Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner -sykehusinfeksjoner 5. juli 1996 – 1. juli 2005

3 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner -sykehusinfeksjoner 5. juli 1996 – 1. juli 2005 Forskrift om smittevern i helsetjenesten 1. juli 2005 1. juli 2006 for institusjoner som ikke var regulert av tidligere forskrift

4 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Høringsutkastets forslag til virkeområde: Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 • spesialisthelsetjenester som ytes av staten og private Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 1, 2, 4, 5 og 6 • allmennlegetjeneste og legevakt, helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie, jordmortjeneste, sykehjem Sosialtjenesteloven § 4-2 a og d • personlig assistanse, institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste

5 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Virkeområde: Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 • spesialisthelsetjenester som ytes av staten og private Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 1, 2, 4, 5 og 6 • allmennlegetjeneste og legevakt, helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie, jordmortjeneste, sykehjem Sosialtjenesteloven § 4-2 a og d • personlig assistanse, institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste

6 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Virkeområde: Nye virksomheter som ikke tidligere har hatt krav om infeksjonskontrollprogram: • Dagkirurgiske klinikker • Opptreningsinstitusjoner

7 Ingen smittevernkrav for andre? Krav til alle helsetjenester: • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten • Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp mm) på arbeidsplassen • Helsepersonelloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Kommunehelsetjenesteloven • Forskrift om miljørettet helsevern

8 Ingen smittevernkrav for andre? Krav til alle helse- og sosialtjenester:

9 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: • Alle skal ha infeksjonskontrollprogram • Tilpasses den enkelte virksomhet • Risikovurdering og identifisering av kritiske punkter • Angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvarlig

10 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Innholdet i infeksjonskontrollprogrammet Skriftlige retningslinjer vedrørende: • Generelle smitteverntiltak • Undersøkelse, behandling og pleie • Bruk av antibiotika, isolering, kontroll med ventilasjonssystemer

11 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Innholdet i infeksjonskontrollprogrammet Infeksjonsovervåking • Systematisk overvåking ved egen institusjon • Retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd Tilpasset virksomheten - basert på risikovurdering

12 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Organisering i kommunen • Sørge for at institusjonene har tilgang på tilstrekkelig smittevernekspertise og andre faglige ressurser til å ivareta kravene i forskriften

13 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Infeksjonskontrollprogram, organisering og overvåking: Overvåking, melding og varsling I tillegg til lokal overvåkingssystem, følge krav i: • Forskrift for Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten • MSIS- og Tuberkuloseforskriften • Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 (melding om betydelig personskade) Prevalensundersøkelser kan pålegges

14 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Ansvar og oppgaver Kommunen er eget pliktsubjekt • Overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner • Sørge for at nødvendige tjenester etableres og at avtaler om bistand inngås • Sørge for nødvendig opplæring og anledning til å vedlikeholde sine kunnskaper

15 Veileder for smittevernforskriften Målgruppe: • Ikke tidligere omfattet av forskriften • Dagkirurgiske klinikker • Opptreningsinstitusjoner • Virksomheter med særlig behov for veiledning • Sykehjem

16 Veileder for smittevernforskriften Innhold: • Omtale av forskriftens krav • Råd om systematisk arbeid med infeksjonskontroll • Råd om tilpasning til egen virksomhet • Mal for infeksjonskontrollprogram • Oversikt over innholdet i infeksjonskontrollprogram • Henvisninger til infeksjonskontrollprogram som allerede er utarbeidet


Laste ned ppt "Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google