Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse. NAV, 06.07.2014Side 2 Bakgrunn  Satsing på Arbeid og psykisk helse i NAV, mange ulike prosjekt, bl.a.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse. NAV, 06.07.2014Side 2 Bakgrunn  Satsing på Arbeid og psykisk helse i NAV, mange ulike prosjekt, bl.a."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse

2 NAV, 06.07.2014Side 2 Bakgrunn  Satsing på Arbeid og psykisk helse i NAV, mange ulike prosjekt, bl.a. Arbeidsgiverlos.  Arbeidsgiverlosens hovedoppgave er å være en ressurs- og kontaktperson innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere i IA-bedrifter.  NAV Sør-Trøndelag søkte om å få arbeidsgiverlos, men kom ikke med i den første tildelingen.  Det ble satt ned en arbeidsgruppe i fylket for å se på andre muligheter, der etatens eksisterende ressurser og kompetanse ble benyttet.

3 NAV, 06.07.2014Side 3 Arbeidsgivers losteam  Ønsket å fokusere på samhandling mellom enhetene i NAV også når det gjelder psykisk helse.  I stedet for å ha en enkelt stilling som arbeidsgiverlos, ble det valgt å opprette et ”arbeidsgivers losteam”.  Fikk prosjektmidler i 2009 for å prøve ut dette.  Losteamet besto av 1 representant fra hver av enhetene NAV Arbeidslivssenter, NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentral.  I tillegg har en arbeidsgruppe med representanter fra de samme enhetene og fylkeskoordinatorer for psykisk helse møttes jevnlig.

4 NAV, 06.07.2014Side 4 Arbeidsgivers losteam  Arbeidsgivers Losteam skal bidra i arbeidet med å hindre at arbeidstakere med psykiske helseproblemer faller ut av jobb, og bidra til at flere med psykiske problemer kan komme ut i arbeidslivet.  Vi skal møte virksomhetenes samlede behov for våre tjenester på en helhetlig måte, og det er den enkelte virksomhets behov som skal stå i sentrum ved organisering av tjenesten. Losteamet skal fremstå helhetlig med samlet kompetanse.

5 NAV, 06.07.2014Side 5 Gjennomføring  I prosjektperioden ble det valgt ut fire virksomheter/bedrifter.  Disse ble valgt ut av rådgiverne ved ALS på bakgrunn av tidligere vist interesse for problematikken, samt på bakgrunn av den kunnskapen rådgiverne hadde om virksomhetenes utfordringer i det daglige.  Virksomhetene hadde tett samarbeid med rådgiver ved Arbeidslivssenteret som igjen brukte teamet i den videre samhandlingen med virksomheten.

6 NAV, 06.07.2014Side 6 Gjennomføring  Det ble først avholdt et felles møte med alle de 4 bedriftene for å presentere tilbudet og høre hva de ønsket bistand til.  Deretter var det møter med hver enkelt bedrift hvor rådgiver fra arbeidslivssenteret sammen med teamet skulle legge en felles plan for videre bistand fra NAV i samarbeid med bedriften. Veileder fra NAV lokalt ble også invitert til noen av disse møtene.

7 NAV, 06.07.2014Side 7 Kurs  Det ble arrangert flere kurs om psykisk helse i prosjektperioden, med bl.a. følgende tema: – Hvilke utfordringer kan arbeidsgiver møte i oppfølging av ansatte med psykiske problemer? – Hvordan kan arbeidsgiver tilnærme seg disse utfordringene? – Hvordan følge opp - hva bør prege dialogen? – Tilrettelegging ved hjelp av kognitive hjelpemidler

8 NAV, 06.07.2014Side 8 Losteamets tilbud til bedriftene  Generell informasjon og kunnskap om psykiske lidelser  Lederstøtte  Veiledning og rådgivning i forhold til spesifikke problemstillinger knyttet til enkeltindivider og grupper  Bedriftsinterne kurs  Funksjonsvurdering  Informasjon/veiledning om tilrettelegging på arbeidsplassen

9 NAV, 06.07.2014Side 9 Losteamets tilbud til bedriftene  Informasjon om aktuelle tekniske hjelpemidler  Koordinering av Navs tjenester og virkemidler  Veiledning om styrking av dialogferdigheter  Tilbudet til arbeidsgiver skal være bistand i en ”hjelp til selvhjelp-prosess”. Formålet er at det bygges opp konkret kompetanse i virksomhetene, slik at de står bedre rustet til selv å møte sine utfordringer for å skape et inkluderende arbeidsliv.

10 NAV, 06.07.2014Side 10 Videre arbeid  På bakgrunn av de erfaringene fra 2009 ble det bestemt at losteamet fortsetter i samme form videre.  Markedsføring av og tilbud om bistand fra Losteamet skjer via den ordinære kontakten mellom Nav Arbeidslivssenter og virksomheten.  Rådgivere på Arbeidslivssentret sender en forespørsel/bestilling til teamet når de sammen med virksomheten har kommet frem til at de har behov for bistand. For å få tydelige bestillinger vil teamet bistå rådgiver, arbeidsgiver og arbeidstaker med å avklare bistandsbehovet.

11 NAV, 06.07.2014Side 11 Videre arbeid  Ved å videreføre ordningen med Arbeidsgivers losteam mener vi at vi kan tilby bred kompetanse og være ressurs- og kontaktpersoner innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere i IA-bedrifter.  Vi vil kunne utnytte vår komplementære kompetanse slik at vi lettere kan identifisere virksomhetenes behov og bidra til læring i organisasjonen både på individ og systemnivå.  Deltakerne i teamet vil også øke kunnskapen om hverandre og teamet vil derfor være en arena for samskapt læring.


Laste ned ppt "Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse. NAV, 06.07.2014Side 2 Bakgrunn  Satsing på Arbeid og psykisk helse i NAV, mange ulike prosjekt, bl.a."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google