Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REHABILITERING Ved Helsehuset Sarpsborg Rehabiliteringskonferanse Østfold 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REHABILITERING Ved Helsehuset Sarpsborg Rehabiliteringskonferanse Østfold 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 REHABILITERING Ved Helsehuset Sarpsborg Rehabiliteringskonferanse Østfold 2012

2 Kapasitet ■6 senger ■Enerom ■Lokalisert sammen med korttidsplasser ■Gj.snitt liggetid er ca. 7 uker ■Spennet i liggetid er fra 1 uke til 7 mdr.

3 Personell ved avdelingen ■Sykepleiere. ■Hjelpepleiere. ■Lege (20 %). ■Fysioterapeuter (3 stk, ca 30+ timer). ■Ergoterapeuter (2 stk, ca ? timer). ■Logoped ved behov (ekstern).

4 Pasientgruppe ■Pasienter med rehabiliteringsbehov, og samtidig pleiebehov/medisinsk oppfølging. ■Ofte kompliserte problemstillinger/ flere diagnoser, eller kombinasjon somatikk- psykiatri- rus. ■Gj. snitt alder er omtrent 75 år. ■Vanligvis i behov av omsorgstjenester også ved utskrivelse.

5 Fysiske forhold ■Enerom. ■Matsal/ kjøkken. ■62 kvm treningssal.

6 Korttidsplasser ■14 plasser ■Dobbeltrom ■Lokalisert sammen med rehab ■6 av disse plassene er forbeholdt utskrivningsklare pasienter ■Liggetid fra 1 uke og oppover

7 Personell ■Sykepleiere ■Hjelpepleiere ■Lege ( 50 % stilling ) ■Fysioterapeuter ( 2 x 50 % ) ■Ergoterapeut ( 100% ) ■Logoped ved behov

8 Pasientgruppe ■Direkte fra sykehus som har behov for ytterligere medisinsk oppfølging, opptrening etc. etter innleggelse ■Pasienter fra hjemmet ved behov

9 Planer innen rehabiliteringsfeltet ■Det jobbes med prosjekt dagtilbud rehabilitering. ■Det jobbes med prosjekt bygningsmessige endringer/ bedring av fysiske rammer for rehabilitering. ■Ingen planer om opprettelse av flere rehabiliteringssenger. ■Ingen planer om ambulerende rehabiliteringsteam.

10 Østfold kommunal rehab oversikt Feil ift. presentasjon av egne tilbud ■Ny tverrfaglig utredning /rehab i intermediærtilbud - Finnes ikke? ■Dagsenter for voksne/ eldre med individualisert gruppetrening veiledet av fysioterapeut- Finnes ikke ■Treningsgrupper med tverrfaglig opplæring og individuelle mål- Finnes ikke.


Laste ned ppt "REHABILITERING Ved Helsehuset Sarpsborg Rehabiliteringskonferanse Østfold 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google