Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetjeneste for asylsøkere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetjeneste for asylsøkere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetjeneste for asylsøkere
-samarbeid mellom Bulken statlege mottak og Voss kommune Helsesøster Eli Steinstø Brandseth og helsesøster Torunn L. Ringheim Voss kommune September 2004

2 Bakgrunnsinformasjon
Voss kommune: ca innbyggere Bulken statlege mottak: ligger 10 km fra sentrum ca. 120 bebuarar,- ca. 60 på mottaket resten i ulike boliger i sentrum.

3 Ressurser Helsesøster 100% - finansiert av spleiselag mellom Voss kommune 75% og Bulken mottak 25% Lege 2 timer uken Miljøarbeider 50% for barnefamilier i kommunen - som har vært nyttet en del for asylsøkerene.

4 Taushetsplikt Skal hindre at en snakker i forbifarten
Redskap til å behandle folk med respekt Skal ikke hindre tidlig hjelp

5 Prioritering av oppgaver på grunnlag av veileder fra Sosial og helsedirektoratet des.2002
Oversikt over beboere ved rask melding om inn og utflytting fra mottaket Mottaket oversender kopi av tuberkulosekort som kontrolleres og signeres Tuberkuloseoppfølging ved funn. Uvaksinerte tilbys BCG-vaksinering.

6 Arbeidsoppgaver forts.
Individuell samtale ved helsesøster,- nytter skjema 1 ”Helseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere” Må ikke ha preg av forhør Må få med det asylsøkeren synes er vesentlig Dokumentere hvilke tema som taes opp. Gir tilbud om blodprøver etter anbefaling i veildereren

7 Arbeidsoppgaver forts.
Bistår asylsøkeren med søknad om fastlege Gir frikort og orienterer om dokumentasjonen som bruken av det krever Helseundersøkelse ved lege av de som en avdekker har behov for nærmere vurdering og behandling. Barnefamilier blir prioritert for helseundersøkelse. Ved nok kapasitet får alle som ønsker tilbud.

8 Positive erfaringer med fastlege
Tilgjengelig for akutt-hjelp Gir kontinuitet i helsehjelp for syke asylsøkere Godt grunnlag for utvikling av tillit over tid Opparbeider grunnlag for relevante henvisninger videre- både til pleie/omsorg i kommunen og spesialisthelsetjenesten Følger opp tilbakemeldinger fra spesialist

9 Positive erfaringer med helsesøster ansatt i kommunen
Har et etablert samarbeid med andre tjenester og etater i kommunen Tilbyr asylsøkerne å ta del i samme tilbud som fastboende Etablerer lett ansvarsgruppe ettersom det er en vanlig samarbeidsform i kommunen Stiller samme krav til dokumentasjon i journal som den øvrige praksis

10 Generell informasjon Tolk er alltid nødvendig, mest pr. telefon
”Kropp, kultur og helse”- informasjon om samliv og seksualitet Helseopplysning. Brosjyrer på mange språk Kjøkkengruppe- med litt felles mat og renhold

11 Tverrfaglig samarbeid
Mottaket og kommunen sine avd. for helse, undervisning, flyktning, sosial , barnevern, Voss sjukehus og lensmannen har fellesmøter minimum årlig Drøfting av samarbeidsprosessene, registrert utvikling i samfunnet som kan være relevant f.eks. kriminalitet og rasisme

12 ASYLSØKJARBARN Barn og barnefamiliar 1.prioritet
Rask innkalling til helsekontroll Helsesøster - lege

13 Smittevernarbeid for barn
Blodprøvar, standarprøvar, + Antistoff meslingar, raude hundar Vaksinestatus Tilbod om vaksinering

14 HELSEKONTROLL Helsekontroll som norske born
Helsestasjon på Bulken statlege mottak Ved legekontroll, helsestasjon Voss

15 HELSEKONTROLL Informasjon om; Ernæring, tran, tannhelse- fluor Samspel
Motorikk

16 HELSEKONTROLL TILGJENGELEG ROSE RESPEKT SKAPA - TRYGGLEIK

17 TVERRFAGLEG SAMARBEID
Godt fungerande Fastlege,barnevern, barneheim, psykiatrien, miljøarbeidar, skule,barnehage, barne ungdomsansvarleg ved mottaket Tidleg inn ved risiko - styrke

18 DOKUMENTASJON ALT VERT DOKUMENTERT!


Laste ned ppt "Helsetjeneste for asylsøkere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google