Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIA 27.01.06. HABU Sørlandet sykehus. HIA 27.01.06. HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter Tilbakemeldingsmøter Tverrfaglig utredning Førstegangssamtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIA 27.01.06. HABU Sørlandet sykehus. HIA 27.01.06. HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter Tilbakemeldingsmøter Tverrfaglig utredning Førstegangssamtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIA 27.01.06. HABU Sørlandet sykehus

2 HIA 27.01.06. HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter Tilbakemeldingsmøter Tverrfaglig utredning Førstegangssamtale Inntak og planlegging Henvisning 3mnd6mnd12mnd

3 HIA 27.01.06. Et barn blir henvist Lars er en 3 år gammel gutt som foreldrene er svært bekymret for. De beskriver ham som en svært aktiv gutt som holder det gående fra morgen til kveld. De er mest bekymret for hans språkutvikling som plutselig stoppet opp rundt 2 års alderen. Det har blitt mer og mer vanskelig å få kontakt med han. Han hører ikke når vi roper og han vil helst leke for seg selv. I barnehagen blir han ofte sittende ved siden av de andre barna og leke med togbanen, som han kjører fram og tilbake. Av og til kan han bli helt fasinert av rennende vann og når vi prøver å stoppe han blir han helt fra seg av forvilelse. Mor har siden gutten var baby vært bekymret, men har fra helsestasjonen fått beskjed om at det ikke er noe galt.

4 HIA 27.01.06. Henvisning til HABU  Lege må være hoved- eller medhenviser  Flest barn/unge henvist gjennom PPT  Antall henviste 2005 - 187  Eget henvisningsskjema  Henvisning skal være tverrfaglig drøftet  Den ”typiske” henvisning – barn med forsinket eller uvanlig utvikling Utfordringer: ”Gode” henvisninger

5 HIA 27.01.06. Inntak og planlegging  IFM – vurderer henvisninger hver uke  Rett til helsehjelp – Pasientrettighetsloven §2  Frister: 30 dager / individuell behandlingsfrist  Team og saksansvarlig  Plan for utredning Utfordringer: Rett til helsehjelp, Ventetid, Gode planer

6 HIA 27.01.06. Individuelle tverrfaglige team Psykolog Spesialpedagog fysioterapeut barnelege På grunnlag av henvisning og forundersøkelser - et tverrfaglig team sosionom barnet familien Andre faggrupper: ergoterapeut, barnepsykiater, logoped, vernepleier, sykepleier Utfordringer: Tverrfaglighet, Helhet, Felles fokus

7 HIA 27.01.06. FØRSTEGANGSSAMTALEN  Informasjon om HABU  Gjennomgang av henvisning  Informasjon om barnet  Hvor er foreldrene i prosessen  Plan for utredning Utfordringer: Tillit, Tydelighet, Forutsigbarhet

8 HIA 27.01.06. Tverrfaglig utredning  Tverrfaglig utredning  Observasjon i nærmiljø  Testing og undersøkelser på HABU  medisinsk  motorisk  kognitivt  kommunikasjon og språk  ADL  familiesituasjon  sosialt  atferd  Diagnose / funksjonsvurdering og konklusjon Utfordringer: Helhet, Ressursfokus, Diagnose

9 HIA 27.01.06. Tilbakemeldingsmøter - rapporter  Hensikten med tilbakemeldingsmøter  Oppsummere utredningen - konkludere  Drøfte og avtale videre tiltak  1.Tilbakemelding foreldre  2.Tilbakemelding foreldre, henviser og lokale instanser  Rapport til foreldre, henvisere og aktuelle lokale intanser Utfordringer: ”Sannhetens øyeblikk”, Samarbeid 1. linje

10 HIA 27.01.06. Oppfølging og tiltak  Støttesamtaler  Sorg, tap, sinne, fremtid, mestring  Informasjon og veiledning  Diagnose, rettigheter, brukerorganisasjoner  Veiledning - trening og stimulering  Språk og kommunikasjon  Intensiv stimulering/trening  Atferd og samhandling  Tidligstimulering

11 HIA 27.01.06. Oppfølging og tiltak  Tverrfaglige kontroller  Down S, Cp, Progredierende lidelser, mv.  Medisinske kontroller  Epilepsi, Ritalinbehandling, Botox m.v  Samarbeid og koordinering  Individuell plan  Ansvarsgruppe  Ressursbasetjenester  Kurs  Nettverksgrupper  Koordinering / henvisning 3.linje  Rikshospitalet, Frambu, SSE, m.v Utfordringer: Kapasitet, Kompetanse


Laste ned ppt "HIA 27.01.06. HABU Sørlandet sykehus. HIA 27.01.06. HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter Tilbakemeldingsmøter Tverrfaglig utredning Førstegangssamtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google