Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 1 7. Fysisk arbeidsmiljø 13.1 Jeg er fornøyd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 1 7. Fysisk arbeidsmiljø 13.1 Jeg er fornøyd."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 1 7. Fysisk arbeidsmiljø 13.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 23.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen min 33.3 Jeg er fornøyd med lysforholdene på arbeidsplassen min 43.4 Lydnivået på min arbeidsplass er akseptabelt 53.5 Jeg har tilgang på utstyr/tekniske løsninger som fungerer tilfredsstillende 63.6 Alt i alt er jeg fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben min N 3.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 182 3.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen min 182 3.3 Jeg er fornøyd med lysforholdene på arbeidsplassen min 182 3.4 Lydnivået på min arbeidsplass er akseptabelt 182 3.5 Jeg har tilgang på utstyr/tekniske løsninger som fungerer tilfredsstillende 182 3.6 Alt i alt er jeg fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben min 182

2 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 2 8. Organisering av arbeidet 14.1 Jeg er kjent med hva som er de viktigste satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 24.2 Jeg har mulighet til å delta i planlegging av satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 34.3 Jeg har mulighet til å påvirke planlegging og fordeling av oppgaver i mitt arbeidsfellesskap 44.4 Jeg har nok tid til å utføre arbeidet 54.5 Jeg har tilstrekkelig ro i min arbeidssituasjon 64.6 Jeg er fornøyd med organiseringen og arbeidsdelingen på vår arbeidsplass 74.7 Vi bruker ofte team/grupper som arbeidsform N 4.1 Jeg er kjent med hva som er de viktigste satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 182 4.2 Jeg har mulighet til å delta i planlegging av satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 182 4.3 Jeg har mulighet til å påvirke planlegging og fordeling av oppgaver i mitt arbeidsfellesskap 182 4.4 Jeg har nok tid til å utføre arbeidet182 4.5 Jeg har tilstrekkelig ro i min arbeidssituasjon 182 4.6 Jeg er fornøyd med organiseringen og arbeidsdelingen på vår arbeidsplass 182 4.7 Vi bruker ofte team/grupper som arbeidsform 182

3 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 3 9. Motivasjon og mestring 15.1 Jeg har nok kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver 25.2 Jeg mestrer jobben utifra forventningene som stilles til meg 35.3 Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 45.4 Jeg opplever at min innsats er nyttig for våre brukere 55.5 Jeg deltar aktivt i å tenke ut nye løsninger 65.6 Den jobben jeg gjør blir sett og verdsatt 75.7 Jeg får brukt mine talenter og gode egenskaper på jobben N 5.1 Jeg har nok kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver 182 5.2 Jeg mestrer jobben utifra forventningene som stilles til meg 182 5.3 Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 182 5.4 Jeg opplever at min innsats er nyttig for våre brukere 182 5.5 Jeg deltar aktivt i å tenke ut nye løsninger 182 5.6 Den jobben jeg gjør blir sett og verdsatt182 5.7 Jeg får brukt mine talenter og gode egenskaper på jobben 182

4 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 4 10. Kompetanseutvikling/læring 16.1 Arbeidsgiver legger til rette for faglig samarbeid og erfaringsutveksling internt 26.2 Jeg får den kompetansetilførsel som er nødvendig for å mestre jobben min 36.3 Jeg opplever mitt arbeidsmiljø som utviklende 46.4 Jeg er opptatt av å utvikle nye arbeidsformer for å møte arbeidsplassens utfordringer 56.5 Jeg bidrar aktivt til kompetansedeling og læring på arbeidsplassen 66.6 Vi er flinke til å se og bruke mulighetene ved min arbeidsplass 76.7 Alt i alt er jeg fornøyd med muligheter for læring i jobben N 6.1 Arbeidsgiver legger til rette for faglig samarbeid og erfaringsutveksling internt 182 6.2 Jeg får den kompetansetilførsel som er nødvendig for å mestre jobben min 182 6.3 Jeg opplever mitt arbeidsmiljø som utviklende 182 6.4 Jeg er opptatt av å utvikle nye arbeidsformer for å møte arbeidsplassens utfordringer 182 6.5 Jeg bidrar aktivt til kompetansedeling og læring på arbeidsplassen 182 6.6 Vi er flinke til å se og bruke mulighetene ved min arbeidsplass 182 6.7 Alt i alt er jeg fornøyd med muligheter for læring i jobben 182

