Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Oppsummering Dialogkonferanse Psykisk helsevern for barn og unge Gruppeøkter, økt 2 Hell og Molde juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Oppsummering Dialogkonferanse Psykisk helsevern for barn og unge Gruppeøkter, økt 2 Hell og Molde juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Oppsummering Dialogkonferanse Psykisk helsevern for barn og unge Gruppeøkter, økt 2 Hell og Molde juni 2009

2 Mål og resultat Mål Utvikling av nye og bedre samhandlingsmåter for barn og unge mellom kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten Resultat 202 deltakere fra alle nivåer utviklet 352 forslag til handlinger

3 Forslag 1.Fastlegen 1.Delta tverrfaglig 2.Kompetansebygging 3.Involveres kommunalt 4.Tydeligere ansvar for barn og unge 2.Avklaring roller og forventninger både i kommunene og BUP 1.Formulering av kjerneoppgaver 3.IP (for eksempel SAMPRO, aktiv bruk av samtykkeerklæring)

4 Forslag 4.Kompetanseoverføring/-heving 1.Felles kurs og temadager 2.”Spesialistløp” i kommunen 3.Utdanning av foreldre 5.Etablere kommunal allmennpsykiatri 1.BUP inn i kommunene 2.Mer kompetanse i kommunene 3.Kommunepsykolog 4.Obligatorisk turnustjeneste 6.Konkret samhandling mellom 1. og 2.-linje 1. Om enkeltpasienter 2. Se henvisningen som en prosess (kvalitet og kompetanse) 3. Fast generell konsultasjon 4. System for kommunikasjon mellom 1. og 2.-linje 5. Epikriser: tidsfrister og god kvalitet

5 Forslag 7.Bedre samhandling internt i kommunene: skole, PPT, barnevern, helsestasjon, fastlege 1.Kommunal koordinator 2.Tverrfaglig team 3.Helsesøster i vg.skole som lavterskeltibud 8.Samhandling mellom frivillige organisasjoner og psykisk helsevern 1. Tilrettelegging for barn og unge med spesielle behov

6 Forslag 9.Ambulante team Lavterskeltilbud 10.Kvalitetssikring av arenaer for samhandling: definere mål og prosedyrer 1.Videokonferanser 2.Kontorplass i kommunen for 2. linjetjenesten 11.Finansieringsmodell som fremmer BUP-råd til kommunene 1.Øremerkede midler 2.Takstsystem som premierer samhandling og forebygging 12.Vakttelefon og kontaktinfo om nøkkelpersonell på begge nivåer

7 Forslag 13.Mer psykisk helse inn i lærer-, førskolelærer- og helsesøsterutdanningene 14. Kommunalt familiesenter 1.Familiens hus/ Barnas hus 2.”Ei dør inn” 3.Samlokalisering 4.Interkommunalt samarbeid 15.Flere kan henvise til BUP 16.Felles lunsj - Uformelle møtepunkter

8 Forslag 17. Fokus på de minste 0-3 år: Tidlig intervensjon 18. Sikre kvalitet på overgang mellom BUP og voksenpsykiatri 19. Arrangere dialogkonferanser med fokus på veilederne fra Helsedirektoratet 20. ”Barnets talsmann” i voksenpsykiatrien


Laste ned ppt "Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Oppsummering Dialogkonferanse Psykisk helsevern for barn og unge Gruppeøkter, økt 2 Hell og Molde juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google