Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93 -Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin -3-4 delt legevakt i mange år -Frivillig beredskap -Et år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93 -Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin -3-4 delt legevakt i mange år -Frivillig beredskap -Et år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93 -Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin -3-4 delt legevakt i mange år -Frivillig beredskap -Et år militærlege -Et år på kirurgisk avdeling

2 Når det haster..

3 Riksvei 7  Mye trafikk,spesielt ferier og helger  Gjennomgående dårlig veistandard  Mye stresskjøring  Mye tungtransport  Varierende føre  Piggfrie dekk

4 Når det haster… Foto: Sigmund Krøvel-Velle, Hallingdølen

5 Lovgrunnlaget:  Kommunehelsetjenesteloven  §1.3:Hjelp ved ulykker og katastrofer  §1.5:Beredskapsplan  §1.6:Samarbeid og gjensidig bistand mellom kommuner

6 Lovgrunnlaget:  Spesialisthelsetjenesteloven  §2.1:Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjeneste.Beredskapsplan og bistand ved ulykker og andre akutte situsjoner  §2.2:Statens ansvar for luftambulansetjeneste  §3.1:Øyeblikkelig hjelp og mottak av pasienter

7 Lovgrunnlaget: Lovgrunnlaget: Lov om helsemessig og sosial beredskap  Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid m.v. med mer spesifikke krav -Krav om/til beredskapsplan -ROS som grunnlag -Krav om kompetanse,opplæring,øvelser

8 Lovgrunnlaget  Helsepersonell-loven Gjelder alle som jobber på et skadested Alt ikke-helse personell på et skadested er legens medarbeidere Underlagt taushetsplikt

9 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Nes kommune  Danner det strukturelle grunnlaget for det vi gjør.  Ressursoversikter  ROS  Varslingslister  Samarbeidspartnere -Statnett -Røde Kors -Hallingdal kraftlag -Kvinne- og familieforbundet

10 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Nes kommune  Idrettshall som samleplass  Grendahus  Helse- og servicesenter  Private boliger  Overnattingsbedrifter/kafeer

11 Ressurser i bruk  Front-front med 5 skadde -4 ambulanser -2 helikoptre -1 brannbil -1 politibil Totalt 30 stk innsatspersonell

12 Ressurser i bruk  Togavsporing 140 personer -1 minibuss -2 større busser -1 lok -1 helikopter -5 ambulanser -Flere privatbiler -Samleplass 80 mennesker i sving

13 Tverrfaglig innsats  Ambulanse  Lege  Brann  Politi

14 Organisering på skadestedet  Skadestedsleder  Fagleder orden  Fagleder brann  Fagleder helse

15 SikringSlokkingFrigjøringEvakuering HOVEDREDNINGSENTRALEN (HRS) LOKAL REDNINGSENTRAL (LRS) SKADESTEDSLEDER (SKL) Fagleder Brann Fagleder Helse Fagleder Orden Operativ leder Helse AkuttmedisinHjelpestyrkerEvakueringSamleplassAvsperringTrafikkAKPVenteplass

16 Hvordan starter vi redningsinnsatsen på dette ulykkesstedet? Vi starter med 1. pasient så tar vi den neste osv.

17 Organisering skadested  Sikre stedet -Evt foreløpig rapport til AMK  Oversikt Obs kritisk syke/skadete-HASTER  Behov for hjelp Hva slags hjelp Varsle AMK om umiddelbare behov og evt behov på litt sikt  Prioritere oppgaver til mer hjelp kommer Sikre respirasjon/sirkulasjon Forebygge hypotermi Skape trygghet

18 Prioritering pasienter HASTER Kritisk skadde mht sirkulasjon og respirasjon KAN VENTE Alvorlig skadd men i stabil fase MÅ VENTE Lettere skadd

19 Håndtering mental helse  Ta hånd om involverte pasienter Skape trygghet  Pårørende på stedet Informasjon,omsorg,kaffe  Varsling andre pårørende Haster pga media

20 Håndtering mental helse  Debriefing innsatspersonell Samles og går gjennom aktuelle hendelse rett etter ulykken Være tilgjengelig etter samling Trenger noen mer hjelp

21 Håndtering mental helse  Kommunalt kriseteam Kommunelege,helsesøster og psyk.koordinator Ressursliste innsatspersonell Sjelden i bruk Heller organisere aktuelle innsatspersonell

22 Felles beredskapsplan for Hallingdal  Plan etter en kjent felles mal  Felles ressurslister  Raskere oversikt og oppkall ved større ulykker

23  Ved neste ulykke er du klar til innsats


Laste ned ppt "Bakgrunn: -Kommuneoverlege i Nes kommune siden -93 -Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin -3-4 delt legevakt i mange år -Frivillig beredskap -Et år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google