Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for førstegangspsykoser (AFP), Ullevål universitetssykehus •Målgruppe: ungdom som debuterer med psykose i det schizofrene spekter •Alder 17-30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for førstegangspsykoser (AFP), Ullevål universitetssykehus •Målgruppe: ungdom som debuterer med psykose i det schizofrene spekter •Alder 17-30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for førstegangspsykoser (AFP), Ullevål universitetssykehus •Målgruppe: ungdom som debuterer med psykose i det schizofrene spekter •Alder 17-30 år •Bydekkende, tar i tillegg Follo •1 poliklinikk, 2 sengeposter, 1 dagsenter og 1 døgnrehabiliteringsenhet* •Ingen akuttfunksjon* •5 års total behandlingstid •Vi er en spesialavdeling som får henvisninger fra spesialisthelsetjenesten •Lite ventetid på poliklinikk og sengepost*

2 Poliklinikk og sengepost •Poliklinikken har i gjennomsnittlig 120 pasienter i behandling (07), totalt 8000 konsultasjoner i 2007 •I 2007 hadde vi 82 innleggelser på post, derav 32 nyinnleggelser* •Alle tilbys enfamilie eller flerfamiliegrupper etter modell fra psykoedukativt familiearbeid*

3 Sengepost •Posten har 20 plasser delt på to avdelinger + 1 avlastningsseng (i inntil 3 uker.) •Gjennomsnittlig liggetid på post er 4 mnd., 1,3 ansatt pr. pasient •Behandlingsrammer: åpen intermediær; ingen belteseng eller skjermingsmuligheter •Ca. 50% TPH. Pasientfordeling ca. 60/40 fordeling menn/kvinner •Lite skademeldinger

4 Gjennomsnittlig utredes 1 pasient pr.uke. AFP’s psykologer/leger bruker utredningspakke fra TIPS-US, i tillegg henviser vi til TOP/TIPS-US Utredning

5 Modell for miljøterapi: Gundersons miljøterapeutiske prinsipper (Gunderson, 1978, lite oppdatert forskning)*

6 Psykodynamisk miljøterapi Kritikk: avhengig av subjektiv tolkning*  Kan gi et innoverrettet fokus på relasjonen mellom pasient og miljøkontakt i avdelingen.  i stedet for et utoverrettet fokus på pasientens liv og ressurser utenfor institusjonen

7 Noen av avdelingens utfordringer •Rus •Negative symptomer* •-Flerkulturelle utfordringer

8 •I dag har nesten hver fjerde Osloboer innvandrerbakgrunn (23%). •Oslo har den høyeste andelen mennesker med innvandrerbakgrunn av alle kommuner i Norge* (Integrering og mangfoldsdirektoratet, 07/08). •Antall innleggelser i 2007: 82, derav 32 nyinnleggelser •Av det totale antall innleggelser (82) hadde 32 innvandrerbakgrunn (39% av totale innleggelser) •11 av disse ble lagt inn på TPH (34%)

9 Utfordringer i behandling av flerkulturelle •Tilbys lavere behandlingsintensitet enn vanlig?* •I behandling: Mellommenneskelig kontakt og relasjonell allianse er like viktige i behandlingen..


Laste ned ppt "Avdeling for førstegangspsykoser (AFP), Ullevål universitetssykehus •Målgruppe: ungdom som debuterer med psykose i det schizofrene spekter •Alder 17-30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google