Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering Arbeid med bistand. NAV, 12.07.2014Side 2 En god sluttrapport....hva er det? Seminar for nye tilretteleggere 7. Nov. 07  Hildegun Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering Arbeid med bistand. NAV, 12.07.2014Side 2 En god sluttrapport....hva er det? Seminar for nye tilretteleggere 7. Nov. 07  Hildegun Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering Arbeid med bistand

2 NAV, 12.07.2014Side 2 En god sluttrapport....hva er det? Seminar for nye tilretteleggere 7. Nov. 07  Hildegun Pedersen  NAV Drammen arbeid  Saksbehandler yrkesrettet attføring  Tiltaksansvarlig

3 NAV, 12.07.2014Side 3 NAV-Reformen  Tidenes mest omfattende velferdsreform  Spesielt viktig nå å holde fokus på JOBB  Gode tiltaksarrangører mer viktig enn noen sinne  NAV Drammen arbeid har god dialog med sine leverandører  Resultatkrav for AB: 65% ut i ordinær jobb helt eller delvis

4 NAV, 12.07.2014Side 4 Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen mellom Nav Arbeid og tiltaksarrangør bygger på ønsket om maksimal utnyttelse av partenes service i attføringsarbeidet, og at tjenestene i størst mulig grad samordnes og kvalitetssikres. Målet er at våre brukere skal føle seg godt ivaretatt, samtidig som vi skal forbedre resultatene når det gjelder formidling til arbeid. Samt redusere andel brukere som mottar passive ytelser.

5 NAV, 12.07.2014Side 5 Rutiner for tilbakemelding og rapportering I samarbeidsavtalen skal det være nedtegnet rutiner for tilbakemelding og rapportering mellom den enkelte arbeidsmarkedsbedrift og Nav arbeid. Det skal være avtalt frist for levering av sluttrapport etter at AB er avsluttet. Sluttrapporten skal sendes innen 14 dager etter avsluttet tiltak. Det er av stor viktighet for det lokale Nav kontoret at avtalte frister for rapportering blir overholdt. Dette kan ha stor innvirkning på våre resultatkrav satt av NDU (direktoratet).

6 NAV, 12.07.2014Side 6 Overgangsplanlegging og tiltakskjeding Tilrettelegger må være i tett dialog med den enkelte saksbehandler for i størst mulig grad å unngå opphold i tiltakskjedingen. Tilrettelegger veileder søker ut fra hva som er avtalt med saksbehandler. Tilrettelegger tar den praktiske delen mht bistand til å søke skole/kurs, informere og utlevere skjema om lønnstilskudd, etc. Det skal da foreligge en sluttrapport fra AB tiltaket som begrunner forslag til nytt tiltak. (Under arbeidsutprøving er det viktig å ha markedsfokus og eventuelt drøfte lønnstilskudd med arbeidsgiver og saksbehandler på NAV).

7 NAV, 12.07.2014Side 7 Når bør oppfølging avsluttes Oppfølging av AB-deltaker bør ikke avsluttes så snart det er inngått avtale om fast ansettelse. Man har sett at det kan være svært nyttig å ha et fast kontaktpunkt i en periode etter at deltakerne har fått fast ansettelse. Dette for å sikre at arbeidsforholdet fungerer bra og at deltakeren har stabilisert seg i jobben

8 NAV, 12.07.2014Side 8 Hva skal en sluttrapport inneholde  Tiltaksarrangør  Type tiltak  Dato fra og til  Nav enhet  Saksbehandler ved NAV

9 NAV, 12.07.2014Side 9 Hva skal en sluttrapport inneholde  Navs bestilling (hva ønskes med bestillingen)?  Bedriftens eventuelle presisering/fortolkning?

10 NAV, 12.07.2014Side 10 Hva skal en sluttrapport inneholde Arbeidsoppgaver / utprøvingsarenaer ?

11 NAV, 12.07.2014Side 11 Hva skal en sluttrapport inneholde Hvordan har deltaker blitt avklart i forhold til ulike oppgaver og faglige ferdigheter?

12 NAV, 12.07.2014Side 12 Hva skal en sluttrapport inneholde Arbeidstempo (i forhold til antatt tempo i ordinært arbeidsliv) ?

13 NAV, 12.07.2014Side 13 Hva skal en sluttrapport inneholde Selvstendighet (initiativ til å utføre oppgaver, behov for oppfølging og instruksjon)?

14 NAV, 12.07.2014Side 14 Hva skal en sluttrapport inneholde Samarbeid med overordnede og kollegaer ?

15 NAV, 12.07.2014Side 15 Hva skal en sluttrapport inneholde Stabilitet / utholdenhet: (presist frammøte om morgenen og etter pauser, være til stede på den tilviste arbeidsplass gjennom dagen osv)

16 NAV, 12.07.2014Side 16 Hva skal en sluttrapport inneholde Jobbutførelse (i forhold til oppsatte kvalitetskrav i bedriften), kvalitet og nøyaktighet

17 NAV, 12.07.2014Side 17 Hva skal en sluttrapport inneholde Fleksibilitet

18 NAV, 12.07.2014Side 18 Hva skal en sluttrapport inneholde Orden

19 NAV, 12.07.2014Side 19 Hva skal en sluttrapport inneholde Hvordan har arbeidsoppgavene blitt variert i forhold til helsemessige forutsetninger (eks fleksibel arbeidstid, deltid og lignende) ?

20 NAV, 12.07.2014Side 20 Hva skal en sluttrapport inneholde Forhold mellom helse/yrkeshemming og arbeid. I hvilke grad hindrer yrkeshemningen utførelse av arbeid som har vært forsøkt, og i hvilke grad kreves det spesiell tilrettelegging ?:

21 NAV, 12.07.2014Side 21 Hva skal en sluttrapport inneholde Fravær; antall timer og dager fordelt på årsak: Dokumentert fravær Udokumentert fravær Sykmelding

22 NAV, 12.07.2014Side 22 Hva skal en sluttrapport inneholde Oppfølging i perioden: dato, avklaringer, tema

23 NAV, 12.07.2014Side 23 Hva skal en sluttrapport inneholde Hvilke interesser / andre ressurser har kommet frem i tiltaksperioden?:

24 NAV, 12.07.2014Side 24 Hva skal en sluttrapport inneholde Søkers motivasjon i tiltaksperioden ?

25 NAV, 12.07.2014Side 25 Hva skal en sluttrapport inneholde Forslag til videre tiltak; arbeid, utdanning, videre attføring, osv

26 NAV, 12.07.2014Side 26 Hva skal en sluttrapport inneholde Tiltaksarrangørs vurdering av søkers mulighet på arbeidsmarkedet

27 NAV, 12.07.2014Side 27 Hva skal en sluttrapport inneholde Andre forhold som er viktig i forhold til saken ?


Laste ned ppt "Rapportering Arbeid med bistand. NAV, 12.07.2014Side 2 En god sluttrapport....hva er det? Seminar for nye tilretteleggere 7. Nov. 07  Hildegun Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google