Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Helse Nord RHF Helseberedskapskonferansen 2013 Administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF Bodø 8. – 9. oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Helse Nord RHF Helseberedskapskonferansen 2013 Administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF Bodø 8. – 9. oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Helse Nord RHF Helseberedskapskonferansen 2013 Administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF Bodø 8. – 9. oktober 2013

2 Barentsregionen

3

4 •Avstand ca 1000 km

5 • 5 Helseforetak •12 Somatiske sykehus • 5-6 DMS • 2 Psykiatriske sykehus •14 DPS • 146 ambulanseressurser •Helse Finnmark HF •Universitetssykehuset Nord-Norge HF •(inkl. Svalbard) •Sykehusapotak Nord HF •Nordlandssykehuset HF •Helgelands- •sykehuset HF

6 •Universitetssykehuset Nord-Norge HF •Nordlandssykehuset HF •Helgelandssykehuset HF •Helse Finnmark HF •30 •3•3 •3•3 •1•1 •46 •4•4 •1•1 •1•1 •31 •3•3 •1•1 •1•1 •16 •3•3 •1•1 •1•1 •123 •13 •6•6 •4•4 •Totalt: •AMBULANSE- RESSURSER i Helse Nord

7

8 Hva betyr dette for Helse Nord •Rask allokering av ressurser internt i regionen ved større hendelser –traumeplan •Behov for støtte utenfra –fra andre helseregioner –fra andre sektorer og frivillige (forsvaret, Røde Kors, andre) –fra andre land •Ha evne til å finne løsninger avhengig av situasjonen (ikke alt kan planlegges) © Helse Nord RHF

9 Viktig premiss Helse i Nord – der vi bor •Befolkningen må føle trygghet hvis noe skjer •Samhandling med andre må være forutsigbar © Helse Nord RHF

10 Egne samarbeidsavtaler •Overordnet samarbeidsavtale med Nordvest Russland (Murmansk og Arkhangelsk) der beredskap inngår, samt egen avtale mellom grensekommisærene om grensepassering av ambulanser •Avtale med Nord-Finland (Lappland), Nord-Sverige (Norrbotten og evt. Vesterbotten) om ambulansetjenester over grensen •Avtaleutkast med Statoil og ENI (oljevirksomheten i nord) –Informasjon –Øvelse –VAKe •Avtaler mellom det enkelte helseforetak og kommunene i sitt område om beredskap og akuttmedisinske kjede © Helse Nord RHF

11 Beredskapen i Helse Nord •Vår struktur er en styrke; nær og tilgjengelig •Avtaler med andre land og Helsedirektoratets avtale med FOH gir trygghet og forutsigbarhet •Nasjonalt samarbeid på mange områder •Erfaringer fra store hendelser og øvelser har gitt god læring •Fylkesmannens koordinering mot kommunene er viktig og nyttig © Helse Nord RHF

12 Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe) •Etablert i 2004 •et innovativt verktøy for kommunikasjon •et forsterkende kommunikasjonsverktøy i akuttsituasjoner •verktøy for ”virtuell kriseledelse” •Blandede erfaringer © Helse Nord RHF

13 Hva står på agendaen i Helse Nord •VAKe (2014) •Gjennomgang av planverket på alle nivå; oppdatering, harmonisering og samordning •Implementere og følge opp avtaler med kommuner •Læringspunktene etter evalueringer fra 22. juli 2011, reelle hendelser og øvelser •Øvelser (Barents Rescue), Svalbard, grenseavtaler •Implementering av krisestøtteverktøyet HelseCIM •AMK-nødnett •Vesterbotten 21. oktober © Helse Nord RHF

14

15 LYKKE TIL MED KONFERANSEN ! © Helse Nord RHF

16 VAKe forts •Oppgradere og renovere systemet •Bredde ut i Helse Nord; i alle sykehus med akuttfunksjoner •Potensial for videre utbredelse i utvalgte kommuner •Utvide anvendelsesområdet og implementere i daglig drift © Helse Nord RHF

17 Helseberedskap i Nord Spesielt for Helse Nord •Geografi og bosetting •Grense mot 3 land •Inngår i Barentsregionen •Svalbard •Utviklingen i nordområdene •Sterkt desentraliserte tjenester © Helse Nord RHF

18 •Ca 10% av befolkningen, men 25% av landets BILambulanseressurser og ca 20% av utkjørte km •Ca 36% høyere ambulanseforbruk enn landsgjennomsnittet •Helse Nord •har helt spesielle •utfordringer • Krevende klima, • befolkningsst ruktur • og avstander •Ca 71.500 biloppdrag i 2008 •Ca 5.521.000 km i 2008 (ca 130 ggr rundt jorden)


Laste ned ppt "© Helse Nord RHF Helseberedskapskonferansen 2013 Administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF Bodø 8. – 9. oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google