Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 26.- 27. sep 2007 Hotell Thon Nordlys, Bodø Ragnhild Nicolaisen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 26.- 27. sep 2007 Hotell Thon Nordlys, Bodø Ragnhild Nicolaisen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 26.- 27. sep 2007 Hotell Thon Nordlys, Bodø Ragnhild Nicolaisen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord.

2 KORSN Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)? Alle helseinstitusjoner er pålagt å ha IKP Def: ”Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke infeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner.” (Forskrift om Smittevern i helsetjenesten 2005-06 ) –Infeksjonsforebygging. Hygieniske standardtiltak –Infeksjonsovervåking. Handtering av smitteutbrudd Mål: Å beskytte pasienter og personalet mot smitte.

3 KORSN Rettleiar til forskrift for smittevern i helsetenesta Gir en oversikt over –hva IKP er, –hva et IKP skal inneholde –hvordan IKP skal utarbeides. www.fhi.no >publikasjoner >veilederewww.fhi.no

4 KORSN Innhold i infeksjonskontrollprogram Overordnede forhold bl.a –beskrivelse av virksomhet og mål for smittevernarbeidet. –risikovurdering –avtale om smittevernfaglig bistand Grunnleggende smitteverntiltak bl.a – desinfeksjonsrom Spesifikke tiltak mot ulike infeksjonstyper bl.a –urinveisinfeksjoner –nedre luftveisinfeksjoner –hudinfeksjoner Andre spesifikke og forsterkende smitteverntiltak bl.a –isolering –bruk av antibiotika i institusjon Infeksjonsovervåking.

5 KORSN To grunner for å utarbeide et godt infeksjonskontrollprogram? Det er pålagt! Det er et godt hjelpemiddel i drift av avdelingen / institusjonen og i det daglige arbeid –Oppslagsverk –Prosedyrer

6 KORSN Å implementere et infeksjonskontrollprogram; hva betyr det? IKP må være tilgjengelig –Samlet i ett dokument i avdelingen. –Lett å finne fram i enten det er i papir eller elektronisk versjon. –Lesbart, forståelig språk. IKP og smittevern må holdes levende –Må være i daglig bruk –Tema i faglige fora –Internundervisning –Personalmøter –Opplæring av nyansatte –Smittevernkontakt. Kommunale helseinstitusjoner bør ha egne smittevernkontakter ( Rettleiaren, side 11)

7 KORSN Hvem har ansvaret? Ledelsen ved helseinstitusjonen skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av institusjonenes internkontrollsystem (Smittevernforskriften §2-1). Den enkelte har ansvar for å utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte. (Lov om helsepersonell m.v.1999 § 4) * plikten til å sette seg inn i retningslinjer * plikten til å følge retningslinjene Et moralsk og etisk ansvar


Laste ned ppt "KORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 26.- 27. sep 2007 Hotell Thon Nordlys, Bodø Ragnhild Nicolaisen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google