Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB 05.07.2014Vinterseminar 20091.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB 05.07.2014Vinterseminar 20091."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB 05.07.2014Vinterseminar 20091

2 05.07.2014Vinterseminar 2009 Karriereveiledning – et verktøy på veien mot jobb Karriereveiledning er en kognitiv tilnærming som betoner det rasjonelle, tankekraften i mennesket. 2

3 Karriereveiledning  Bakgrunn  Hvorfor karriereveiledning  Formålet med individuell karriereveiledning  Karriereveiledning vil si  Kartlegging  Biografiske data og personlighet  Yrkesverdier, fritidsinteresser/hobbyer og motivasjon  Yrkeshindringer 05.07.2014 Vinterseminar ASVL 2009 3

4 05.07.2014 Vinterseminar 2009 Karriereveiledning Bakgrunn  Mangel på felles språk i attføring  Behov for profesjonalisering av veiledningsarbeidet med brukere  Strukturere samtaleverktøy  Være oppdatert, vise til anerkjente teorier  Gi tilbud til nye brukergrupper  Gi tilbud der brukerne bor  Mangel på dokumenterte teorier og anerkjente/ standardiserte metoder ved anbud 4

5 05.07.2014 Vinterseminar 2009 Karriereveiledning Hvorfor karriereveiledning:  Antallet personer på passive ytelser må reduseres  Rekruttering til arbeid og aktivitet må økes  34 % av elever i videregående skole dropper ut  Ca 40 % avslutter utdanning i attføringsløp  Alt for mange av de som innvilges utdanning under attføring, kommer ikke i jobb  En stor andel av korttidsfravær skyldes feilvalg av yrke eller arbeidsgiver  Omstillingsprosesser i arbeidslivet  Kravspesifikasjonen stiller krav om karriereveiledning  Gjøre våre bedrifter mer attraktive, for kunder, brukere og fast ansatte 5

6 05.07.2014 Vinterseminar 2009 Karriereveiledning Formålet med individuell karriereveiledning  Redusere sjansen for feilvalg  Hindre nye nedturer for mennesker  Øke sjansen for mestring  Stoppe ”svingdørmetoden” i attføring  Øke antall riktige løsninger 6

7 05.07.2014 Vinterseminar 2009 Karriereveiledning Karriereveiledning vil si:  Å skape bevisstgjøring og erkjennelse  Å lære brukerne lure ting om seg selv  Å lære brukerne å si lure ting om seg selv  Å synliggjøre forskjellighet / individuelle ulikheter  Å unngå ikke-mestring i nye arbeidsforhold  Å bli bevisst gode jobbsøke-strategier og jobbholde-strategier 7

8 Karriereveiledning CIP - karriereveiledningsmodell Begrensende tanker Problemløsnings strategier Kunnskap om meg selv Kunnskap om mine valgmuligheter 05.07.2014 Vinterseminar 2009 8

9 Karriereveiledning Kartlegging av person  Biografiske data – kartlegging av å like/mestre – mislike/ikke mestre  Personlighet – kartlegges via Fem Faktor Modellen  Yrkesverdier – kartlegges via ”Karriereankeret” (Schein)  Yrkeshindringer – kartlegging og strategier  Motivasjon – kort kartlegging 05.07.2014 Vinterseminar 2009 9

10 05.07.2014 Vinterseminar 2009 Karriereveiledning  Kartlegging av tidligere arbeidsforhold (biografisk data)  Hva personen likte / mislikte  Hva fungerte / hva fungerte mindre bra 10

11 Karriereveiledning  Kartlegging av personlighetstrekk  Påstander om en selv som skal skaleres fra 1 – 7 hvor 1 betyr helt enig og 7 betyr helt uenig  Personlighetstrekk deles inn i 5 faktorer som er:  Ekstroversjon  Varme  Samvittighetsfull  Følelser  Åpenhet 05.07.2014 Vinterseminar 2009 11

12 05.07.2014 Vinterseminar 2009 Karriereveiledning Fritidsinteresser og hobbyer  Viktig kilde for ny yrkeskarriere  Utdyper beskrivelsen av personen Verdier  Betydning for jobb og fritid  Avgjørende for gode løsninger Motivasjon  Hva skaper/hindrer motivasjon 12

13 Karriereveiledning Yrkeshindringer  Begrensede tanker som virker styrende for adferd  Kan føre til lært hjelpeløshet Utfordre begrensede tanker  Påpeke det uhensiktsmessige i slike tanker  Utfordre begrensede tanker  Alternative måter å møte situasjoner på Tankefeller 05.07.2014 Vinterseminar 2009 13


Laste ned ppt "Karriereveiledning Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB 05.07.2014Vinterseminar 20091."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google