Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Birkenes kommune Tidlig intervensjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Birkenes kommune Tidlig intervensjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Birkenes kommune Tidlig intervensjon

2 Birkenes kommune Ca. 4800 innbyggere
Tidlig innsats er et av kommunens satsningsområder Arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen for å utrede tidlig innsats i aldersgruppen 0–24 år Skole, barnehage, barnevern, PPT, helsestasjon, SLT, NAV, flyktningtjenesten, hovedtillitsvalgt

3 Hva har vi? Godt tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig systemrettet arbeid
God kompetanse på rus i NAV og psykisk helse Ny jordmor begynner – er vant til å bruke TWEAK EPDS brukes som rutine på 6-ukerskonsultasjon. Oppfølging i samarbeid med psykisk helse voksne Gjennomfører alle konsultasjoner etter veileder Rus er tema på flere av de faste konsultasjonene på helsestasjonen. Brosjyre om barn og alkohol

4 Hva har vi? Undervisning/grupper/samtaler om rus og psykisk helse i skolehelsetjenesten Psykisk helse barn/unge: Individuelle samtaler, undervisning, grupper for barn av psykisk syke/rusmisbrukere (sammen med Lillesand) SLT: Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge Fastlagt tiltakskjede ved rus i svangerskapet – erfaring fra flere saker

5 Hva har vi? Opplæringsprogrammet Tidlig Intervensjon sammen med Lillesand: Helsestasjonen (jordmor, helsesøstre, flyktningsykepleier, psykisk helse barn/unge), barneverntjenesten, SLT-koordinator, psykisk helse voksne, NAV og PPT deltar

6 Hva ønsker vi? Rutiner/verktøy for å avdekke rus, vold og psykiske vansker hos gravide og foreldre: Rutiner for å snakke om vold på helsestasjonen Barneverntjenesten har flere saker med vold i nære relasjoner – utarbeider rutiner for håndtering/oppfølging Rutiner for oppfølging – tiltakskjede Bedre samhandling i det tverrfaglige samarbeidet Bedre kommunikasjonsferdigheter Støtte foreldre


Laste ned ppt "Birkenes kommune Tidlig intervensjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google