Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap
Kari Maisol Knudsen Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune

2 Etablering av interkommunalt beredskapssamarbeid
Skjønnsmidler fra fylkesmannen til gjennomføring av prosjektet i første omgang ut 2013. Prosjektledelse i Bergen kommune. 13 kommuner i Hordaland er med foreløpig Starte samarbeid om innhold og konkrete oppgaver, f.eks opplegg for ros-analyse, opplæring, utstyr. Finne frem til samarbeidsform Drøfte organiseringsmodeller og finansieringsløsninger, evt. lokalisering

3 Arbeidsform for å få til et samarbeid
Oppsøke kommunene, politisk og administrativt, for å lytte etter ulike behov og muligheter for samarbeid Skape eierskap til prosjektet i de ulike kommunene, en forutsetning for å lykkes Presentere forslag til samarbeidsform Få frem forpliktende samarbeidsavtaler Utarbeide forslag til ramme for samarbeidet i fellesmøter med alle kommunene Politisk forankring i de ulike kommunene

4 Kronikk av Jon A. Lea Samvirkekultur er viktig, men har vi rigget oss til riktig? Publisert 22. juli synliggjorde betydelige svakheter i norsk beredskap. Problemet var ikke mangel på ressurser, men mangelfullt samvirke mellom aktørene.  Dette må vi lære av. Kriser av enhver art stiller store krav til koordinert innsats. For å takle neste krise bedre, må vi foreta en bred gjennomgang av beredskaps-Norge. Beredskapen i Norge har mange sterke sider, og det er gode grunner til at den er organisert slik den er innenfor de ulike sektorene. Likevel ser vi at organiseringen med mange små enheter og den sektorvise tilnærmingen med ulik geografisk organisering og ulike beredskapsordninger representerer utfordringer for en effektiv, koordinert innsats ved komplekse krisesituasjoner. Med mange små enheter tenker jeg for eksempel på våre 429 kommuner med et selvstendig beredskapsansvar, mange av dem med begrensede ressurser til beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Videre har vi 325 brannvesen og et relativt desentralisert helsevesen, samt politi med 27 politidistrikt. Antall nødmeldesentraler i Norge er 68 mot for eksempel 18 i Sverige.

5 Bakgrunn for igangsetting av prosjekt
Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir hjemmel for samarbeid mellom kommuner Samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid er omfattende og krevende for kommunene. Behov for større fagmiljø, personell, utstyr og penger. Mer effektiv bruk av kompetanse, utstyr og ressurser Gjensidig nytteverdi ved utveksling av kompetanse og erfaring

6 Interkommunalt samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap
Sterkere fokus og satsing på samfunnssikkerhet og beredskap Felles utfordringer Hendelser har ingen kommunegrense

7 Situasjoner der samarbeid har vært påkrevd

8 Samarbeidsoppgaver Oppfølging av 22.julirapporten
Økt fokus på ledelse, kommunikasjon og samhandling Ros-analyser, helhetlig og overordnet Mottakssenter for berørte, f.eks ved en pandemi Internasjonal ferge og cruisetrafikk Brann og eksplosjon Pandemi og massevaksinering Veg, trafikk IKT Felles planverktøy CIM og felles logg Beredskapsplanlegging Øvelser Krisestøtte Kompetanse


Laste ned ppt "Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google