Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Pandemisk influensa Lokalt samarbeid med helseforetaket og fylkesmannen Smittevernlege Øystein Søbstad Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Pandemisk influensa Lokalt samarbeid med helseforetaket og fylkesmannen Smittevernlege Øystein Søbstad Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Pandemisk influensa Lokalt samarbeid med helseforetaket og fylkesmannen Smittevernlege Øystein Søbstad Bergen kommune

2 © Bergen kommune Regelverkets tid ?? •KHL •Helse + sos. beredskap •Smittel •Overordnet plan for HSB •Nasjonal BPI •Berdskapsplan for H-B •Smittevernplan for H-B •Overordnet Bp for Berg. •Helse og sosialberedskapsplan for Bergen •Smittevernplan for Bergen •Brodokument for Helse- Bergen og Bergen kommune

3 © Bergen kommune Samarbeid med FHI •E-post til –Byrådsavdelingen for HOS ??? –Kommunelege 1 ? –Helsevernetaten ? –Smittevernlegen ? –Media?

4 © Bergen kommune Samarbeid med H-F •Spesialisthelsetjenester. Regionalt strategisk ansvar. •De refererte planverk •Brodokument •Beredskapsutvalget Helse-Bergen •E-post •(Mobil)telefon

5 © Bergen kommune Samarbeid med Fylkesmannen •Koordinerende funksjon mellom ulike organisasjoner og dir. kontakt til alle kommuner –FylkesROS –Fylkesmannens beredskapsutvalg

6 © Bergen kommune Fylkesmannens risikomatrise

7 © Bergen kommune FHI +/- •Info herfra har en enorm tynge og slukes rått. Informasjonen må derfor være foreberedt og riktig. •FHIs overvåkning gjør at vi alle er helt avhengig av disse data. •Informasjon som skal gis ut til publikum bør prioriteres •Andre føringer (medisinbruk)Bør foreligge snarest etter utbrudd. •Rask avklaring med Helseforetakene om regionale funksjoner.

8 © Bergen kommune Helseforetaket +/- •H-Fs informasjon kommer i tillegg til den fra FHI og er ikke alltid samkjørt, f.eks diagnostikk, prøvetaking, innleggelseskriterier, m.m. •Brodokument utarbeidet for optimal kommunikasjon, ansvarfordeling og samkjøring på tiltakssiden. Utarbeidet for HUS og DSH.

9 © Bergen kommune FM +/- •Viktig koordinator på info/ressurssiden •Har dir. forbindelse(?) til alle kommuner i fylket og oversikt over alle kommuneleger/smittevernleger og hvordan de kan kontaktes. •Mangler god kommunikasjonskanal

10 © Bergen kommune Konklusjon •En god beredskapsøvelse, men avslørte noen uferdige punkter og kanskje et snev av hva en vil kunne vente seg. –De første meldingene –Medisinbruk –Diagnostikk og prøvetaking –Kriterier for innleggelse


Laste ned ppt "© Bergen kommune Pandemisk influensa Lokalt samarbeid med helseforetaket og fylkesmannen Smittevernlege Øystein Søbstad Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google