Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetjeneste for asylsøkere -samarbeid mellom Bulken statlege mottak og Voss kommune Helsesøster Eli Steinstø Brandseth og helsesøster Torunn L. Ringheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetjeneste for asylsøkere -samarbeid mellom Bulken statlege mottak og Voss kommune Helsesøster Eli Steinstø Brandseth og helsesøster Torunn L. Ringheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetjeneste for asylsøkere -samarbeid mellom Bulken statlege mottak og Voss kommune Helsesøster Eli Steinstø Brandseth og helsesøster Torunn L. Ringheim Voss kommune September 2004

2 Bakgrunnsinformasjon •Voss kommune: ca 14 000 innbyggere •Bulken statlege mottak: ligger 10 km fra sentrum •ca. 120 bebuarar,- ca. 60 på mottaket •resten i ulike boliger i sentrum.

3 Ressurser •Helsesøster 100% - finansiert av spleiselag mellom Voss kommune 75% og Bulken mottak 25% •Lege 2 timer uken •Miljøarbeider 50% for barnefamilier i kommunen - som har vært nyttet en del for asylsøkerene.

4 Taushetsplikt •Skal hindre at en snakker i forbifarten •Redskap til å behandle folk med respekt •Skal ikke hindre tidlig hjelp

5 Prioritering av oppgaver på grunnlag av veileder fra Sosial og helsedirektoratet des.2002 •Oversikt over beboere ved rask melding om inn og utflytting fra mottaket •Mottaket oversender kopi av tuberkulosekort som kontrolleres og signeres •Tuberkuloseoppfølging ved funn. •Uvaksinerte tilbys BCG-vaksinering.

6 Arbeidsoppgaver forts. •Individuell samtale ved helsesøster,- nytter skjema 1 ”Helseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere” •Må ikke ha preg av forhør •Må få med det asylsøkeren synes er vesentlig •Dokumentere hvilke tema som taes opp. •Gir tilbud om blodprøver etter anbefaling i veildereren

7 Arbeidsoppgaver forts. •Bistår asylsøkeren med søknad om fastlege •Gir frikort og orienterer om dokumentasjonen som bruken av det krever •Helseundersøkelse ved lege av de som en avdekker har behov for nærmere vurdering og behandling. •Barnefamilier blir prioritert for helseundersøkelse. •Ved nok kapasitet får alle som ønsker tilbud.

8 Positive erfaringer med fastlege •Tilgjengelig for akutt-hjelp •Gir kontinuitet i helsehjelp for syke asylsøkere •Godt grunnlag for utvikling av tillit over tid •Opparbeider grunnlag for relevante henvisninger videre- både til pleie/omsorg i kommunen og spesialisthelsetjenesten •Følger opp tilbakemeldinger fra spesialist

9 Positive erfaringer med helsesøster ansatt i kommunen •Har et etablert samarbeid med andre tjenester og etater i kommunen •Tilbyr asylsøkerne å ta del i samme tilbud som fastboende •Etablerer lett ansvarsgruppe ettersom det er en vanlig samarbeidsform i kommunen •Stiller samme krav til dokumentasjon i journal som den øvrige praksis

10 Generell informasjon •Tolk er alltid nødvendig, mest pr. telefon •”Kropp, kultur og helse”- informasjon om samliv og seksualitet •Helseopplysning. Brosjyrer på mange språk •Kjøkkengruppe- med litt felles mat og renhold

11 Tverrfaglig samarbeid •Mottaket og kommunen sine avd. for helse, undervisning, flyktning, sosial, barnevern, Voss sjukehus og lensmannen har fellesmøter minimum årlig •Drøfting av samarbeidsprosessene, registrert utvikling i samfunnet som kan være relevant f.eks. kriminalitet og rasisme

12 ASYLSØKJARBARN •Barn og barnefamiliar 1.prioritet •Rask innkalling til helsekontroll •Helsesøster - lege

13 Smittevernarbeid for barn •Blodprøvar, standarprøvar, •+ Antistoff meslingar, raude hundar •Vaksinestatus •Tilbod om vaksinering

14 HELSEKONTROLL •Helsekontroll som norske born •Helsestasjon på Bulken statlege mottak •Ved legekontroll, helsestasjon Voss

15 HELSEKONTROLL •Informasjon om; •Ernæring, tran, tannhelse- fluor •Samspel •Motorikk

16 HELSEKONTROLL •TILGJENGELEG •ROSE •RESPEKT SKAPA - TRYGGLEIK

17 TVERRFAGLEG SAMARBEID •Godt fungerande •Fastlege,barnevern, barneheim, psykiatrien, •miljøarbeidar, skule,barnehage, barne ungdomsansvarleg ved mottaket •Tidleg inn ved risiko - styrke

18 DOKUMENTASJON •ALT VERT DOKUMENTERT!


Laste ned ppt "Helsetjeneste for asylsøkere -samarbeid mellom Bulken statlege mottak og Voss kommune Helsesøster Eli Steinstø Brandseth og helsesøster Torunn L. Ringheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google