Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørkelangen videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørkelangen videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørkelangen videregående skole
Rutiner for og arbeid med å redusere fravær

2 Bjørkelangen videregående skole
Ansvarlig for inntak besøker ungdomsskolene i samarbeidet Tidlig kartlegging av inntak Planlegge støtte i ulike utdanningsprogram Får informasjon om elever som har: Høyt fravær i u-skolen Trenger spesiell oppfølging Fysisk, psykisk Spesialundervisning IOP Annet…

3 Bjørkelangen videregående skole
Elever i risikosonen Inntak 1. valg, snitt ≤ 2,5. Inntak 2. valg, snitt ≤ 3,0 Fravær > 6 % Karakter 1/IV i enkeltfag Melding om behov for spesialundervisning. Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet

4 Bjørkelangen videregående skole
Inntaket – viser IKO (Vokal) og Ny GIV-elever (Sats) Informerer kontaktlærerne om disse elevene Videreformidles av kontaktlærerne til faglærerne «Risikogruppen» justeres underveis i skoleåret

5 Bjørkelangen videregående skole
Fraværsrutiner Elevene plikter å melde i fra til kontaktlærer og faglærerne før fraværet Skal skje gjennom meldinger på ITL

6 Bjørkelangen videregående skole
Kontaktlærer Fire kontaktlærersamtaler i året Kontaktlærer reagerer på umeldt fravær hos elever i risikosonen Ved to umeldte fravær – kontaktlærer skal ringe eleven Ved tre umeldte fravær – kontaktlærer skal avholde elevsamtale nr. 2 og kontakte foreldre/foresatte Rådgiver kaller eleven inn til samtale

7 Bjørkelangen videregående skole
BVS har møtearenaen Tverrfaglig utvalg (TU) TU består av Rådgiverne, helsesøster, miljøveileder, PPT-veileder og to fra ledelsen Referat fra TU-møtene diskuteres på neste ledermøte

8 Bjørkelangen videregående skole
Elever med stort fravær, meldes til Tverrfaglig utvalg enten av kontaktlærer eller rådgiver (som regel rådgiver) På TU-møtet vurderes om elevene skal tilbys alternativ opplæring – eller lærekandidatløp, for å hindre fravær og frafall

9 Bjørkelangen videregående skole
Eventuelt videre arbeid Kontaktlærer innkaller elev og foresatte til møte for å snakke om stort fravær og eventuelt om et alternativt opplæringsløp kan være aktuelt. Opplæringsleder for TO følger opp fravær for enkeltelever ved å ta utskrifter fra SATS, følge opp kontaktlærers arbeid, følge opp elever med stort fravær og delta på møter med foresatte

10 Bjørkelangen videregående skole
Andre forhold ved BVS Foreldremøte for elever i Vg1 i august Fokus på samarbeid med hjemmet Veien videre - fullføring Representanter for forskjellige bransjer informerte Tydelig klasseledelse

11 Bjørkelangen videregående skole
Andre forhold ved BVS Miljøveileder meget sentral i skolens arbeid for å redusere frafall Arbeidslivskoordinator (25 % på 2 lærere) opprettet for bl.a. å legge til rette for forberedende lærekandidatløp

12 Bjørkelangen videregående skole
Andre forhold ved BVS Ansvarsgrupper rundt elever – «En bedre skolehverdag» Initieres ofte fra TU og rådgiver Deltakere: Rådgiver Kontaktlærer Miljøveileder Helsesøster

13 Bjørkelangen videregående skole
Andre forhold ved BVS Te-koppen Møte to midttimer i uken Først og fremst for de som er ensomme i skolehverdagen Drikker te, spiller forskjellige spill og snakker sammen Miljøveileder og helsesøster med her

14 Bjørkelangen videregående skole
Andre forhold ved BVS Jentesnakk Et tilbud til jenter i utvalgte klasser, der vi ser at behovet er til stede Et opplegg som går over ca 30 timer for bl.a. å Redusere fravær og drop outs Øke jenters selvtillit – bli trygge på seg selv Sette grenser Kunne si «nei» i enkelte situasjoner

15 Bjørkelangen videregående skole
Utfordringer Følge opp tett midtveisvurdering 1. november, 15. januar og 1. april Fange opp negative trender Iverksette ytterligere tiltak overfor elever med karakter 1, IV, nedsatt ordens- og/eller adferdskarakter, høyt varslet fravær


Laste ned ppt "Bjørkelangen videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google