Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten
Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner
5. juli 1996 – 1. juli 2005

3 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner
5. juli 1996 – 1. juli 2005 Forskrift om smittevern i helsetjenesten 1. juli 2005 1. juli for institusjoner som ikke var regulert av tidligere forskrift

4 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Høringsutkastets forslag til virkeområde: Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 spesialisthelsetjenester som ytes av staten og private Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 1, 2, 4, 5 og 6 allmennlegetjeneste og legevakt, helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie, jordmortjeneste, sykehjem Sosialtjenesteloven § 4-2 a og d personlig assistanse, institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste

5 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Virkeområde: Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 spesialisthelsetjenester som ytes av staten og private Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 1, 2, 4, 5 og 6 allmennlegetjeneste og legevakt, helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie, jordmortjeneste, sykehjem Sosialtjenesteloven § 4-2 a og d personlig assistanse, institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste

6 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Virkeområde: Nye virksomheter som ikke tidligere har hatt krav om infeksjonskontrollprogram: Dagkirurgiske klinikker Opptreningsinstitusjoner

7 Ingen smittevernkrav for andre?
Krav til alle helsetjenester: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp mm) på arbeidsplassen Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Forskrift om miljørettet helsevern

8 Ingen smittevernkrav for andre?
Krav til alle helse- og sosialtjenester:

9 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Alle skal ha infeksjonskontrollprogram Tilpasses den enkelte virksomhet Risikovurdering og identifisering av kritiske punkter Angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvarlig

10 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Innholdet i infeksjonskontrollprogrammet Skriftlige retningslinjer vedrørende: Generelle smitteverntiltak Undersøkelse, behandling og pleie Bruk av antibiotika, isolering, kontroll med ventilasjonssystemer

11 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Innholdet i infeksjonskontrollprogrammet Infeksjonsovervåking Systematisk overvåking ved egen institusjon Retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd Tilpasset virksomheten - basert på risikovurdering

12 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Organisering i kommunen Sørge for at institusjonene har tilgang på tilstrekkelig smittevernekspertise og andre faglige ressurser til å ivareta kravene i forskriften

13 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Overvåking, melding og varsling I tillegg til lokal overvåkingssystem, følge krav i: Forskrift for Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten MSIS- og Tuberkuloseforskriften Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 (melding om betydelig personskade) Prevalensundersøkelser kan pålegges

14 Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Ansvar og oppgaver Kommunen er eget pliktsubjekt Overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner Sørge for at nødvendige tjenester etableres og at avtaler om bistand inngås Sørge for nødvendig opplæring og anledning til å vedlikeholde sine kunnskaper

15 Veileder for smittevernforskriften
Målgruppe: Ikke tidligere omfattet av forskriften Dagkirurgiske klinikker Opptreningsinstitusjoner Virksomheter med særlig behov for veiledning Sykehjem

16 Veileder for smittevernforskriften
Innhold: Omtale av forskriftens krav Råd om systematisk arbeid med infeksjonskontroll Råd om tilpasning til egen virksomhet Mal for infeksjonskontrollprogram Oversikt over innholdet i infeksjonskontrollprogram Henvisninger til infeksjonskontrollprogram som allerede er utarbeidet


Laste ned ppt "Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google