Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusavhengige en vanlig pasientgruppe?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusavhengige en vanlig pasientgruppe?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusavhengige en vanlig pasientgruppe?
MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik Daglig leder MARBORG

2 En gang midt på nittitallet…
MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

3 Kort informasjon, Vidar
Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++ Utdanning Selvhjelp i brukermedvirkning - Høyskolen Volda Rus og psykisk helse – Høyskolen i Tromsø En rekke andre kurs og opplæring Jobbet med rusproblematikk i ti år (33 år?) Arbeidsoppgaver Undervisning Brukermedvirkning Systemrettet arbeid Brukerrettede tilbud MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

4 Kort om MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord
Jobber på to nivåer Systemrettet arbeid Tilbud rettet mot brukerne Rusfrie møteplasser (Kafé X) Arbeidstrening Rusfrie boliger (BrukerBasen) Pasienthjelp MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

5 Bruk av rusmidler Hva er bruk og hva er misbruk?
Holdninger til rusavhengige De positive effektene av rusbruk eller… De negative effektene av rusfrihet…? «en hver idiot kan bli rusfri på institusjon» Individuell tilpassing av behandling MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

6 Tverrfaglig arbeid… Betyr at man skal være… Mindre tverr…..
Og mere faglig…  Alt arbeid med rusavhengige må gjennomføres som tverrfaglige samarbeid MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

7 Det å møte ruspasienter
MARBORG Det å møte ruspasienter Kronisk sykdom eller adferds problem? Blir man lei psoriasis pasienten? Eller overvektige? (din skyld, du spiser for mye) Den rusavhengige? (la nå bare være å ruse deg) Somatiske utfordringer Det å ta den enkelte alvorlig Legemidler og utskriving Den enkelte pasients utfordringer må være avgjørende Erfaringer….? «Arbeid med rusavhengige har for meg vært det mest givende i hele min karriere» (Fastlege i en mindre sørlandsby) Ideer til foredraget Den positive effekten av rusmidler. fyller en funksjon for brukeren, letter ofte psykiske belastninger, dersom denne effekten underkjennes i rusbehandling fører det ofte til at pasienten får en dårligere nyttiggjøring av behandlingen MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

8 Ideologi-individnivå - IP
Brukers verdier og mål er styrende i prosessen Bruker anses som mest kompetent på sitt eget liv/ sin egen situasjon Fagpersonen bistår brukerne til et mest mulig selvbestemt liv Gjennomføres gjennom aktiv bruk av Individuell Plan - IP Dette er jo også det ideologiske grunnlaget for retten til IP. IP har som mål å sikre selvbestemmelse og innflytelse over egen situasjon. Her vil jeg også sitere tidligere arbeids og sosialminister Høybråten; ”Jeg inviterer brukerorganisasjonene til å være med i en knipetangsmanøver for å få på plass individuelle planer i velferdsetaten.” Hva slags knipetang han refererer til vet ikke jeg, men jeg har tro på en litt mer positivt ladet tilnærmingsmåte. Ikke tror jeg at tjenestetilbyderne blir bedre på individuell plan av å bli kløpet med knipetang!

9 Individuell plan MARBORG Det viktigste verktøyet for positiv utvikling
Også der rusfrihet ikke er målet!!! Må inneholde brukerens mål Ansvarsgruppe bør opprettes Bruker får mulighet til å velger deltagere Legen er en svært viktig deltager i AG Må være med på å sikre viktig overganger i behandlingsforløp og oppfølging Ansvarsgruppe, IP, samarbeid, samhandling, nødvendigheten av å samordne rundt brukeren MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

10 MARBORG MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

11 Samhandling og samarbeid
MARBORG Samhandling og samarbeid Ikke sitt alene med en ruspasient Samarbeid med rus/sosialtjeneste Samarbeid med spesialisthelsetjenesten F.eks i forbindelse med medikamenter Ikke pådytt pasienten «gode forslag» Ingen blir rusfrie uten å selv ha foretatt et endelig valg… Samhandling og ulike behov. MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

12 Legemiddelassistert Rehabilitering - LAR
MARBORG Legemiddelassistert Rehabilitering - LAR Hvem skal ha LAR….? Oppfølging av pasienten…? Bruk av metadon/Subutex/Suboxone i behandling av kun opiat avhengighet Benzodiazepiner sammen med LAR  Nye nasjonale retningslinjer i februar 2010 Lavere krav til inntak i LAR Høyere krav til utskriving fra LAR Større krav til brukermedvirkning Turnuslegen er dratt når pasienten er kommet inn i LAR. Lavere terskel for å søke inn når man ikke skal drive oppfølgingen selv? MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

13 Rus og psykiatri MARBORG Er ofte tett knyttet sammen
Høna og egget… selvmedisinering Samtidig behandling av begge lidelser For psykisk syk for rusbehandling For rusa for psykiatrisk behandling Og hva gjør man da…? «ikke min pasient» MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

14 ADHD MARBORG Mange rusavhengige har også ADHD
Driver selvmedisinering med Amfetamin Vanskelig å få diagnostisert 3 mnd. rusfrihet som krav??? Store forskjeller i forhold til UP og andre kontroll og oppfølgingstiltak Ny veileder for ADHD er på trappene MARBORG – Brukerorganisasjon for LARiNord

15 Kontaktinformasjon MARBORG www.marborg.no
Tlf: Vidar - Tlf: Wibecke –


Laste ned ppt "Rusavhengige en vanlig pasientgruppe?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google