Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter"— Utskrift av presentasjonen:

0 HABU Sørlandet sykehus
HIA

1 HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter
Tilbakemeldingsmøter Tverrfaglig utredning Førstegangssamtale Inntak og planlegging Henvisning 3mnd 6mnd 12mnd HIA

2 Et barn blir henvist Lars er en 3 år gammel gutt som foreldrene er svært bekymret for. De beskriver ham som en svært aktiv gutt som holder det gående fra morgen til kveld. De er mest bekymret for hans språkutvikling som plutselig stoppet opp rundt 2 års alderen. Det har blitt mer og mer vanskelig å få kontakt med han. Han hører ikke når vi roper og han vil helst leke for seg selv. I barnehagen blir han ofte sittende ved siden av de andre barna og leke med togbanen, som han kjører fram og tilbake. Av og til kan han bli helt fasinert av rennende vann og når vi prøver å stoppe han blir han helt fra seg av forvilelse. Mor har siden gutten var baby vært bekymret, men har fra helsestasjonen fått beskjed om at det ikke er noe galt. HIA

3 Henvisning til HABU Lege må være hoved- eller medhenviser
Flest barn/unge henvist gjennom PPT Antall henviste Eget henvisningsskjema Henvisning skal være tverrfaglig drøftet Den ”typiske” henvisning – barn med forsinket eller uvanlig utvikling Utfordringer: ”Gode” henvisninger HIA

4 Inntak og planlegging IFM – vurderer henvisninger hver uke
Rett til helsehjelp – Pasientrettighetsloven §2 Frister: 30 dager / individuell behandlingsfrist Team og saksansvarlig Plan for utredning Utfordringer: Rett til helsehjelp, Ventetid, Gode planer HIA

5 Individuelle tverrfaglige team
På grunnlag av henvisning og forundersøkelser - et tverrfaglig team Spesialpedagog barnelege barnet familien fysioterapeut Psykolog sosionom Andre faggrupper: ergoterapeut, barnepsykiater, logoped, vernepleier, sykepleier Utfordringer: Tverrfaglighet, Helhet, Felles fokus HIA

6 FØRSTEGANGSSAMTALEN Informasjon om HABU Gjennomgang av henvisning
Informasjon om barnet Hvor er foreldrene i prosessen Plan for utredning Utfordringer: Tillit, Tydelighet, Forutsigbarhet HIA

7 Tverrfaglig utredning
Observasjon i nærmiljø Testing og undersøkelser på HABU medisinsk motorisk kognitivt kommunikasjon og språk ADL familiesituasjon sosialt atferd Diagnose / funksjonsvurdering og konklusjon Utfordringer: Helhet, Ressursfokus, Diagnose HIA

8 Tilbakemeldingsmøter - rapporter
Hensikten med tilbakemeldingsmøter Oppsummere utredningen - konkludere Drøfte og avtale videre tiltak 1.Tilbakemelding foreldre 2.Tilbakemelding foreldre, henviser og lokale instanser Rapport til foreldre, henvisere og aktuelle lokale intanser Utfordringer: ”Sannhetens øyeblikk”, Samarbeid linje HIA

9 Oppfølging og tiltak Støttesamtaler Informasjon og veiledning
Sorg, tap, sinne, fremtid, mestring Informasjon og veiledning Diagnose, rettigheter, brukerorganisasjoner Veiledning - trening og stimulering Språk og kommunikasjon Intensiv stimulering/trening Atferd og samhandling Tidligstimulering HIA

10 Oppfølging og tiltak Tverrfaglige kontroller
Down S, Cp, Progredierende lidelser, mv. Medisinske kontroller Epilepsi, Ritalinbehandling, Botox m.v Samarbeid og koordinering Individuell plan Ansvarsgruppe Ressursbasetjenester Kurs Nettverksgrupper Koordinering / henvisning 3.linje Rikshospitalet, Frambu, SSE, m.v Utfordringer: Kapasitet, Kompetanse HIA


Laste ned ppt "HABILITERINGSLØPET Utskriving Oppfølging Rapporter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google