Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best. ”Tidlig hjemreise” prosjektgruppen: •Linda Svendsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. (Prosjektleder) •Debbie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best. ”Tidlig hjemreise” prosjektgruppen: •Linda Svendsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. (Prosjektleder) •Debbie."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best

2 ”Tidlig hjemreise” prosjektgruppen: •Linda Svendsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. (Prosjektleder) •Debbie Jepsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. •Åshild Vestøl Lindland. Sykepleier, Nyfødtposten. •Eva Ryen. Sykepleier, Nyfødtposten •May Britt Ullstein. Sykepleier, Nyfødtposten •Anne Gro Ausel. Fagutvikler, Nyfødtposten. •Jorunn Ulriksen. Overlege, Barnesenteret SSK. •Jannike Kingo Meyer. Sosionom, Barnesenteret SSK. •Marit Forseth Berg. Ledende helsesøster, Søgne kommune •Silje Tjøm Flottorp. Prematurforeningen VEILEDER: Berit Nordland.

3 TIDLIG HJEMREISE •Prosjektet går ut på å sende premature barn hjem med foresatte, slik at de i ro, med familien rundt seg kan drive med spisetrening når annen medisinsk behandling er avsluttet.

4 PROBLEMER IDAG •Lang ligge tid pga spisetrening •Kan ta dager til uker •Pendling - overnattings muligheter - søsken hjemme •Tilknytning og samspill redusert

5 VI MENER •Familien har det best hjemme i denne perioden

6 FAKTA •Aktuell forskning viser at lange sykehus opphold svekker utvikling og tilknytning •Premature barn er mer utsatt for omsorgs svikt. (Berit Sverdrup, psykolog ABUP)

7 VI MENER ”TIDLIG HJEM” GIR: •Ro rundt familien. •Glidende overgang mellom sykehus, hjemmet og helsestasjonen/kommunen. •Nærmere samarbeid mellom helsestasjonen og sykehuset. •Økt trygghet til familien og helsesøster. •Viktig for forebyggende arbeid.

8 MÅLSETNING •Økt ammefrekvens. •Gi foreldrene til premature barn et fremtidsrettet og nytt tilbud. •Styrke tilknytningen mellom foreldre, søsken og barnet på et tidlig tidspunkt. •Gjøre overgangen fra sykehuset til hjemmet lettere og tryggere. •Bedre samarbeidet med sykehus og helsesøster.

9 Kriterier for å være med i prosjektet: •Minst 34 uker ved hjemreise. •Stabil respirasjon, sirkulasjon og temperatur. •Fortsatt behov for pleie og oppfølgning •Snudd i vekt •”I gang” med ammingen/ flasking •Det skal til enhver tid være en person sammen med barnet som kan kommunisere bra på telefon. •Bo maks ca 30 min kjøring fra SSK

10 Kriterier for å være med i prosjektet: •Vurdere foreldrenes egnethet. •Det er opprettet kontakt og avtaler med helsestasjon •Gjennomgått undervisning om gjenopplivning/infeksjonstegn. •Opplært i sonde ernæring og koppemating. •Fått undervisning om opplegget, skjemaer og forpliktelser. •Sluttet med Koffein > 3 dager siden •Har bil tilgjengelig.

11 GJENNOMFØRING •Hjemmebesøk x 2 pr uke fra ”tidlig hjem” team. •Oppfølging x1 på helsestasjon pr uke •Eller reise inn til avdelingen for kontroll •Før barnet reiser hjem har vi -Informert helsestasjonen om barnet -Avtalt et hjemmebesøk sammen med helsesøster.

12 GJENNOMFØRING •Barnet reiser hjem med sonde. •Foreldrene læres opp i kopp og sonde mating. •Sykehuset har ansvar for å legge ned sonde •Barna er gjennomsnittlig 2 uker i prosjektet (AHUS) •Ca 2 barn i året pr. helsestasjon??

13 MATREGIME •Vitaminene blandes med 20 ml MM eller Nan og spises fra flaske eller lign. x 2 pr døgn. •Ved vektkontroll vurderes det om barnet kan gå videre til neste ”step” eller må gå tilbake et ”step” alt etter om barnet har gått opp eller ned i vekt. •Målet er sonde max en uke.

14 MATREGIME •Step 1: Fra uke 33,5: Mor bor på sykehuset og ammer til hvert måltid. Redusere væskemengde 1-2 dager til 10- 12 %. Når barnet spiser 20% av denne mengden, klar for neste step. •Step 2: Hjem med amming minst hver 3 time, også natt. Påfyll 20 ml på sonde til hvert måltid(x8). (2 med vitamin). •Step 3: Påfyll 20 ml x 3-4 pr døgn (2 med vitamin). •Step 4: Trekke sonden. Påfyll 20 ml x 2 sammen med vitaminene •Step 5: Utskrivelse.

15 HELSESØSTERS OPPGAVER •Vektkontroll •Vurdere allmenntilstand •Vanlig rutiner (vaksiner og lignende) •Ringe inn vekten til Tidlig hjem etter avtale •Avtale ny vekt kontroll (dato, klokke)

16 ”PILOT PROSJEKT” •Plukke ut 2-3 familier •Habu leiligheter

17 MÅLINGER •Fødselsvekt og gestasjonsalder •Dato for oppstart •Dato for utskriving •Gestasjonsalder ved utskriving •Antall dager i prosjektet •Antall dager med sonde •Antall hjemmebesøk/telefonkontakt •Hva/hvordan spiser barnet ved utskriving

18 UTFORDRINGER •Økonomi •Pleietyngde i avd. •Antall barn som tilfredsstiller kriteriene •Familier som ønsker å delta •Transport •Kollegaer •Legene

19


Laste ned ppt "TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best. ”Tidlig hjemreise” prosjektgruppen: •Linda Svendsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. (Prosjektleder) •Debbie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google