Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPLOS Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPLOS Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPLOS Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt

2 Hensikt  Ivareta praktisk gjennomføring av riktig IPLOS- registrering  En enkel veileder

3 Omfang Gjelder alle ansatte på Øra distrikt, Hjemmetjenesten

4 Hva er IPLOS?  Danner grunnlaget for alle vedtak  Standard metode for saksbehandling i kommunen  Verktøy som bidrar til at brukeren får godt tilpassede tjenester  Sikrer fullstendighet og kvalitet  Hjemlet i helseregisterloven

5 Hvorfor IPLOS?  Kommunen får bedre oversikt over brukernes behov for tjenester, slik at disse kan planlegges bedre  Danner grunnlag for å yte bedre og riktigere tjenester og bedre folks helsetilstand  Fører til bedre saksbehandling, og det blir ryddet i vedtak og egne rutiner  Øker fokus på brukernes rettigheter  Er et verktøy når det gjelder ressursfordeling, en får en god oversikt over ressursbruk og behov.  Gir en oversikt til sentrale myndigheter om hvilken hjelp kommunen gir, og på hvilke områder det trengs flere ressurser.

6 Erfaring så langt er at det er et godt verktøy som øker bevissthet på brukers funksjon.

7 IPLOS øker også fokus på bruken av, og behovet for ressurser i kommunen

8 Arbeidsbeskrivelse  IPLOS-registrering gjøres alltid ved første gangs hjemmebesøk  Alltid registrering i IPLOS ved nytt vedtak/vedtaksendring

9 Den enkelte tjenesteyter skal informere søker/bruker om IPLOS- registeret, og hensikten med innhenting av opplysningene. Så langt som mulig skal opplysningene innhentes i samarbeid med søker/bruker, og brukers vurdering av egen situasjon skal tillegges stor vekt.

10 Infoskriv skal leveres bruker/pårørende ved førstegangs besøk. Der hjemmebesøk ikke foretas, er hver enkelt ansatt ansvarlig for at bruker får den informasjon han har rett på.

11 Ansvar  Avdelingsleder/ ass, eller den som gjennomfører hjemmebesøket.  For brukere der det ikke gjennomføres hjemmebesøk: IPLOS- registrering foretas av den som mottar søknadsskjema på tjeneste.

12 Videre oppfølging gjøres av primær/sekundær-kontakt, og den som har ansvar for brukeren når det skjer endringer som skal registreres i IPLOS.

13 Arbeidets gang  Alle endringer i forhold til bruker registreres i IPLOS. Dette gjelder også endringer på hovedkortet. Det skal registreres i IPLOS ved bl.a Innleggelse, Ikke kommunale tilbud (rehabilitering), Midlertidige opphold av annen årsak

14 IPLOS er alles ansvar! Primærkontakter følger opp ved å se over minimum hver 3. måned innen fastsatte frister.

15 IPLOS-kontakter har ansvar for:  Kjøre ut lister i forhold til mangelfull registrering minimum hver 2. mnd.  Skal ha avsvar for opplæring av nytilsatte: Det skal lages et Nytilsatte- program hvor profil og IPLOS blir ikludert i opplæringen.  Gjennomgang av veiledningsbrosjyre  Datainnføring/opplæring i praktisk bruk.  IPLOS- kontakt skal gi informasjon til teamene, og være ”pådriver”


Laste ned ppt "IPLOS Prosedyre for IPLOS- registrering Hjemmetjenesten, Øra distrikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google