Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best."— Utskrift av presentasjonen:

1 TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best

2 ”Tidlig hjemreise” prosjektgruppen:
Linda Svendsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. (Prosjektleder) Debbie Jepsen. Spesialsykepleier barn, Nyfødtposten. Åshild Vestøl Lindland. Sykepleier, Nyfødtposten. Eva Ryen. Sykepleier, Nyfødtposten May Britt Ullstein. Sykepleier, Nyfødtposten Anne Gro Ausel. Fagutvikler, Nyfødtposten. Jorunn Ulriksen. Overlege, Barnesenteret SSK. Jannike Kingo Meyer. Sosionom, Barnesenteret SSK. Marit Forseth Berg. Ledende helsesøster, Søgne kommune Silje Tjøm Flottorp. Prematurforeningen VEILEDER: Berit Nordland. Linda og Debbie er kontakt personene/ledere. Men vi har med oss 4 andre spl .lege og sosionom. Selvfølgelig en representant fra helsesøstre( Marit). Og en bruker representant fra prematur foreningen

3 TIDLIG HJEMREISE Prosjektet går ut på å sende premature barn hjem med foresatte, slik at de i ro, med familien rundt seg kan drive med spisetrening når annen medisinsk behandling er avsluttet.

4 PROBLEMER IDAG Lang ligge tid pga spisetrening Kan ta dager til uker
Pendling - overnattings muligheter - søsken hjemme Tilknytning og samspill redusert Mange barn blir inneliggende lenge etter de er ”friske”, men trenger spisetrening. Dette kan være en lang og slitsom prosess som kan ta fra dager til uker. Foreldrene må mange ganger pendle mellom sykehus og hjem pga mangel på overnattingsrom til mor på avdelingen. Pass av søsken hjemme Kontakten mellom foreldre,søsken – barnet blir dårlig. Samspill og tilknytning. POP prosjektet Samspill.

5 VI MENER Familien har det best hjemme i denne perioden

6 FAKTA Aktuell forskning viser at lange sykehus opphold svekker utvikling og tilknytning Premature barn er mer utsatt for omsorgs svikt. (Berit Sverdrup, psykolog ABUP) Familien har det best hjemme i denne perioden, slik at de kan ha ro rundt seg og være sammen hele tiden. Aktuell forskning viser at barnets utvikling og tilknytning til foreldre styrkes hvis lange sykehus opphold unngås og man gir støtte til foreldrene. Økonomisk og følelsesmessige kostnader reduseres når foreldrene gis mulighet til å fungere i sitt hjemmemiljø.

7 VI MENER ”TIDLIG HJEM” GIR:
Ro rundt familien. Glidende overgang mellom sykehus, hjemmet og helsestasjonen/kommunen. Nærmere samarbeid mellom helsestasjonen og sykehuset. Økt trygghet til familien og helsesøster. Viktig for forebyggende arbeid. Det vil bli en glidende overgang mellom sykehus og hjemmet før helsestasjonen/kommunen overtar ansvaret for oppfølgningen av familien. Dette opplegget vil føre til nærmere samarbeid mellom helsestasjonen og sykehuset, og gi mer trygghet til familien og helsesøster. Oppfølging av premature prosjektet til ”Reidun”. Vi drar nytte av hverandre Helsesøster Marit Forseth Berg, som er tilknyttet prosjektet, mener dette også vil være viktig for forebyggende arbeid.

8 MÅLSETNING Økt ammefrekvens.
Gi foreldrene til premature barn et fremtidsrettet og nytt tilbud. Styrke tilknytningen mellom foreldre, søsken og barnet på et tidlig tidspunkt. Gjøre overgangen fra sykehuset til hjemmet lettere og tryggere. Bedre samarbeidet med sykehus og helsesøster.

