Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientflyt og Tamiflulogistikk under en pandemi Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2006, 31.05.-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientflyt og Tamiflulogistikk under en pandemi Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2006, 31.05.-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientflyt og Tamiflulogistikk under en pandemi Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2006, 31.05.- 01.06.

2 Hva gjør kommunen når pandemien raser? •Mange syke trenger helsetjeneste •Mange helsearbeidere er syke •Sykehusene er fulle •Kapasiteten i helsetjenesten sprenges •Annen organisering er nødvendig –Sikre diagnostikk, behandling og pleie –Smitteverntiltak for å minske smittespredning •Sikre behandling av de syke –Tamiflu innen 48 timer –Unngå smittespredning fra pasienten

3 ”Vi har en plan” •Nasjonal pandemiplan sier mye om hva kommunen har ansvar for, men lite om hvordan jobben skal gjøres. •Kommunen må selv planlegge for hvordan den skal utføre sine oppgaver –Vil variere fra kommune til kommune –Vil avhenge av kommunestørrelse, tilgjengelig personell og lokaler

4 Overordnet prinsipp •Rask vurdering av syke med behandling på rett nivå med minst mulig smittespredning fra de syke •(Trolig må vi avvike fra den ideelle fordring)

5 Situasjon: WHO har erklært pandemi (fase 6) •Norske tiltak graderes utfra: •Pandemi i gang, men ikke nådd Norge •Første tilfelle påvist i Norge •Pandemien i full gang i Norge

6 Pandemien ennå ikke nådd Norge -1 •Smittede kan komme til Norge når som helst, trolig innen uker, helt sikkert innen måneder –Avhenger av personkommunikasjon mellom Norge og pandemiområdet –Første tilfelle kan komme hvor som helst, men mest sannsynlig i store befolkningssentra •”Både Loppa og Oslo må være forberedt”

7 Pandemien ennå ikke nådd Norge -2 •Viktig å knipe de første spredte tilfellene før pandemien befester seg og sprer seg •Nødvendig med økt årvåkenhet i befolkning og helsetjeneste •Kasusdefinisjoner blir viktig rettledning •Laboratoriediagnostikk meget viktig •Mistenkte tilfeller utredes i sykehus, men kommunehelsetjenesten er førstelinjen –Smitteverntiltak for å minske risiko for smittespredning dersom det skulle vise seg være pandemisk influensa •Beskyttelsestiltak, isolat, forebyggende antiviralia… •Med dyktighet (og hell) kan vi forsinke pandemiutvikling i Norge –Kjøpe oss tid til vaksine blir tilgjengelig?

8 Første tilfeller påvist i Norge •Behandles i sykehus •Smitteoppsporing –Ringbehandle med antiviralia •Husstand. Arb.plass? Skole? Større område?? –Karantene/oppfølging av nærkontakter? •Fortsatt årvåkenhet, lab.diagnostikk

9 Så langt vil det ha vært fokus på økt årvåkenhet, nøye laboratoriediagnostikk, smitteoppsporing og smitteverntiltak. Når pandemien er i full gang vil fokus være på organisering og kapasitet til å håndtere svær mange syke, og mindre fokus på lab. diagnostikk og smitteoppsporing

10 Pandemien er i full gang i Norge •Hvordan organisere seg for å greie stor pågang og sikre: –Syke får rask tilgang til hjelp –Syke får Tamiflu innen 48 timer, helst 24 –Unngår unødig videresmitte fra syke –Alvorlig syke får behandling og pleie i kommunene dersom sykehuset ikke kan ta imot

11 Organisering •Den enkelte kommune må organisere seg utfra egne ressurser, personell, lokaler, kommunestørrelse •Trolig vil legenes kapasitet være sprengt. •Syke bør ikke oppholde seg nær andre –Venterom hos lege, apotek, kollektivtransport

12 Forslag til organisering •Førstekontakt ved telefon –Tilstrekkelig tlf. kapasitet –Info til befolkningen så de vet hvor de skal ringe –Betjent av opplært personell (sykepleier) –Delegert myndighet av lege –Klare prosedyrer •Triage vurdering per telefon: –Trenger ikke legevurdering, kan behandles hjemme, får Tamiflu straks –Trenger undersøkelse av lege eller sykepleier ved konsultasjon eller sykebesøk –Info om oppfølgingskontakt –Info om smitteverntiltak, beskyttelsesutstyr –Evt. vurdering av nærkontakter –Kartlegge behov for hjelp/pleie

13 Tamiflu – en begrenset ressurs •Sikre at alle de som trenger får det i tide, forhindre at andre enn trengende får det •Kommunen må organisere dette i samarbeid med apotekene •Utleveringsmåter: –Hentes helst av frisk pårørende, nabo.. –Utleveres på apotek, men uten smittespredning –Utleveres av lege/sykepl. ved konsultasjon/sykebesøk –Eget utleveringssted i kommunen •Sikre rett bruk, journalføring •Sikre oversikt over forbruket- kommunelegens ansvar?

14 Sykehusene er fulle, hva gjør kommunen?

15 •Forhåpentlig vil de som trenger respirator få sykehusplass •Mange alvorlig syke må behandles utenfor sykehus –I.v. behandling osv. –Best bruk av personellressurser og kompetanse ved å samle disse pasientene på ett sted •Sykehjemmet? Hotell? Skole??

16 Oppsummering •Årvåkenhet, god lab. diagnostikk og smitteverntiltak avgjørende viktig i begynnelsen for å knipe de første tilfellene og kanskje greie å forsinke pandemien •God organisering kreves for å takle en ekstraordinær situasjon der normal kapasitet svikter •Kommunene må planlegge for dette


Laste ned ppt "Pasientflyt og Tamiflulogistikk under en pandemi Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 2006, 31.05.-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google