Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VTA KONFERANSEN FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VTA KONFERANSEN FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 VTA KONFERANSEN FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER

2 PROGRAM. DETTE SKAL VI GJENNOM  PRAKTISKE EKSEMPLER  GODE RÅD TIL LØSNINGER  HVORDAN SKILLE MELLOM OBSERVASJON OG TOLKNING?  ”ELEVØVELSE” I REGISTRERINGER AV OBSERVASJONER I OBSERVASJONSSKJEMA.

3 HVA ER DET KS SIER I KAP 6?  Krav til prøvetiden •Avklaring av videre ansettelse, tilpasning til arbeidet og utarbeidelse av kvalifiseringsplan (den første 6 måneders perioden)  Beskrivelse av hvordan forholdene er lagt til rette for systematisk vurdering av arbeidet gjennom prøvetiden, herunder evne til å motta instruksjon, utholdenhet, arbeidstempo, selvstendighet, kvalitetsvurdering, problemløsing, kreativitet, håndlag, orden og frammøte. Hvordan dokumenteres dette?  Beskrivelse av hvordan man kartlegger og dokumenterer vedkommendes ressurser; for eksempel skoleferdigheter, realkompetanse og sosial fungering  Beskrivelse av hvordan man kartlegger forholdet mellom helse/yrkeshemming og arbeid  Beskrivelse av tiltakets system for aktiv brukermedvirkning, herunder system for egenvurdering  Rutinen for dokumentasjonen fra prøveperioden oversendes Aetat.  Rutiner for forlengelse av prøvetiden utover 6 måneder, der ytterligere avklaringer er nødvendig før eventuell fast ansettelse i VTA.

4

5 VÅR UTFORDRING BLIR

6  Hvordan skaffe tilveie nødvendige opplysninger om VTA brukeren og samtidig se til at de ansattes integritet og brukemedvirkning ivaretas?

7 VTA MODELLEN, FORSLAG TIL LØSNING FOR Å SVARE PÅ KAP 6 I DAGENS OG MORGENDAGENS KRAVSPESIFIKASJON OBSERVASJONSSKJEMA HP Tester av ulike slag som f.eks lese og skrivetest, hørselstest, synstest osv BRUKERMEDVIRKNING GJENNOM VEILEDN HALVÅRSRAPPORT/ SLUTTRAPPORT 6mnd6mnd OPPLÆRINGSPLANER VEILEDNING OBS VEILEDNING HP

8 SUKSESSFAKTOREN?  Arbeidslederne som skal fylle ut Observasjonsskjemaene.  For å bli god til å fylle ut observasjonsskjema, må du kunne noe om forskjellen mellom observasjon og tolkning.  En rask innføring

9 Observasjon og tolkning Hvilke feller kan vi gå i ?

10 Noen eksempler  Observasjon: Har ikke tatt medisiner siste tre dager.  Tolkning: Er ofte slapp og sløv med å ta sine medisiner  Observasjon: Jeg ser at du smiler  Tolkning: du er glad

11 Presisjonsnivået i registreringene  Sykler til og fra jobb Ytterligere presisering  Sykler til og fra jobb. En strekning tilsvarende 10 km  Sykler til og fra jobb. En strekning tilsvarende 10 km i trafikkerte omgivelser.

12 Observasjon – en kontinuerlig prosess  Hva bør komme frem i observasjonsskjemaene •Positive hendelser ( hva kan vi bygge videre på ?) •Begrensningene ( hva må vi ta hensyn til/jobbe med) •Hyppighet (skille mellom enkelthendelser og den daglige funksjon). Det er viktig å få fram om vi snakker om en enkeltstående hendelse eller om dette skjer f.eks daglig/månedlig

13 HVA ER HENSIKTSMESSIG Å OBSERVERE?  Vi mener at arbeidsrelaterte faktorer er hensiktsmessig å observere. •Faktorene er hentet fra Arbeidsferdighetsprofilen utarbeidet av Helga Rowe ( Australsk), senere tilpasset norske forhold gjennom blant annet VTA forsøket i perioden mars 03- april 05

14 Hvilke arbeidsrelaterte faktorer er relevante å observere for å si noe om den arbeidsrelaterte funksjon?

15  Helse  Hørsel  Syn  Reise  Bevegelse  Finmotorikk  Grovmotorikk og styrke  Sosiale og mellommenneskelige ferdigheter  Arbeidstilpasning  Kommunikasjonseffektivitet  Evner og ferdigheter  Lese og regneferdigheter.

16 ”ELEVØVELSE”  Tenk deg en situasjon du har vært i den siste uken eller tenk på en person som du kjenner godt til gjennom ditt arbeide.  Forsøk å gjøre noen ”observasjoner” i forhold til den arbeidsrelaterte funksjon  Husk presisjonsnivået  Observasjon – tolkning Skille

17 Hvor kan vi ellers finne informasjon om arbeidstakeren vår?  Samtale  Synstest  Hørselstest  Legeopplysninger  Spesialistuttalelser  Samarbeidspartnere

18 SUMMEN AV ALT MATERIALE SOM ER SAMLET INN  Systematiseres  Koordineres i sammen med bruker  Lager Plan/handlingsplan/kvalifiseringsplan /aktivitetsplan


Laste ned ppt "VTA KONFERANSEN FUNKSJONSVURDERINGER SOM VERKTØY FOR GODE RAPPORTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google