Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan jobbe godt med IA! Jon Ivar Øien Rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Representantskapsmøte for HMS-senteret BA – 27.april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan jobbe godt med IA! Jon Ivar Øien Rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Representantskapsmøte for HMS-senteret BA – 27.april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan jobbe godt med IA! Jon Ivar Øien Rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Representantskapsmøte for HMS-senteret BA – 27.april 2010

2 NAV, 06.07.2014Side 2 Innhold i presentasjonen: Inkluderende arbeidsliv i praksis. *System / rutiner *Nærvær - fravær *Dialog *Samspill *Tidsakse

3 NAV, 06.07.2014Side 3 Hva er Inkluderende Arbeidsliv? Tilrettelegging for et arbeidsliv som har plass til alle som vil og kan arbeid. Frisk (eks: helsearbeider med vond skulder og nakke) Motivert (Hva gjør oss motivert?)

4 NAV, 06.07.2014Side 4 Inkluderende arbeidsliv i praksis! Godt personalarbeid gjennom dialog og systemer på arbeidsplassen. Kartlegging av utfordringer Mål og plan for å få til endring Sette dette inn i system

5 NAV, 06.07.2014Side 5 Jobb Bedre føre var…

6 NAV, 06.07.2014Side 6 Bedre føre var… Husk, det er både leder og den enkelte arbeidstaker som har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Husk, det er leders ansvar å sikre at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt gjennom systematisk HMS arbeid på alle plan. Husk, det er den enkelte arbeidstaker selv som kan gjøre noe med sin egen arbeidshverdag. Husk, det er gjennom samarbeid at leder og arbeidstaker finner de smarte løsningene.

7 NAV, 06.07.2014Side 7 Jobb Mestrings- utfordring DIALOG Aktivitet Helseproblemer Omstilling Nye krav Svangerskapsperiode Økt tempo Ny medarbeider Barn med problemer Foreldre som trenger hjelp Funksjonsvurdering Oppfølgingsplan Samlivsbrudd Arbeidsmuligheter Evaluering Ukonsentrert Hyppig fravær Feil Humør - svingninger Tidstyv Stagnasjon Nytt IT-system Inkluderende arbeidsliv i praksis!

8 NAV, 06.07.2014Side 8 Aktivitet med tilpasning Gradert sykmelding Aktiv sykmelding Sykmelding uten aktivitet Aktivitet uten tilpasning Arbeidsrelaterte muligheter Avslutte samarbeidet

9 NAV, 06.07.2014Side 9 Lege/ sykmelder Arbeidstaker – sykmelding felt 5 Arbeidstaker – bakside del C Arbeidsgiver Sykmeldingsblankett som kommunikasjonskanal

10 NAV, 06.07.2014Side 10 Leder og medarbeider i dialog Tillitsvalgte Leder sin leder Verneombud Hvem kan bistå, når dere trenger hjelp? Arbeidsteam og kollegaer Bedriftshelsetjenesten Arbeidsgiverorg. Lege Annen sykmelder NAV hjelpemiddelsentral Rutiner Tilrettelegging Rammevilkår Bedrifts- kultur Lover Arbeidstakerorg. NAV lokalt NAV Arbeidslivssenter Arbeidstilsynet +????? +??? HMS Møter HMS avdeling Personalavdeling IA - koordinator Familie

11 NAV, 06.07.2014Side 11 Fore- bygging 6 uker8126 måneder1 år Oppfølgings- plan Dialogmøte 1 Arbeidsgiver Dialogmøte 2 NAV Aktivitets- Plikt Legen/arb.giver Vurderes for eksterne tiltak Ny vurdering Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak Avventende sykmelding – Gradert sykmelding – Aktiv sykmelding Tidsaksen for oppfølging Tilrettelegging bedriftsinterne tiltak Flyttes til 4 uker. kopi Sykmelde r Flyttes til 8 uker (også gradert). Sykmelder deltar Kan avholde Dialogmøte 3 Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak skal være tema. Aktiv sykmelding forsvinner

12 NAV, 06.07.2014Side 12 Rettigheter for IA - virksomheter.  Egen kontaktperson i NAV arbeidslivssenter.  Tilretteleggingstilskudd fra NAV.  Honorar til bedriftshelsetjenesten.  Bruk av egenmelding (inntil 24 dg./12 mnd., maks. 8 dg. pr. gang) + NAVs øvrige virkemidler i oppfølgings og tilretteleggingsarbeidet. Det samlede nivå på økonomiske virkemidler videreføres.

13 NAV, 06.07.2014Side 13 Tilgang av rettigheter krever følgende aktiviteter:  Partene i virksomheten forplikter seg til aktiv medvirkning i IA-arbeidet.  Sette konkrete mål og følge opp sykefraværsarbeidet  To ganger årlig avholde IA-møte mellom ledelsen og tv.  Bidra til at personer med behov får prøvd sin arbeids- og funksjonsevne (forutsetter at NAV sikrer bistand) Forutsetning: Sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

14 NAV, 06.07.2014Side 14 Intensjonsavtale og Samarbeidsavtale  Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen


Laste ned ppt "Hvordan jobbe godt med IA! Jon Ivar Øien Rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Representantskapsmøte for HMS-senteret BA – 27.april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google