Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse

2 Bakgrunn Satsing på Arbeid og psykisk helse i NAV, mange ulike prosjekt, bl.a. Arbeidsgiverlos. Arbeidsgiverlosens hovedoppgave er å være en ressurs- og kontaktperson innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere i IA-bedrifter. NAV Sør-Trøndelag søkte om å få arbeidsgiverlos, men kom ikke med i den første tildelingen. Det ble satt ned en arbeidsgruppe i fylket for å se på andre muligheter, der etatens eksisterende ressurser og kompetanse ble benyttet.

3 Arbeidsgivers losteam
Ønsket å fokusere på samhandling mellom enhetene i NAV også når det gjelder psykisk helse. I stedet for å ha en enkelt stilling som arbeidsgiverlos, ble det valgt å opprette et ”arbeidsgivers losteam”. Fikk prosjektmidler i 2009 for å prøve ut dette.  Losteamet besto av 1 representant fra hver av enhetene NAV Arbeidslivssenter, NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentral. I tillegg har en arbeidsgruppe med representanter fra de samme enhetene og fylkeskoordinatorer for psykisk helse møttes jevnlig.

4 Arbeidsgivers losteam
Arbeidsgivers Losteam skal bidra i arbeidet med å hindre at arbeidstakere med psykiske helseproblemer faller ut av jobb, og bidra til at flere med psykiske problemer kan komme ut i arbeidslivet. Vi skal møte virksomhetenes samlede behov for våre tjenester på en helhetlig måte, og det er den enkelte virksomhets behov som skal stå i sentrum ved organisering av tjenesten. Losteamet skal fremstå helhetlig med samlet kompetanse.

5 Gjennomføring I prosjektperioden ble det valgt ut fire virksomheter/bedrifter. Disse ble valgt ut av rådgiverne ved ALS på bakgrunn av tidligere vist interesse for problematikken, samt på bakgrunn av den kunnskapen rådgiverne hadde om virksomhetenes utfordringer i det daglige. Virksomhetene hadde tett samarbeid med rådgiver ved Arbeidslivssenteret som igjen brukte teamet i den videre samhandlingen med virksomheten.

6 Gjennomføring Det ble først avholdt et felles møte med alle de 4 bedriftene for å presentere tilbudet og høre hva de ønsket bistand til. Deretter var det møter med hver enkelt bedrift hvor rådgiver fra arbeidslivssenteret sammen med teamet skulle legge en felles plan for videre bistand fra NAV i samarbeid med bedriften. Veileder fra NAV lokalt ble også invitert til noen av disse møtene.

7 Kurs Det ble arrangert flere kurs om psykisk helse i prosjektperioden, med bl.a. følgende tema: Hvilke utfordringer kan arbeidsgiver møte i oppfølging av ansatte med psykiske problemer? Hvordan kan arbeidsgiver tilnærme seg disse utfordringene? Hvordan følge opp - hva bør prege dialogen? Tilrettelegging ved hjelp av kognitive hjelpemidler

8 Losteamets tilbud til bedriftene
Generell informasjon og kunnskap om psykiske lidelser Lederstøtte Veiledning og rådgivning i forhold til spesifikke problemstillinger knyttet til enkeltindivider og grupper Bedriftsinterne kurs Funksjonsvurdering Informasjon/veiledning om tilrettelegging på arbeidsplassen

9 Losteamets tilbud til bedriftene
Informasjon om aktuelle tekniske hjelpemidler Koordinering av Navs tjenester og virkemidler Veiledning om styrking av dialogferdigheter Tilbudet til arbeidsgiver skal være bistand i en ”hjelp til selvhjelp-prosess”. Formålet er at det bygges opp konkret kompetanse i virksomhetene, slik at de står bedre rustet til selv å møte sine utfordringer for å skape et inkluderende arbeidsliv.

10 Videre arbeid På bakgrunn av de erfaringene fra 2009 ble det bestemt at losteamet fortsetter i samme form videre. Markedsføring av og tilbud om bistand fra Losteamet skjer via den ordinære kontakten mellom Nav Arbeidslivssenter og virksomheten. Rådgivere på Arbeidslivssentret sender en forespørsel/bestilling til teamet når de sammen med virksomheten har kommet frem til at de har behov for bistand. For å få tydelige bestillinger vil teamet bistå rådgiver, arbeidsgiver og arbeidstaker med å avklare bistandsbehovet.

11 Videre arbeid Ved å videreføre ordningen med Arbeidsgivers losteam mener vi at vi kan tilby bred kompetanse og være ressurs- og kontaktpersoner innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere i IA-bedrifter. Vi vil kunne utnytte vår komplementære kompetanse slik at vi lettere kan identifisere virksomhetenes behov og bidra til læring i organisasjonen både på individ og systemnivå. Deltakerne i teamet vil også øke kunnskapen om hverandre og teamet vil derfor være en arena for samskapt læring.


Laste ned ppt "Arbeidsgivers losteam Arbeid og psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google