Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken beredskap bør kommune- helsetjenesten ha? Fagseminar om fugleinfluensa 27.03.06 Kommuneoverlege i Drammen kommune, Anne Wenche Lindboe Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken beredskap bør kommune- helsetjenesten ha? Fagseminar om fugleinfluensa 27.03.06 Kommuneoverlege i Drammen kommune, Anne Wenche Lindboe Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken beredskap bør kommune- helsetjenesten ha? Fagseminar om fugleinfluensa 27.03.06 Kommuneoverlege i Drammen kommune, Anne Wenche Lindboe Hvordan samarbeide med det lokale Mattilsynet ?

2 Kommunens helseberedskap Kommunehelsetjenesteloven § 1-1 Lov om helsemessig og sosial beredskap Smittevernloven Publikumsinformasjon Kommunestyrets/kommunelegens fullmakter Instruks fra Sosial- og helsedirektoratet

3 Prinsipper for beredskapsplaner ANSVAR NÆRHET LIKHET Planverket skal beskrive aktører, roller, varsling, samhandling, ansvar og tiltak i ulike faser og krisesituasjoner Kriseinformasjonshåndtering er sentralt

4 Beredskapsplaner Felles helse- og sosialberedskapsplan med ulike delplaner -Smittevernplan -Pandemiplan -Plan for kommunal bistand til Mattilsynet ved smittet villfugl -Informasjonsberedskapsplan

5 Helse- og sosial beredskapsplan for Drammen kommune

6 Oppbygning Operativ del har oppslag med gjennomgående struktur –Hovedoppslag –Støtteoppslag A DEL B OPERATIV DEL Situasjonsorientering Situasjonsforståelse A DEL B OPERATIV DEL Spørsmål SpørsmålOrganisasjonskart Spørsmål

7

8 Smittevernplan for Drammen kommune

9

10

11 Drammen kommunes beredskap for pandemisk influensa

12

13

14 Fugleinfluensa hos fugl

15

16 Pandemigruppen i Drammen kommune Består av følgende personer: Beredskapssjefen Distriktssjefen for Mattilsynet Smittevernlegen Informasjonssjef fra Sykehuset Buskerud Helsefaglig rådgiver Sykehuset Buskerud Legevaktsjefen Naturforvalter Kommuneoverlegen

17 Pandemigruppen forts. Ressurspersoner/observatører er: Folkehelseinstituttet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Seksjon for miljørettet helsevern Fylkesmannen i Buskerud

18 Hvordan arbeider pandemigruppen? Gruppen møtes ca. 1 gang pr. måned Skriftlig innkalling med møteagenda Statusrapportering og gjennomgang av aktuelle saker Saksbehandling av forberedte saker Vedtak fattes og arbeidsoppgaver fordeles til neste møte Referat blir ført

19 Informasjon og kommunikasjon A. Internt Kontinuerlig utveksling av informasjon pr. mail mellom gruppens medlemmer Mye kontakt ved behov, f.eks. ved større mediasaker Viktig nettverksarena, lett å ta uformell kontakt Forum for rask respons ved behov B. Eksternt Felles samordning og kvalitetssikring av informasjon som legges ut på internett Felles håndtering av sammensatte henvendelser fra media eller andre Proaktiv holdning til å gå ut med balansert informasjon God oversikt over behov for informasjon og detaljeringsnivå

20 Hva har pandemigruppen gjort? Kontinuerlig overvåkning og oppfølging Utarbeidet felles informasjonsstrategi Utarbeidet felles konsekvensanalyse i forhold til samfunnsmessige konsekvenser og tiltak pandemi med ca. 30% smittede Utarbeidet delplan for håndtering av smittet villfugl Utarbeidet plan for operasjonalisering av den nasjonale pandemiplanen Rådgivning for beskyttelsestiltak Felles gjennomgang av alt planverk Rutiner for rask informasjonsflyt innad i gruppen

21 Hva har dette ført til? Felles forståelse for ansvars- og rollefordeling, samt samhandling både nasjonalt, regionalt og lokalt Bedre helhetlig forståelse av situasjonen Felles kunnskapsbasert plattform Fanger raskere opp bekymringsmeldinger Større mulighet for å kunne være proaktive i forhold til informasjon og forebyggende tiltak Samordnet informasjon utad og tydelig rollefordeling i forhold til saker i media

22 Samhandling ved et evt. utbrudd av aviær influensa i Norge Mattilsynet er bedt om å etablere nødvendig kontakt og samarbeid på region- og distriktsnivå mellom helsetjenesten, Mattilsynet, politiet og sivilforsvaret I Drammen kommune fortsetter pandemigruppens arbeid, og gruppen brukes av Mattilsynet som det lokale samarbeidsforum ved et evt. utbrudd av aviær influensa

23 Samhandling ved evt. utbrudd av pandemisk influensa Pandemigruppen vil være en viktig ressurs for arbeidet som da ledes av helsetjenesten Mattilsynet vil være en svært viktig samarbeids- partner ved utbrudd av dyreinfluensatyper

24 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvilken beredskap bør kommune- helsetjenesten ha? Fagseminar om fugleinfluensa 27.03.06 Kommuneoverlege i Drammen kommune, Anne Wenche Lindboe Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google