Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER
VTA KONFERANSEN FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER

2 PROGRAM. DETTE SKAL VI GJENNOM
PRAKTISKE EKSEMPLER GODE RÅD TIL LØSNINGER HVORDAN SKILLE MELLOM OBSERVASJON OG TOLKNING? ”ELEVØVELSE” I REGISTRERINGER AV OBSERVASJONER I OBSERVASJONSSKJEMA.

3 HVA ER DET KS SIER I KAP 6? Krav til prøvetiden
Avklaring av videre ansettelse, tilpasning til arbeidet og utarbeidelse av kvalifiseringsplan (den første 6 måneders perioden) Beskrivelse av hvordan forholdene er lagt til rette for systematisk vurdering av arbeidet gjennom prøvetiden, herunder evne til å motta instruksjon, utholdenhet, arbeidstempo, selvstendighet, kvalitetsvurdering, problemløsing, kreativitet, håndlag, orden og frammøte. Hvordan dokumenteres dette? Beskrivelse av hvordan man kartlegger og dokumenterer vedkommendes ressurser; for eksempel skoleferdigheter, realkompetanse og sosial fungering Beskrivelse av hvordan man kartlegger forholdet mellom helse/yrkeshemming og arbeid Beskrivelse av tiltakets system for aktiv brukermedvirkning, herunder system for egenvurdering Rutinen for dokumentasjonen fra prøveperioden oversendes Aetat. Rutiner for forlengelse av prøvetiden utover 6 måneder, der ytterligere avklaringer er nødvendig før eventuell fast ansettelse i VTA.

4

5 VÅR UTFORDRING BLIR

6 Hvordan skaffe tilveie nødvendige opplysninger om VTA brukeren og samtidig se til at de ansattes integritet og brukemedvirkning ivaretas?

7 VTA MODELLEN, FORSLAG TIL LØSNING FOR Å SVARE PÅ KAP 6 I DAGENS OG MORGENDAGENS KRAVSPESIFIKASJON
OBSERVASJONSSKJEMA Tester av ulike slag som f.eks lese og skrivetest, hørselstest, synstest osv BRUKERMEDVIRKNING GJENNOM VEILEDN HP 6 mn d OPPLÆRINGSPLANER HALVÅRSRAPPORT/ SLUTTRAPPORT VEILEDNING OBS VEILEDNING HP

8 SUKSESSFAKTOREN? Arbeidslederne som skal fylle ut Observasjonsskjemaene. For å bli god til å fylle ut observasjonsskjema, må du kunne noe om forskjellen mellom observasjon og tolkning. En rask innføring

9 Observasjon og tolkning
Hvilke feller kan vi gå i ?

10 Noen eksempler Observasjon: Har ikke tatt medisiner siste tre dager.
Tolkning: Er ofte slapp og sløv med å ta sine medisiner Observasjon: Jeg ser at du smiler Tolkning: du er glad

11 Presisjonsnivået i registreringene
Sykler til og fra jobb Ytterligere presisering Sykler til og fra jobb. En strekning tilsvarende 10 km Sykler til og fra jobb. En strekning tilsvarende 10 km i trafikkerte omgivelser.

12 Observasjon – en kontinuerlig prosess
Hva bør komme frem i observasjonsskjemaene Positive hendelser ( hva kan vi bygge videre på ?) Begrensningene ( hva må vi ta hensyn til/jobbe med) Hyppighet (skille mellom enkelthendelser og den daglige funksjon). Det er viktig å få fram om vi snakker om en enkeltstående hendelse eller om dette skjer f.eks daglig/månedlig

13 HVA ER HENSIKTSMESSIG Å OBSERVERE?
Vi mener at arbeidsrelaterte faktorer er hensiktsmessig å observere. Faktorene er hentet fra Arbeidsferdighetsprofilen utarbeidet av Helga Rowe ( Australsk), senere tilpasset norske forhold gjennom blant annet VTA forsøket i perioden mars 03- april 05

14 Hvilke arbeidsrelaterte faktorer er relevante å observere for å si noe om den arbeidsrelaterte funksjon?

15 Helse Hørsel Syn Reise Bevegelse Finmotorikk Grovmotorikk og styrke Sosiale og mellommenneskelige ferdigheter Arbeidstilpasning Kommunikasjonseffektivitet Evner og ferdigheter Lese og regneferdigheter.

16 ”ELEVØVELSE” Tenk deg en situasjon du har vært i den siste uken eller tenk på en person som du kjenner godt til gjennom ditt arbeide. Forsøk å gjøre noen ”observasjoner” i forhold til den arbeidsrelaterte funksjon Husk presisjonsnivået Observasjon – tolkning Skille

17 Hvor kan vi ellers finne informasjon om arbeidstakeren vår?
Samtale Synstest Hørselstest Legeopplysninger Spesialistuttalelser Samarbeidspartnere

18 SUMMEN AV ALT MATERIALE SOM ER SAMLET INN
Systematiseres Koordineres i sammen med bruker Lager Plan/handlingsplan/kvalifiseringsplan/aktivitetsplan


Laste ned ppt "FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google