Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Ny lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Ny lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Ny lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt
Fylkesmannen i Nordland Øvelse for kriseledelsen i Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Thon Hotell Brønnøysund 4. februar 2013 - Hvorfor øvelse? - Ny lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt Karsten Steinvik Fylkesmannen i Nordland, beredskapsstaben

2 Fylkesmannens oppgaver
Fylkesmannen i Nordland Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannens oppgaver • Følge opp kommunene Tilsyn Øvelser Veiledning Kontroll av arealplaner, jf pbl • Regional samordning Fylkesberedskapsrådet FylkesROS Politi, helse, sivilforsvar, forsvar, kraftforsyning, vegvesen, Mattilsynet NVE, Kystverket, Røde Kors, Sivilforsvaret, fylkeskommunen……

3 Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen i Nordland Samfunnssikkerhet og beredskap Nye lovpålagte oppgaver til kommunen Lov av (Sivilbeskyttelsesloven) Forskrift av Veiledning Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter Nytt!

4 Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Fylkesmannen i Nordland Forskrift om kommunal beredskapsplikt Plankrav Helhetlig ROS-analyse (§ 2) Plan og system for oppfølging (§ 3) Overordna beredskapsplan (§ 4) Ajourføring ROS-analysen - hvert fjerde år (§ 6) Beredskapsplanen - hvert år (§ 6) Øvelser Beredskapsplanen skal minimum øves annet hvert år (§ 7)

5 Hvilke kriser skal dere planlegge for?
Fylkesmannen i Nordland Forskrift om kommunal beredskapsplikt Hvilke kriser skal dere planlegge for? Hvilke kriser skal beredskapsplanen ta høyde for? - Den helhetlig ROS-analysen gir svar på dette! Vanlig i dag å dele inn krisene i tre hovedkategorier: Svikt i kritisk infrastruktur /kritiske samfunnstjenester Naturhendelser Andre kriser og ulykker

6 Svikt i kritisk infrastruktur
Fylkesmannen i Nordland Svikt i kritisk infrastruktur

7 Fylkesmannen i Nordland Lyngen, 2010 Naturhendelse

8 Naturhendelse jf. klimaendringer Kåforden, 2010, flom- og sørpeskred
Fylkesmannen i Nordland Kåforden, 2010, flom- og sørpeskred Naturhendelse jf. klimaendringer

9 Naturhendelse jf. klimaendringer Flom, Saltdal mai 2010 Fylkesmannen i
Flom, Saltdal mai 2010 Fylkesmannen i Nordland Naturhendelse jf. klimaendringer

10 Naturhendelse jf. klimaendringer Kabelvåg, 2011 Fylkesmannen i
Fylkesmannen i Nordland Kabelvåg, 2011 Naturhendelse jf. klimaendringer

11 Andre kriser og ulykker
Fylkesmannen i Nordland Andre kriser og ulykker Vest Tank, Gulen, 2007 Tankanlegg, Bodø Opprydding - oljeforurensning

12 Andre kriser og ulykker
Fylkesmannen i Nordland Andre kriser og ulykker

13 Beredskapsplanen skal minimum inneholde (§ 4)
Fylkesmannen i Nordland Forskrift om kommunal beredskapsplikt Beredskapsplanen skal minimum inneholde (§ 4) a) En plan for kommunens kriseledelse (hvem inngår, roller, fullmakter…) b) Varslingsliste (alle som har oppgaver i kommunens krisehåndteringen) c) Ressursoversikt Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling Plan for krisekommunikasjon (befolkning, media, egne ansatte..) «Overordnet» plan Skal samordne og integrere

14 Evaluering Hva har dere lært? List opp tre punkter
Fylkesmannen i Nordland Evaluering Hva har dere lært? List opp tre punkter Tiltak som dere ønsker å ta tak i? - List opp tre punkter


Laste ned ppt "- Ny lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google