Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB
Karriereveiledning Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB Vinterseminar 2009

2 Karriereveiledning – et verktøy på veien mot jobb Karriereveiledning er en kognitiv tilnærming som betoner det rasjonelle, tankekraften i mennesket. Vinterseminar 2009

3 Karriereveiledning Bakgrunn Hvorfor karriereveiledning
Formålet med individuell karriereveiledning Karriereveiledning vil si Kartlegging Biografiske data og personlighet Yrkesverdier, fritidsinteresser/hobbyer og motivasjon Yrkeshindringer Vinterseminar ASVL 2009

4 Karriereveiledning Bakgrunn Mangel på felles språk i attføring
Behov for profesjonalisering av veiledningsarbeidet med brukere Strukturere samtaleverktøy Være oppdatert, vise til anerkjente teorier Gi tilbud til nye brukergrupper Gi tilbud der brukerne bor Mangel på dokumenterte teorier og anerkjente/ standardiserte metoder ved anbud Vinterseminar 2009

5 Karriereveiledning Hvorfor karriereveiledning:
Antallet personer på passive ytelser må reduseres Rekruttering til arbeid og aktivitet må økes 34 % av elever i videregående skole dropper ut Ca 40 % avslutter utdanning i attføringsløp Alt for mange av de som innvilges utdanning under attføring, kommer ikke i jobb En stor andel av korttidsfravær skyldes feilvalg av yrke eller arbeidsgiver Omstillingsprosesser i arbeidslivet Kravspesifikasjonen stiller krav om karriereveiledning Gjøre våre bedrifter mer attraktive, for kunder, brukere og fast ansatte Vinterseminar 2009

6 Karriereveiledning Formålet med individuell karriereveiledning
Redusere sjansen for feilvalg Hindre nye nedturer for mennesker Øke sjansen for mestring Stoppe ”svingdørmetoden” i attføring Øke antall riktige løsninger Vinterseminar 2009

7 Karriereveiledning Karriereveiledning vil si:
Å skape bevisstgjøring og erkjennelse Å lære brukerne lure ting om seg selv Å lære brukerne å si lure ting om seg selv Å synliggjøre forskjellighet / individuelle ulikheter Å unngå ikke-mestring i nye arbeidsforhold Å bli bevisst gode jobbsøke-strategier og jobbholde-strategier Vinterseminar 2009

8 Karriereveiledning CIP - karriereveiledningsmodell
Begrensende tanker Problemløsnings strategier Kunnskap om meg selv Kunnskap om mine valgmuligheter Vinterseminar 2009

9 Karriereveiledning Kartlegging av person
Biografiske data – kartlegging av å like/mestre – mislike/ikke mestre Personlighet – kartlegges via Fem Faktor Modellen Yrkesverdier – kartlegges via ”Karriereankeret” (Schein) Yrkeshindringer – kartlegging og strategier Motivasjon – kort kartlegging Vinterseminar 2009

10 Karriereveiledning Kartlegging av tidligere arbeidsforhold (biografisk data) Hva personen likte / mislikte Hva fungerte / hva fungerte mindre bra Vinterseminar 2009

11 Karriereveiledning Kartlegging av personlighetstrekk
Påstander om en selv som skal skaleres fra 1 – 7 hvor 1 betyr helt enig og 7 betyr helt uenig Personlighetstrekk deles inn i 5 faktorer som er: Ekstroversjon Varme Samvittighetsfull Følelser Åpenhet Vinterseminar 2009

12 Karriereveiledning Fritidsinteresser og hobbyer Verdier Motivasjon
Viktig kilde for ny yrkeskarriere Utdyper beskrivelsen av personen Verdier Betydning for jobb og fritid Avgjørende for gode løsninger Motivasjon Hva skaper/hindrer motivasjon Vinterseminar 2009

13 Karriereveiledning Yrkeshindringer Utfordre begrensede tanker
Begrensede tanker som virker styrende for adferd Kan føre til lært hjelpeløshet Utfordre begrensede tanker Påpeke det uhensiktsmessige i slike tanker Alternative måter å møte situasjoner på Tankefeller Vinterseminar 2009


Laste ned ppt "Astri Marie Bakk, Attføringsleder Bjørg Setrom, tilrettelegger AB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google