Gi tidlig innsats til foreldre og barn med nyoppdaget hørselstap Samarbeide med Hørselssentralene og helsesøstre etter nyfødtscreening for å etablere et godt tilbud til nyfødte småbarn og deres foreldre Arbeide tverrfaglig og tverretatlig Bistå slik at små barn og deres foreldre får et enhetlig og helhetlig habiliteringstilbud

6 Hva skjer nasjonalt i Statped •Årlige samlinger for fagfolk som arbeider med tidlig innsats/Straks –Kompetanseutvikling –Status og oppsummering fra de ulike Statped- virksomhetene for hørsel –Drøfting av lokale/regionale og nasjonale utfordringer –Drøfting av videre arbeid og skoleringsbehov •Konferanser

7 Hva skjer i Statped Nord ? • Vi samarbeider i Statped Nord Hørsel om å bygge opp Straks-tilbudet i Nord-Norge • Samme målsetting som Straks-arbeid i Statped nasjonalt– Tidlig innsats • Informasjonsbrosjyre • Statped tar initiativ til å få i stand møte med Helse om samarbeid og kurs

8 Brosjyre om oppfølging

9 Mål for STRAKS-arbeid • bidra til å etablere og vedlikeholde god kommunikasjon og godt samspill mellom foreldre og barn • gi foreldre informasjon og veiledning slik at de kan foreta informerte valg om kommunikasjonsmåter og pedagogiske valg, ut fra familiens individuelle behov • bidra til at foreldre møter andre i samme situasjon, forum for nettverksbygging • bidra til at foreldre finner fram i hjelpeapparatet

10 Innhold i STRAKS-tilbudet • De første samtalene med familien har fokus på familiens behov på det aktuelle tidspunktet: • Foreldrenes situasjon/opplevelse omkring diagnosen/høreapparattilpasning • Om hørselstap – årsak-konsekvenser-tale/tegn • Tidlig samspill og kommunikasjon • Små barns utvikling og språktilegnelse • Ulike pedagogiske tilnærminger til språkutvikling • Hjelpeapparatet og relevant lovverk

11 Erfaringer fra STRAKS arbeid i Statped Nord • Det gis Straks-tilbud i alle 3 fylkene • Det organiseres på ulik måte • Familier har ulikt ståsted og ulike behov • Vi har erfart at nyfødte/ småbarn med store hørselstap blir sent diagnostisert (2 case) • Vi trenger bedre rutiner for samarbeid med «fødestuer/mindre sykehus» og hørselssentraler knyttet til UNN og NLSH

12 Hva blir viktig ? • Tidlig bekreftelse av hørselstap – viktig NB? • Har vi gode nok rutiner for melding til kommunene? • Har vi gode nok rutiner for melding til Statped Nord? • Etablering av samarbeid om brukerne ? Hvordan kan vi gjøre det ?

13 Case 1 • Barn født ved Stokmarknes sykehus (fremmedspråklig) • Usikkerhet rundt nyfødtscreening • Helsesøster usikker – har ikke fått epikriser • Konkluderende hørselstest ved NLSH • SSN/ Statped henvist barnet i juni (7,5 mndr) • Møter foresatte sammen med lege og audiofysiker på Hørselssentralen • SSN/ Statped drar på hjemmebesøk sammen med helsesøster i løpet av 2 uker • Høreapparattilpasning ved NLSH

14 Case 2 • Barn fra Narvik født på UNN (5 uker før termin) • Usikkerhet om hørselstap etter nyfødtscreening • Diagnostiseres på ØNH/UNN - sannsynligvis alvorlig hørselstap • Sendes til Harstad – ny screening – samme resultat som ved UNN • Høreapparattilpasning i Harstad • Barnet henvises til CI-utredning ved RH • PPT henviser til SSN/ Statped i juni (8 mndr)

15 Utfordring? • Hvordan kan Helse Nord og Statped Nord samarbeide innenfor fagområdet hørsel slik at nyfødte/ småbarn og deres foreldre får et best mulig habiliteringstilbud så tidlig som mulig?

16 Rolleravklaringer etter konkluderende hørselstest ved NLSH – hvem gjør hva ?

17 Mailadr. • Små barn med hørselstap – informasjon til foreldre ( God start ) ligger her: • www.mamut.net/moller www.mamut.net/moller • Her ligger disse dokumentene: • www.statped.no/moller www.statped.no/moller • Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming • Hør mitt språk • Enhetlig og helhetlig habilitering


Laste ned ppt "Nordnorsk Fagnettverk Hørsel Bodø 6. oktober 2011 Straks-tilbudet v/ audiopedagog Kirsti Fuhr Norkyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google