Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Nordland 1 Øvelse for kriseledelsen i Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Thon Hotell Brønnøysund 4. februar 2013 - Hvorfor øvelse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Nordland 1 Øvelse for kriseledelsen i Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Thon Hotell Brønnøysund 4. februar 2013 - Hvorfor øvelse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Nordland 1 Øvelse for kriseledelsen i Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Thon Hotell Brønnøysund 4. februar 2013 - Hvorfor øvelse? - Ny lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt Karsten Steinvik Fylkesmannen i Nordland, beredskapsstaben

2 Fylkesmannen i Nordland 2 Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannens oppgaver • Følge opp kommunene Tilsyn Øvelser Veiledning Kontroll av arealplaner, jf pbl • Regional samordning Fylkesberedskapsrådet FylkesROS Politi, helse, sivilforsvar, forsvar, kraftforsyning, vegvesen, Mattilsynet NVE, Kystverket, Røde Kors, Sivilforsvaret, fylkeskommunen……

3 Samfunnssikkerhet og beredskap Nye lovpålagte oppgaver til kommunen  Lov av 25.06.10 (Sivilbeskyttelsesloven)  Forskrift av 22.08.11  Veiledning Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter Fylkesmannen i Nordland 3 Nytt!

4 Fylkesmannen i Nordland 4 Forskrift om kommunal beredskapsplikt Plankrav  Helhetlig ROS-analyse (§ 2)  Plan og system for oppfølging (§ 3)  Overordna beredskapsplan (§ 4) Ajourføring  ROS-analysen - hvert fjerde år (§ 6)  Beredskapsplanen - hvert år (§ 6) Øvelser  Beredskapsplanen skal minimum øves annet hvert år (§ 7)

5 Fylkesmannen i Nordland 5 Forskrift om kommunal beredskapsplikt Hvilke kriser skal dere planlegge for? Hvilke kriser skal beredskapsplanen ta høyde for? - Den helhetlig ROS-analysen gir svar på dette! Vanlig i dag å dele inn krisene i tre hovedkategorier: 1.Svikt i kritisk infrastruktur /kritiske samfunnstjenester 2.Naturhendelser 3.Andre kriser og ulykker

6 6 Fylkesmannen i Nordland Svikt i kritisk infrastruktur

7 Fylkesmannen i Nordland 7 Lyngen, 2010 Naturhendelse

8 Fylkesmannen i Nordland 8 Kåforden, 2010, flom- og sørpeskred Naturhendelse jf. klimaendringer

9 Fylkesmannen i Nordland 9 Flom, Saltdal mai 2010 Naturhendelse jf. klimaendringer

10 Fylkesmannen i Nordland 10 Kabelvåg, 2011 Naturhendelse jf. klimaendringer

11 Fylkesmannen i Nordland 11 Vest Tank, Gulen, 2007 Tankanlegg, Bodø Opprydding - oljeforurensning Andre kriser og ulykker

12 Fylkesmannen i Nordland 12 Andre kriser og ulykker

13 Fylkesmannen i Nordland 13 Forskrift om kommunal beredskapsplikt Beredskapsplanen skal minimum inneholde (§ 4) a) En plan for kommunens kriseledelse (hvem inngår, roller, fullmakter…) b) Varslingsliste (alle som har oppgaver i kommunens krisehåndteringen) c) Ressursoversikt d)Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling e)Plan for krisekommunikasjon (befolkning, media, egne ansatte..) «Overordnet» plan Skal samordne og integrere

14 Fylkesmannen i Nordland 14 Evaluering Hva har dere lært? -List opp tre punkter Tiltak som dere ønsker å ta tak i? - List opp tre punkter


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Nordland 1 Øvelse for kriseledelsen i Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Thon Hotell Brønnøysund 4. februar 2013 - Hvorfor øvelse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google