Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus

2 Hvordan fungerer funksjonsvurderingen?
1.Erfaringer og status 2.Utfordringer 3.Veien videre…..

3 1. Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift – pilotprosjektet – erfaringer 1 2004
Arbeidslivssenteret i Akershus deltok i pilotforsøket med utprøving av funksjonsvurdering i i 2004 Tid å komme i gang: markedsføring/fordommer Evaluering: 15 personer benyttet seg av tilbudet Antall personer økte mot slutten av prosjektperioden. Flere fikk nei pga kapasitet og kort tid igjen i perioden Fra privat og kommunal virksomhet Langtidssykmeldte, fare for å bli sykmeldt igjen

4 Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift Pilot erfaringer 2 2004
Evaluering fra rådgivere i Arbeidslivssenteret: De ansvarlige ved attføringsbedriftene: en kjemperessurs God støtte og service fra veilederne God samhandling mellom IA bedriften og Attføringsbedriften Kjærkomment tilbud for både arbeidsgivere og arbeidstakere Godt tilbud for små private bedrifter med begrensede muligheter for tilrettelegging og utprøving Og for store kommunale virksomheter!: NN kommune er veldig takknemlig for tilbudet og håper sterkt at tilbudet vil fortsette! Bedriftene etterspurte tilbudet mer og mer

5 Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift- Piloterfaringer 3 2004
Godt opplegg: Individuelt tilpasset med arbeidsutprøving i nytt miljø, tett oppfølging, kartlegging,veiledning, samtaler og rapport Ulike avklaringer/resultat: Tilbake til opprinnelig jobb Tilbake til annen jobb innen virksomheten/kommunen Søknad om uføretrygd Friskmeldt til Aetat Søker yrkesrettet attføring: ny jobb hos annen arbeidsgiver, ny jobb hos egen arbeidsgiver Konflikter avdekket

6 Erfaringer 2005 Søkerne har vært sykemeldt for lenge, mange 1 år og mer Kommuner- statlige – og private virksomheter etterspør tilbudet Typer avklaringer: For syke til å delta Friskmeldt til Aetat Videre helseutredning Yrkesrettet attføring/videreutdannelse Flest tilbake til samme arbeidsgiver i annen jobb

7 Status Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift 2006
1. Status funksjonsvurdering generelt i IA bedrifter: Mange har hatt til dels stor nedgang i eget sykefravær Mange er blitt svært gode til selv å foreta funksjonsvurdering og legge til rette på egne arbeidsplasser Kreative løsninger på egne arbeidsplasser Mer vekt på funksjonsevne og arbeidsmuligheter Dialog leder – medarbeider for å finne løsninger og legge til rette Større forpliktelse leder/medarbeider til å finne løsninger sammen

8 Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift 2006
Nedgang i bruk av tilbudet? Noen bedrifter som har benyttet tilbudet har hatt nedgang i sykefraværet og dermed mindre behov for ekstern bistand Kommuner og private bedrifter Både tilbud om oppfølging i Attføringsbedrift og i egen bedrift Ofte tunge saker, mye er prøvd ut i egen bedrift/kommunen

9 2. Erfaringer- utfordringer
Positivt: Rask avklaring, fint med oppfølging også i bedrift, følges godt opp i Attføringsbedrift. Gode forslag; nye øyne som ser…. Negativt/utfordringer: Ikke fått tilbakemelding på mottatt søknad. Utskifting av medarbeidere i tilbudet. Ikke så god kvalitet på tilbudet noen steder som før: Lite oppfølging på arbeidsstedet, vage anbefalinger, dårlig kvalitet på sluttrapport, NAV Arbeidslivssenter ikke mottatt tilbakemelding/sluttrapport

10 3. 2007 Veien videre.. Strategier…..
Hva har vi gjort og hva virker? Vekt på jevnlig markedsføring av tilbudet: Besøk og info i Attføringsbedrift for Rådgivere i NAV Arbeidslivssenter, Nav trygd: oppfølging, rehab, uføre, HMS avd. i større bedrifter, kommuner og Helseforetak, Info i bedriftsnettverk, i temasamlinger med for eksempel Arbeidslivssentrene. Annet?? Ett eksempel: Økning hos DI gruppen fra ett par personer i 05 til 5 i 06 til 8 allerede i 07

11 Strategier videre….. Jobbe med renomee og jevnlig markedsføring:
Invitere store arbeidsgivere: kommuner, helseforetak og private til Attføringsbedriftene Samarbeide med NAV Arbeidslivssenter om info overfor NAV trygd Invitere rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter til besøk/erfaringsutveksling – påminnelse om tilbudet Spre eksempler i ulike fora – skape godt renomee Delta på nettverksmøter med IA bedrifter (små og mellomstore) Delta på temasamlinger med NAV Arbeidslivssenter Utarbeide gode brosjyrer og sende dem til NAV, Arbeidslivssentrene, arbeidsgivere Annet…….

12 IA avtalen står ved lag: Fokus på arbeidsplassen- primært lokale løsninger
Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift: Et høyterskel tilbud til IA bedrifter etter at forsøk er gjort på egen arbeidsplass Dialogmøte ved 6 måneders tidspunkt: Nav innkaller: Vurdere bedriftsinterne tiltak som er forsøkt, vurdere andre tiltak. Kan funksjonsvurdering i Attføringsbedrift være et mulig tilbud i forkant eller etter? Effektivitet i mange bedrifter: Spesialiserte oppgaver. Færre tilretteleggingsmuligheter/utprøvingsmuligheter: Økende behov for ekstern bistand til funksjonsvurdering?

13 Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte
Avklaringstjenester: Systematisk kartlegging og utprøving av den enkeltes arbeidsevne Oppfølgingstjenester: Bistand på arbeidsplassen, egnede oppgaver, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter og veiledning til arbeidsgiver Arbeidsrettede rehabiliteringstjenester: I forkant av arb. Markedstiltak, fokus på mestring, funksjonsbedring og motivering Hvor er Attføringsbedriftene i dette bildet??


Laste ned ppt "Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google