9 Kriterier for å være med i prosjektet:
Minst 34 uker ved hjemreise. Stabil respirasjon, sirkulasjon og temperatur. Fortsatt behov for pleie og oppfølgning Snudd i vekt ”I gang” med ammingen/ flasking Det skal til enhver tid være en person sammen med barnet som kan kommunisere bra på telefon. Bo maks ca 30 min kjøring fra SSK 34 uker kan veie alt fra 1800 til 2500 gram. Kan snakke norsk eller engslsk Lovlig fartsgrense…

10 Kriterier for å være med i prosjektet:
Vurdere foreldrenes egnethet. Det er opprettet kontakt og avtaler med helsestasjon Gjennomgått undervisning om gjenopplivning/infeksjonstegn. Opplært i sonde ernæring og koppemating. Fått undervisning om opplegget, skjemaer og forpliktelser. Sluttet med Koffein > 3 dager siden Har bil tilgjengelig. Egnethet: Motiverte og vi må kunne stole på de. Alle på nyfødt får tilbud om dette, men vi skal ha krysse skjema som sikrer oss at de har vært gjennom undervisningen Skal ikke lære å legge ned sonde, må da komme inn på nyfødt SPØRSMÅL

11 GJENNOMFØRING Hjemmebesøk x 2 pr uke fra ”tidlig hjem” team.
Oppfølging x1 på helsestasjon pr uke Eller reise inn til avdelingen for kontroll Før barnet reiser hjem har vi -Informert helsestasjonen om barnet -Avtalt et hjemmebesøk sammen med helsesøster. Oppfølging er opp til hver enkelt helsesøster hvordan det gjøres- hjemmebesøk- på helsestasjonen??

12 Barnet reiser hjem med sonde.
GJENNOMFØRING Barnet reiser hjem med sonde. Foreldrene læres opp i kopp og sonde mating. Sykehuset har ansvar for å legge ned sonde Barna er gjennomsnittlig 2 uker i prosjektet (AHUS) Ca 2 barn i året pr. helsestasjon??

13 MATREGIME Vitaminene blandes med 20 ml MM eller Nan og spises fra flaske eller lign. x 2 pr døgn. Ved vektkontroll vurderes det om barnet kan gå videre til neste ”step” eller må gå tilbake et ”step” alt etter om barnet har gått opp eller ned i vekt. Målet er sonde max en uke.

14 MATREGIME Step 1: Fra uke 33,5: Mor bor på sykehuset og ammer til hvert måltid. Redusere væskemengde 1-2 dager til %. Når barnet spiser 20% av denne mengden, klar for neste step. Step 2: Hjem med amming minst hver 3 time, også natt. Påfyll 20 ml på sonde til hvert måltid(x8). (2 med vitamin). Step 3: Påfyll 20 ml x 3-4 pr døgn (2 med vitamin). Step 4: Trekke sonden. Påfyll 20 ml x 2 sammen med vitaminene Step 5: Utskrivelse. Det kommer prosedyre på dette. Det er sykehuset som har ansvaret for om de skal opp eller ned et step, men det er greit for dere å vite om gangen i det

15 HELSESØSTERS OPPGAVER
Vektkontroll Vurdere allmenntilstand Vanlig rutiner (vaksiner og lignende) Ringe inn vekten til Tidlig hjem etter avtale Avtale ny vekt kontroll (dato, klokke) Spør om de har det bra, se på barna, ved tvil ta kontakt. Avtalen foreldrene ringer, de får opplegg for mating frem til neste besøk Avtale om en uke. SPØRSMÅL::::

16 ”PILOT PROSJEKT” Plukke ut 2-3 familier Habu leiligheter
Kommer til å prøve det ut i november desember. Starter nok prosjektet i januar hvis pilot er vellykket

17 MÅLINGER Fødselsvekt og gestasjonsalder Dato for oppstart
Dato for utskriving Gestasjonsalder ved utskriving Antall dager i prosjektet Antall dager med sonde Antall hjemmebesøk/telefonkontakt Hva/hvordan spiser barnet ved utskriving Vi kommer til å ta noen maålinger for å se om prosjektet fungerer.

18 UTFORDRINGER Økonomi Pleietyngde i avd.
Antall barn som tilfredsstiller kriteriene Familier som ønsker å delta Transport Kollegaer Legene

19


Laste ned ppt "TIDLIG HJEM Borte bra hjemme best."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google