Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseberedskapskonferansen 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseberedskapskonferansen 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseberedskapskonferansen 2013
Administrerende direktør Lars Vorland Helse Nord RHF Bodø 8. – 9. oktober 2013 © Helse Nord RHF

2 Barentsregionen

3

4 Avstand ca 1000 km Avstand ca 1000 km

5 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (inkl. Svalbard)
Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF (inkl. Svalbard) Nordlandssykehuset HF 5 Helseforetak 12 Somatiske sykehus 5-6 DMS 2 Psykiatriske sykehus 14 DPS 146 ambulanseressurser Sykehusapotak Nord HF Helgelands- sykehuset HF

6 AMBULANSE-RESSURSER i Helse Nord Totalt: Helse Finnmark HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30 3 1 31 3 1 46 4 1 AMBULANSE-RESSURSER i Helse Nord Nordlandssykehuset HF 16 3 1 123 13 6 4 Totalt: Helgelandssykehuset HF

7

8 Hva betyr dette for Helse Nord
Rask allokering av ressurser internt i regionen ved større hendelser traumeplan Behov for støtte utenfra fra andre helseregioner fra andre sektorer og frivillige (forsvaret, Røde Kors, andre) fra andre land Ha evne til å finne løsninger avhengig av situasjonen (ikke alt kan planlegges) © Helse Nord RHF

9 Viktig premiss Helse i Nord – der vi bor
Befolkningen må føle trygghet hvis noe skjer Samhandling med andre må være forutsigbar © Helse Nord RHF

10 Egne samarbeidsavtaler
Overordnet samarbeidsavtale med Nordvest Russland (Murmansk og Arkhangelsk) der beredskap inngår, samt egen avtale mellom grensekommisærene om grensepassering av ambulanser Avtale med Nord-Finland (Lappland), Nord-Sverige (Norrbotten og evt. Vesterbotten) om ambulansetjenester over grensen Avtaleutkast med Statoil og ENI (oljevirksomheten i nord) Informasjon Øvelse VAKe Avtaler mellom det enkelte helseforetak og kommunene i sitt område om beredskap og akuttmedisinske kjede © Helse Nord RHF

11 Beredskapen i Helse Nord
Vår struktur er en styrke; nær og tilgjengelig Avtaler med andre land og Helsedirektoratets avtale med FOH gir trygghet og forutsigbarhet Nasjonalt samarbeid på mange områder Erfaringer fra store hendelser og øvelser har gitt god læring Fylkesmannens koordinering mot kommunene er viktig og nyttig © Helse Nord RHF

12 Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe)
Etablert i 2004 et innovativt verktøy for kommunikasjon et forsterkende kommunikasjonsverktøy i akuttsituasjoner verktøy for ”virtuell kriseledelse” Blandede erfaringer © Helse Nord RHF

13 Hva står på agendaen i Helse Nord
VAKe (2014) Gjennomgang av planverket på alle nivå; oppdatering, harmonisering og samordning Implementere og følge opp avtaler med kommuner Læringspunktene etter evalueringer fra 22. juli 2011, reelle hendelser og øvelser Øvelser (Barents Rescue), Svalbard, grenseavtaler Implementering av krisestøtteverktøyet HelseCIM AMK-nødnett Vesterbotten 21. oktober © Helse Nord RHF

14

15 LYKKE TIL MED KONFERANSEN !
© Helse Nord RHF

16 VAKe forts Oppgradere og renovere systemet
Bredde ut i Helse Nord; i alle sykehus med akuttfunksjoner Potensial for videre utbredelse i utvalgte kommuner Utvide anvendelsesområdet og implementere i daglig drift © Helse Nord RHF

17 Helseberedskap i Nord Spesielt for Helse Nord Geografi og bosetting
Grense mot 3 land Inngår i Barentsregionen Svalbard Utviklingen i nordområdene Sterkt desentraliserte tjenester © Helse Nord RHF

18 Helse Nord har helt spesielle utfordringer Krevende klima,
befolkningsstruktur og avstander Ca 10% av befolkningen, men 25% av landets BILambulanseressurser og ca 20% av utkjørte km Ca km i 2008 (ca 130 ggr rundt jorden) Ca biloppdrag i 2008 Ca 36% høyere ambulanseforbruk enn landsgjennomsnittet


Laste ned ppt "Helseberedskapskonferansen 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google