Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner for og arbeid med å redusere fravær 1. Bjørkelangen videregående skole  Ansvarlig for inntak besøker ungdomsskolene i 3 + 3- samarbeidet  Tidlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner for og arbeid med å redusere fravær 1. Bjørkelangen videregående skole  Ansvarlig for inntak besøker ungdomsskolene i 3 + 3- samarbeidet  Tidlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner for og arbeid med å redusere fravær 1

2 Bjørkelangen videregående skole  Ansvarlig for inntak besøker ungdomsskolene i 3 + 3- samarbeidet  Tidlig kartlegging av inntak  Planlegge støtte i ulike utdanningsprogram  Får informasjon om elever som har:  Høyt fravær i u-skolen  Trenger spesiell oppfølging  Fysisk, psykisk  Spesialundervisning  IOP  Annet… 2

3  Elever i risikosonen • Inntak 1. valg, snitt ≤ 2,5. • Inntak 2. valg, snitt ≤ 3,0 • Fravær > 6 % • Karakter 1/IV i enkeltfag • Melding om behov for spesialundervisning. • Under kritisk nivå i grunnleggende: • Leseferdighet • Skriveferdighet • Regneferdighet 3 Bjørkelangen videregående skole

4  Inntaket – viser IKO (Vokal) og Ny GIV-elever (Sats)  Informerer kontaktlærerne om disse elevene  Videreformidles av kontaktlærerne til faglærerne  «Risikogruppen» justeres underveis i skoleåret 4 Bjørkelangen videregående skole

5 Fraværsrutiner  Elevene plikter å melde i fra til kontaktlærer og faglærerne før fraværet  Skal skje gjennom meldinger på ITL 5

6 Bjørkelangen videregående skole Kontaktlærer  Fire kontaktlærersamtaler i året  Kontaktlærer reagerer på umeldt fravær hos elever i risikosonen  Ved to umeldte fravær – kontaktlærer skal ringe eleven  Ved tre umeldte fravær – kontaktlærer skal avholde elevsamtale nr. 2 og kontakte foreldre/foresatte  Rådgiver kaller eleven inn til samtale 6

7 BVS har møtearenaen Tverrfaglig utvalg (TU)  TU består av  Rådgiverne, helsesøster, miljøveileder, PPT-veileder og to fra ledelsen  Referat fra TU-møtene diskuteres på neste ledermøte 7 Bjørkelangen videregående skole

8  Elever med stort fravær, meldes til Tverrfaglig utvalg enten av kontaktlærer eller rådgiver (som regel rådgiver)  På TU-møtet vurderes om elevene skal tilbys alternativ opplæring – eller lærekandidatløp, for å hindre fravær og frafall 8 Bjørkelangen videregående skole

9 Eventuelt videre arbeid  Kontaktlærer innkaller elev og foresatte til møte for å snakke om stort fravær og eventuelt om et alternativt opplæringsløp kan være aktuelt.  Opplæringsleder for TO følger opp fravær for enkeltelever ved å ta utskrifter fra SATS, følge opp kontaktlærers arbeid, følge opp elever med stort fravær og delta på møter med foresatte 9

10 Andre forhold ved BVS  Foreldremøte for elever i Vg1 i august  Fokus på samarbeid med hjemmet  Veien videre - fullføring  Representanter for forskjellige bransjer informerte  Tydelig klasseledelse 10 Bjørkelangen videregående skole

11 Andre forhold ved BVS  Miljøveileder meget sentral i skolens arbeid for å redusere frafall  Arbeidslivskoordinator (25 % på 2 lærere) opprettet for bl.a. å legge til rette for forberedende lærekandidatløp 11

12 Andre forhold ved BVS  Ansvarsgrupper rundt elever – «En bedre skolehverdag»  Initieres ofte fra TU og rådgiver  Deltakere:  Rådgiver  Kontaktlærer  Miljøveileder  Helsesøster 12 Bjørkelangen videregående skole

13 Andre forhold ved BVS  Te-koppen  Møte to midttimer i uken  Først og fremst for de som er ensomme i skolehverdagen  Drikker te, spiller forskjellige spill og snakker sammen  Miljøveileder og helsesøster med her 13 Bjørkelangen videregående skole

14 Andre forhold ved BVS  Jentesnakk  Et tilbud til jenter i utvalgte klasser, der vi ser at behovet er til stede  Et opplegg som går over ca 30 timer for bl.a. å  Redusere fravær og drop outs  Øke jenters selvtillit – bli trygge på seg selv  Sette grenser  Kunne si «nei» i enkelte situasjoner 14 Bjørkelangen videregående skole

15 Utfordringer  Følge opp tett midtveisvurdering 1. november, 15. januar og 1. april  Fange opp negative trender  Iverksette ytterligere tiltak overfor elever med karakter 1, IV, nedsatt ordens- og/eller adferdskarakter, høyt varslet fravær 15


Laste ned ppt "Rutiner for og arbeid med å redusere fravær 1. Bjørkelangen videregående skole  Ansvarlig for inntak besøker ungdomsskolene i 3 + 3- samarbeidet  Tidlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google