Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseoppfølging fra primærhelsetjenesten Kommunale helsetjenester for ALLE barn: ( del av primærhelsetjenesten ) svangerskapsomsorg hos mors fastlege (

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseoppfølging fra primærhelsetjenesten Kommunale helsetjenester for ALLE barn: ( del av primærhelsetjenesten ) svangerskapsomsorg hos mors fastlege ("— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseoppfølging fra primærhelsetjenesten Kommunale helsetjenester for ALLE barn: ( del av primærhelsetjenesten ) svangerskapsomsorg hos mors fastlege ( + jordmor ) helsestasjon hos helsestasjonslege og helsesøster skolehelsetjeneste hos skolelege og helsesøster lege og helsesøster ved helsestasjon for ungdom egen fastlege

2 Fastlegeordning fra 1.juni 2001: ALLE har en fastlege FL har et koordinerende ansvar for pasientens helsetjenester FLO : privatisering av legetjenesten egne takster for tverrfaglige møter omkring enkeltpasienter

3 Erfaring sett fra FL: Barn med medfødt / tidlige tegn til helsesvikt, fanges opp allerede ved el. kort etter fødsel av barneleger og forblir i spesialisthelsetjenesten, ofte gjennom hele barne-og ungdomsperioden.

4 Konsekvens: FL har liten /ingen kontakt med barnet gjennom oppveksten Vanlige interkurrente sykdommer hos barna ( feber, utslett, ørebetennelse….osv ) fører sjelden til konsultasjon hos FL, fordi barnehab. tar i mot ”direkte” (?) FL mottar fortløpende epikriser fra barnehab. som orienterer godt om medisinske og sosialmedisinske forhold

5 Ofte lange og omfangsrike epikrise MEN uten fysisk møte med pasienten får FL begrenset kjennskap til pasientens helsetilstand og fungeringsevne og ditto om familiens totalsituasjon med å ha et funksjonshemmet barn

6 Behov for FL ved: Fornye resepter -> behov for konsultasjon ( sjekke biv. og evt interaksjoner, riktig dose ?, kontroll- blodprøver ) Comorbiditet med adferdsforstyrrelser som skal behandles med medikamenter: norske retningslinjer krever regelm. legekontroller

7 Dersom FL skal ha en aktiv rolle i oppfølgingen av barnet, må FL fysisk møte pas. Bestill time ( dobb. time ) hos FL for å oppdatere ham/henne. Ta gjerne med evt søsken FL kan byttes

8 Ungdomsperiode Evt utflytting fra foreldrehjem Selvstendiggjøring i dagligdagse oppgaver Sosialisering med jevnaldrende Utdanning/yrkesliv Forhold til seksualitet Etablering av parforhold

9 UNGDOMSPERIODE  Temaer hos FL:  JENTER: forh. omkring menstruasjon  Prevensjon  Evt sterilisering  Seksualitet og adferd  Bekymring fra foreldre omkring seksuell utnyttelse – overgrep - SOS  Evt GU i narkose  Evt henvisning BUP

10 GUTTER:  Adferdsmessige utfordringer  Antisosial - unnvikende, evt rusbruk, skolefravær, konflikter i hjemmet  Henvisning BUP  Vanskelig å oppnå god allianse med FL, faller ut av behandl./kontroller som regel

11 > 18 år •Voksen ? •Ut i livet ? •Stå på egne ben ?

12 Brev fra en mor: ”Min sønn avslutter VGS, trenger formell henvisning til hab.teamet, samt hjelp til å søke trygd ” Historie: få besøk hos FL gjennom oppveksten. Fått to diagnoser hos BUP via henvisning fra PPT :  Atypisk autisme  Lett psykisk utviklingshemming  Møtte til konsultasjon etter innkalling  Søknad NAV og hab.team

13 Ingen koordinerende instans for de samlede helsemessige behov i andrelinjetjenesten ( som barnehab.) etter fylte 18 år. Pas. må søkes til aktuell fagavd. ut fra hva slags helseproblem som eksisterer

14 Fastlegens rolle?  Henvise til akt. 2. linjetjeneste  Samarbeid med pårørende/foreldre  Samhandle med NAV for trygdeytelser  Oppfølging av medis. tilstander  Være koordinerende instans ??? Samhandl. med arbeidsplass IP ?

15 FL møter mange slitne pårørende (foreldre ) ”evigvarende” behov for innsats begrensede avlastn.muligheter

16 SAMHANDLING  Eks IP for PER: Barnevern avlastning tildel.kont hab.avd NLSH Bodø rehab.senter tannklinikk barneskole PPT

17 ( forts.) •Hjelpemidd.sentralen •NAV •Fastlege ?? •Årskontroll av og til


Laste ned ppt "Helseoppfølging fra primærhelsetjenesten Kommunale helsetjenester for ALLE barn: ( del av primærhelsetjenesten ) svangerskapsomsorg hos mors fastlege ("

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google