5 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 5 11. Trivsel i arbeidsfellesskapet 17.1 Jeg trives i det sosiale miljøet på jobben 27.2 Jeg blir respektert og verdsatt for den jeg er 37.3 Vi har kultur for ros og konstruktive tilbakemeldinger 47.4 Jeg gir ofte ros og konstruktive tilbakemeldinger til mine kolleger 57.5 Hos oss er det rom for å prøve og feile 67.6 Vårt arbeidsmiljø er preget av omsorg og omtanke for hverandre 77.7 Vi har god lagfølelse i vårt arbeidsfellesskap N 7.1 Jeg trives i det sosiale miljøet på jobben182 7.2 Jeg blir respektert og verdsatt for den jeg er 182 7.3 Vi har kultur for ros og konstruktive tilbakemeldinger 182 7.4 Jeg gir ofte ros og konstruktive tilbakemeldinger til mine kolleger 182 7.5 Hos oss er det rom for å prøve og feile182 7.6 Vårt arbeidsmiljø er preget av omsorg og omtanke for hverandre 182 7.7 Vi har god lagfølelse i vårt arbeidsfellesskap 182

6 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 6 12. Mobbing og trakassering 18.1 Det er et mobbefritt miljø på min arbeidsplass 28.2 Det er takhøyde for å si fra om mobbing/trakasserin g ved min arbeidsplass 38.3 Eventuell varsling om mobbing/trakasserin g ved min arbeidsplass vil bli håndtert i tråd med fylkeskommunens rutiner N 8.1 Det er et mobbefritt miljø på min arbeidsplass 182 8.2 Det er takhøyde for å si fra om mobbing/trakassering ved min arbeidsplass 182 8.3 Eventuell varsling om mobbing/trakassering ved min arbeidsplass vil bli håndtert i tråd med fylkeskommunens rutiner 182

7 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 7 13. Nærmeste leder 19.1 Jeg oppfatter tydelig de forventninger og krav som stilles til meg i jobben 29.2 Jeg får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben jeg gjør 39.3 Jeg blir verdsatt av min leder 49.4 Jeg har en god dialog med min leder 59.5 Min leder har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 69.6 Jeg har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 79.7 Alt i alt er jeg fornøyd med min nærmeste leder N 9.1 Jeg oppfatter tydelig de forventninger og krav som stilles til meg i jobben 182 9.2 Jeg får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben jeg gjør 182 9.3 Jeg blir verdsatt av min leder182 9.4 Jeg har en god dialog med min leder182 9.5 Min leder har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 182 9.6 Jeg har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 182 9.7 Alt i alt er jeg fornøyd med min nærmeste leder 182

8 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 8 14. Har du gjennomført medarbeidersamtale med din nærmeste leder i løpet av de siste 12mnd? 1Ja 2Nei N Denne undersøkelsen182

9 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 9 15. Jeg opplever at sykefraværsrutinene iht IA-avtalen blir fulgt opp i praksis 1Ja 2Nei 3Vet ikke N Denne undersøkelsen182

10 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 10 16. Arbeidsplassens omdømme 112.1 Jeg tror brukerne våre er fornøyd med våre tjenester 212.2 Jeg vil anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass 312.3 Jeg er en god ambassadør for min arbeidsplass N 12.1 Jeg tror brukerne våre er fornøyd med våre tjenester 182 12.2 Jeg vil anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass 182 12.3 Jeg er en god ambassadør for min arbeidsplass 182

11 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 11 17. Jeg vet at jeg kan finne informasjon om OFKs organisasjonspolitikk og rutiner og retningslinjer for HMS- arbeid på Ansattportalen. 1Ja 2Nei N Denne undersøkelsen182

12 19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 12 18. Alt i alt er jeg godt fornøyd med min arbeidssituasjon 11 - helt uenig 22 33 44 55 66 - helt enig N Denne undersøkelsen182


Laste ned ppt "19.12.2011 13:30 www.questback.com Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011 1 7. Fysisk arbeidsmiljø 13.1 Jeg er fornøyd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google