Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” Trygdekontorprogrammet 29.10.03 ”IA-funksjonsvurdering” 1 Bistans Attføring Trygd Arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” Trygdekontorprogrammet 29.10.03 ”IA-funksjonsvurdering” 1 Bistans Attføring Trygd Arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” Trygdekontorprogrammet 29.10.03 ”IA-funksjonsvurdering” 1 Bistans Attføring Trygd Arbeid

2 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 2 En samtale om arbeidsmuligheter ”IA-funksjonsvurdering” Gro Hornes Arbeidslivssenteret i Hordaland

3 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 3 Hovedarena er arbeidsplassen Hovedaktørene er arbeidsgiver og arbeidstaker Alle andre må betraktes som bistandsaktører

4 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 4 Hva er en IA-funksjonsvurdering? Et verktøy for arbeidsgiver og arbeidstaker  Ta tak i situasjonen så tidlig som mulig  Avklare behov for endring  Tilrettelegge oppgaver og omgivelser  Tiltak basert på den enkeltes ressurser  Sikre et aktivt arbeidsforhold

5 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 5 Målet med IA-funksjonsvurdering  Være i arbeid - helt eller delvis –Til tross for sykdom, skade, funksjonshemning, alder eller andre forhold  Se mulighet for endring –Tilrettelegge arbeidssituasjonen –Styrke arbeidstakers forutsetning for å utføre arbeidet

6 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 6 Når skal IA-funksjonsvurdering gjøres ?  Dersom det er vanskelig å klare arbeidsdagen og arbeidsoppgaven  Dersom en er sykmeldt for noe som ikke ser ut til å være forbigående  Dersom det skal utarbeides individuell oppfølgingsplan

7 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 7 Hvem kan ta initiativ til IA–funksjonsvurdering ?  Både arbeidstaker og arbeidsgiver  Legen skal gi en forenklet funksjonsvurdering innen fire uker –Kopi til arbeidsgiver –Informasjon som er nyttig for IA-funksjonsvurderingen

8 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 8 Hvordan gjennomføre IA–funksjonsvurdering  Gjennomføres på arbeidsplassen uten hjelp fra andre  Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan be om bistand fra andre –Kollega eller tillitsvalgt –Bedriftshelsetjenesten –Kontaktpersonen i Trygdeetatens arbeidslivssenter –Aktuelle fagpersoner/-institusjoner

9 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 9 Taushetsplikt  Gjensidig taushetsplikt forutsettes. Opplysninger kan ikke tas videre uten at det er enig om det.  Grunnlaget for samarbeid –Arbeidsmiljølovens §16 (arbeidstakers plikter) –Arbeidsmiljølovens §§ 12, 13 og 14 (arbeidsgivers plikter) –Folketrygdlovens §§ 8.7 og 8.8 (arbeidstakers og behandlende leges plikter)

10 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 10 Arbeidsgivers krav Arbeidstakers forutsetninger Funksjons- vurdering Utfordring er å styrke er å styrke Utfordringen er å endre er å endre GAP-modellen

11 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 11 1. Hvordan er arbeidsdagen ?  Snakke om områder som er viktige for arbeidsmulighetene fremover –Sikre en felles forståelse av situasjonen For å sikre at alle viktige forhold kommer frem kan det være lurt å beskrive en vanlig arbeidsdag fra begynnelse til slutt.

12 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 12  Andre forhold - for eksempel utenfor jobben –Som skaper eller forsterker problemene Forutsetter taushetsplikt og trygghet - hensikten er å sikre et aktivt arbeidsforhold

13 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 13  Hva går bra og hva er vanskelig ? – Oppgaver, arbeidstid, samarbeid  Hva med trivsel ? – Arbeidslyst, sosiale forhold  Har tiltak vært forsøkt tidligere ? – Hva har fungert, hva har ikke fungert  Er det andre forhold som bør diskuteres ? – Forhold som påvirker arbeidssituasjonen Eksempler på spørsmål som belyser kjernespørsmål 1:

14 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 14 2. Er det forhold som bør og kan endres?  Utgangspunkt i beskrivelsen av arbeidsdagen  Forhold som det er mulig å gjøre noe med  Ikke tiltak på flest mulig områder Tips for å lede samtalen i riktig retning kan være å spørre: ”Hva skal til for at …?” ”Hva skal til for at …?”

15 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 15  Oppgaver, arbeidsinnhold  Arbeidstid, tidskrav, tempo  Organisering av arbeidet  Samhandling med andre  Status, verdsetting  Kompetanse  Tilbakemelding fra leder  Informasjonsrutiner  Arbeidsplassens fysiske utforming, tekniske hjelpemidler  Sosialt miljø, holdninger, kultur Eksempler på forhold som en kan vurdere å endre:

16 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 16 3. Hva er vi enige om ?  Sikre at arbeidstaker og arbeidsgiver vet hva man er enig om. –Tidsfrister for gjennomføring –Avtale om ev. videre avklaring –Avtale om hjelp fra andre –Tidspunkt for videre oppfølging  Skrives ned og undertegnes Skriftlig notat eller planer som gjelder enkeltmedarbeidere, skal oppbevares som fortrolig personaldokument

17 EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” 17 IA-funksjonsvurdering Spesialistvurdering 10% 90% Funksjonsvurderinger Arbeidstakere Ulike behov og ulike funksjonsvurderinger


Laste ned ppt "EN SAMTALE OM ARBEIDSMULIGHETER ”IA-funksjonsvurdering” Trygdekontorprogrammet 29.10.03 ”IA-funksjonsvurdering” 1 Bistans Attføring Trygd Arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google