Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt hørsel Leif Foss, NAV Lerkendal Marianne Simensen, NAV Sør-Trøndelag RAFT 12.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt hørsel Leif Foss, NAV Lerkendal Marianne Simensen, NAV Sør-Trøndelag RAFT 12.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt hørsel Leif Foss, NAV Lerkendal Marianne Simensen, NAV Sør-Trøndelag RAFT 12.03.10

2 NAV, 22.06.2014Side 2 Hvem er vi?  Leif Foss – Utdannet sosionom – Har de siste årene jobbet ved Møller som miljøterapeut. – Har holdt mange foredrag om hørselshemming de siste årene til foreldre – Brenner for denne gruppen, vil at alle døve/hørselshemmede skal lykkes • Marianne Simensen • Prosjektleder Prosjekt Hørsel • NAV Sør-Trøndelag • Tilretteleggingsgarantien

3 NAV, 22.06.2014Side 3 Bakgrunn for prosjektet  Trondheim har mange gode tilbud til døve, mange mener Trondheim er døvehovedstaden i Norge  Mangler et godt tilbud i kontakt med NAV  Viktig å kunne få informasjon på sitt eget språk, tegnspråk  Viktig å kunne forstå døves historie, sosial identitet  Mange utfordringer i møtet med arbeidsliv  Dette var utfordringer NAV erfarte gjennom prosjekt tilretteleggingsgarantien i 2007.

4 NAV, 22.06.2014Side 4 Mål  NAV Lerkendal skal kunne ta i mot hørselshemmede på lik linje som hørende, og forhåpentligvis vil dette føre til en kortere vei til arbeid – Øke kompetansen internt, hva trenger vi av kompetanse for å møte hørselshemmede på en god måte – Bedre samhandlingen internt i NAV – Bedre samhandling med og tilgjengeligheten for bruker

5 NAV, 22.06.2014Side 5 Hvem er involvert i prosjektet  Samarbeid mellom mange: – NAV – HiST – Møller – Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde – Signo Midt-Norge – Hørselshemmedes landsforening – Trondheim døveforening – LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)

6 NAV, 22.06.2014Side 6 Spørsmål til dere tolkestudenter:  Du er ansatt på tolketjenesten, og et av dagens oppdrag er å tolke for en bruker på et NAV-kontor. Under samtalen ser/”hører” du som tolk flere ting som ikke stemmer. Brukeren bare sitter og nikker og sier ja til det veilederen på NAV sier.  Ville du som tolk ta tatt opp ting du ser, men som ikke kommer frem under samtalen med veilederen i etterkant av samtalen? Det gjelder også det du har erfart med brukeren i en annen sammenheng, men som det er tydelig at veilederen ikke vet som har betydning for saken.

7 NAV, 22.06.2014Side 7 Leif sitt svar:  Er du ansatt på tolketjenesten, er du også NAV-ansatt. Altså vi er kollegaer. For brukerens beste er det viktig at informasjon kan utveksles.  Men hvordan få en god ”rutine” på dette? Ikke alt veilederen trenger å få vite, kun det som er relevant.

8 NAV, 22.06.2014Side 8 Leif sine arbeidsoppgaver  Pr i dag har man fokus på brukere som tilhører NAV Lerkendal  Hovedsakelig rettet mot de som skal ha jobb, også etter at man har fått jobb  Åpen for å kunne hjelpe i andre saker også, for eksempel oppfølgning (sykmeldte over en lengre periode)  Har ikke saksansvar foreløpig, kun med som veileder både for bruker og saksbehandler (slik lærer saksbehandlerne noe)  Åpen for å hjelpe til i saker som tilhører andre NAV kontor, mulig å henvende seg til Lerkendal hvis man ønsker det.

9 NAV, 22.06.2014Side 9  Veiledning av både bruker, informasjon til arbeidsgiver  Jobber for å øke kunnskapen om hørselshemmede til mine kollegaer, gjennom forelesning. Også så vidt kommet igang med tegnspråkkurs for mine kollegaer.  Utvikling av studier på HiST, 15 studiepoeng, skal bidra til å øke kunnskapen om hørsel. Et tilbud til alle NAV ansatte i landet.  Ønsker man kontakt med NAV på sitt eget språk, er det bare å ta kontakt med meg  Etablere gode kontakter, skape forståelse for hva hørselstap innebærer  Forebyggende arbeid, satser på å nå ungdommene tidlig, dette for å hindre et langt AAP-løp (attføring)

10 NAV, 22.06.2014Side 10  Hjelper til med søknadsskriving. Jeg kan bistå under intervju hvis man ønsker det.  Oppfølgning også etter at et arbeidsforhold har startet, hvor ofte og hvor lenge avhenger av behovet  Informere om mulige løsninger på tilrettelegging, her kan også Hjelpemiddelsentralen bistå.

11 NAV, 22.06.2014Side 11 Spesielle utfordringer knyttet til Leifs rolle:  Kjenner mange og noen vil kanskje velge å beholde sin opprinnelige veileder på NAV lokalt?  Leif har absolutt taushetsplikt på lik linje som andre i NAV  Skille mellom jobb og privat  Ønsker at alle døve skal komme, men nok tid og ressurser til å følge opp alle?

12 NAV, 22.06.2014Side 12 Hva gjør NAV Lerkendal for døve?  Det er etablert bildetelefon for tolking på NAV Lerkendal  Ansatt en veileder med tegnspråk, Leif Foss  Styrker kompetansen til samtlige ansatte på Lerkendal  Kanskje ansette flere tegnspråklige?  NAV Lerkendal ønsker å jobbe tett med både eksterne og interne som jobber på hørselområdet. Begynner å få et godt samarbeid med flere.

13 NAV, 22.06.2014Side 13 HUSK: Dette er bare et prosjekt, skal vi lykkes er vi avhengig av at dere benytter dere av tilbudet

14 NAV, 22.06.2014Side 14 Hva ønsker vi å oppnå?  Kortere saksbehandligstid  Servicenivået skal øke, lettere tilgang  Kortere vei til arbeid  Mer kompetanse på hørselsområdet

15 NAV, 22.06.2014Side 15 Spørsmål? ☺

16 NAV, 22.06.2014Side 16  Vi kan kontaktes på:  Leif.Foss@nav.no Leif.Foss@nav.no  Sms: 48 26 11 67  Marianne.Simensen@nav.no Marianne.Simensen@nav.no  Sms: 98 04 14 11 TAKK FOR OSS


Laste ned ppt "Prosjekt hørsel Leif Foss, NAV Lerkendal Marianne Simensen, NAV Sør-Trøndelag RAFT 12.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google