Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal 16.04.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal 16.04.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal 16.04.13

2 Organisering psykisk helsearbeid i Grimstad Helse- og sosial (10 enheter, men 4 har oppgaver knyttet til psyk helse) Helsetjenesten •Familiesenteret •Fysio- og ergoterapitj. •Helsest.- og jordmortj. •Psykisk helse •Folkehelse •Miljørettet helsevern •Legetjenesten Sosial- og barnevernstj. •Rusfeltet •Barnevernstj. •Jobbsentralen m.m. Berge Gård senter •Rehab.avd. •Rehab.boliger psyk. helse •Omsorgsboliger Bestillerenheten •Vedtaksavd •FoU avd.

3 Samhandlingsreformen – samhandling med sykehuset • Psykisk helse/rus tas inn i reformen i 2014? • Hva må eventuelt forberedes i 2013? • Forberedelser i gang – Østre Agder/Grimstad og sykehuset • Sykehuset har utvidet åpningstiden for akutt teamet og endret rutiner for innleggelse og utskriving • Endret på fordeling av antall plasser på DPS Byglandsfjord – økt antall plasser innen rusfeltet, nedgang psykisk helse • Dialog mellom kommunene og sykehuset vedr. arbeid i team • Sykehuset har økt fokus på utredning – bedre grunnlag for kommunene for å gi riktige tjenester

4 Intern samhandling og fokusområder • Tidlig innsats – levekår, velferd og økonomi • Egenmestring – hjelp til å mestre egen hverdag, ansvarliggjøre • Omdisponert 20 % stilling psyk helsearbeider til skolehelsetjenesten videregående skole • Oppfølging av deprimerte mødre – rask igangsetting av psykisk helsehjelp • ABUP på plass i kommunen hver måned • Familieråd – samarbeid mellom tjenester til barn, unge og familier (barnevern, ppt, familiesenter, helsestasjon…) • Organisering av tjenester til barn, unge og familier i Familiens hus • Barn som bekymrer – samarbeid mellom helse, barnevern, ppt, barnhager • Kvellomodellen (barnehager)

5 Intern samhandling og fokusområder • Frisklivssentralen - livsstilsendring • 9te9 – aktiviteter på bakgrunn av interesser, aktiviteter for alle • Samarbeid mellom rusfeltet og psykisk helse, team bl.a. • Samarbeid med interesseforeninger og frivillige • Flere gruppetilbud • Samtaler og individuell oppfølging • Noen trenger mer tradisjonell omsorg og da er kanskje hjemmetjenesten rette tjenesteyter? • Rehabiliteringsboliger – mål å etablere seg i egen bolig • Omsorgsboliger – har nok boliger nå, men ikke riktig type boliger.. • Mangler foreløpig omsorgsboliger med heldøgns omsorg innen psykisk helse eller rus


Laste ned ppt "Psykisk helse og samhandling i Grimstad Bente Somdal 16.04.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google