Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Birkenes kommune Tidlig intervensjon. Birkenes kommune • Ca. 4800 innbyggere • Tidlig innsats er et av kommunens satsningsområder • Arbeidsgruppe nedsatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Birkenes kommune Tidlig intervensjon. Birkenes kommune • Ca. 4800 innbyggere • Tidlig innsats er et av kommunens satsningsområder • Arbeidsgruppe nedsatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Birkenes kommune Tidlig intervensjon

2 Birkenes kommune • Ca. 4800 innbyggere • Tidlig innsats er et av kommunens satsningsområder • Arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen for å utrede tidlig innsats i aldersgruppen 0–24 år – Skole, barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon, SLT, NAV, flyktningtjenesten, hovedtillitsvalgt

3 Hva har vi? • Godt tverrfaglig samarbeid • Tverrfaglig systemrettet arbeid • God kompetanse på rus i NAV og psykisk helse • Ny jordmor begynner 01.04.12 – er vant til å bruke TWEAK • EPDS brukes som rutine på 6-ukerskonsultasjon. Oppfølging i samarbeid med psykisk helse voksne • Gjennomfører alle konsultasjoner etter veileder Rus er tema på flere av de faste konsultasjonene på helsestasjonen. Brosjyre om barn og alkohol

4 Hva har vi? • Undervisning/grupper/samtaler om rus og psykisk helse i skolehelsetjenesten • Psykisk helse barn/unge: Individuelle samtaler, undervisning, grupper for barn av psykisk syke/rusmisbrukere (sammen med Lillesand) • SLT: Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge • Fastlagt tiltakskjede ved rus i svangerskapet – erfaring fra flere saker

5 Hva har vi? • Opplæringsprogrammet Tidlig Intervensjon sammen med Lillesand: Helsestasjonen (jordmor, helsesøstre, flyktningsykepleier, psykisk helse barn/unge), barneverntjenesten, SLT-koordinator, psykisk helse voksne, NAV og PPT deltar

6 Hva ønsker vi? • Rutiner/verktøy for å avdekke rus, vold og psykiske vansker hos gravide og foreldre: – Rutiner for å snakke om vold på helsestasjonen – Barneverntjenesten har flere saker med vold i nære relasjoner – utarbeider rutiner for håndtering/oppfølging • Rutiner for oppfølging – tiltakskjede • Bedre samhandling i det tverrfaglige samarbeidet • Bedre kommunikasjonsferdigheter • Støtte foreldre


Laste ned ppt "Birkenes kommune Tidlig intervensjon. Birkenes kommune • Ca. 4800 innbyggere • Tidlig innsats er et av kommunens satsningsområder • Arbeidsgruppe nedsatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google