Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus

2 NAV, 05.07.2014Side 2 Hvordan fungerer funksjonsvurderingen? 1.Erfaringer og status 2.Utfordringer 3.Veien videre…..

3 NAV, 05.07.2014Side 3 1. Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift – pilotprosjektet – erfaringer 1 2004  Arbeidslivssenteret i Akershus deltok i pilotforsøket med utprøving av funksjonsvurdering i i 2004  Tid å komme i gang: markedsføring/fordommer  Evaluering: 15 personer benyttet seg av tilbudet  Antall personer økte mot slutten av prosjektperioden. Flere fikk nei pga kapasitet og kort tid igjen i perioden  Fra privat og kommunal virksomhet  Langtidssykmeldte, fare for å bli sykmeldt igjen

4 NAV, 05.07.2014Side 4 Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift Pilot erfaringer 2 2004  Evaluering fra rådgivere i Arbeidslivssenteret:  De ansvarlige ved attføringsbedriftene: en kjemperessurs  God støtte og service fra veilederne  God samhandling mellom IA bedriften og Attføringsbedriften  Kjærkomment tilbud for både arbeidsgivere og arbeidstakere  Godt tilbud for små private bedrifter med begrensede muligheter for tilrettelegging og utprøving  Og for store kommunale virksomheter!: NN kommune er veldig takknemlig for tilbudet og håper sterkt at tilbudet vil fortsette!  Bedriftene etterspurte tilbudet mer og mer

5 NAV, 05.07.2014Side 5 Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift- Piloterfaringer 3 2004  Godt opplegg: Individuelt tilpasset med arbeidsutprøving i nytt miljø, tett oppfølging, kartlegging,veiledning, samtaler og rapport  Ulike avklaringer/resultat: - Tilbake til opprinnelig jobb - Tilbake til annen jobb innen virksomheten/kommunen - Søknad om uføretrygd - Friskmeldt til Aetat - Søker yrkesrettet attføring: ny jobb hos annen arbeidsgiver, ny jobb hos egen arbeidsgiver - Konflikter avdekket

6 NAV, 05.07.2014Side 6 Erfaringer 2005  Søkerne har vært sykemeldt for lenge, mange 1 år og mer  Kommuner- statlige – og private virksomheter etterspør tilbudet  Typer avklaringer: - For syke til å delta - Friskmeldt til Aetat - Videre helseutredning - Yrkesrettet attføring/videreutdannelse - Flest tilbake til samme arbeidsgiver i annen jobb

7 NAV, 05.07.2014Side 7 Status Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift 2006  1. Status funksjonsvurdering generelt i IA bedrifter:  Mange har hatt til dels stor nedgang i eget sykefravær  Mange er blitt svært gode til selv å foreta funksjonsvurdering og legge til rette på egne arbeidsplasser  Kreative løsninger på egne arbeidsplasser  Mer vekt på funksjonsevne og arbeidsmuligheter  Dialog leder – medarbeider for å finne løsninger og legge til rette  Større forpliktelse leder/medarbeider til å finne løsninger sammen

8 NAV, 05.07.2014Side 8 Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift 2006  Nedgang i bruk av tilbudet?  Noen bedrifter som har benyttet tilbudet har hatt nedgang i sykefraværet og dermed mindre behov for ekstern bistand  Kommuner og private bedrifter  Både tilbud om oppfølging i Attføringsbedrift og i egen bedrift  Ofte tunge saker, mye er prøvd ut i egen bedrift/kommunen

9 NAV, 05.07.2014Side 9 2. Erfaringer- utfordringer  Positivt: Rask avklaring, fint med oppfølging også i bedrift, følges godt opp i Attføringsbedrift. Gode forslag; nye øyne som ser….  Negativt/utfordringer: Ikke fått tilbakemelding på mottatt søknad. Utskifting av medarbeidere i tilbudet. Ikke så god kvalitet på tilbudet noen steder som før: Lite oppfølging på arbeidsstedet, vage anbefalinger, dårlig kvalitet på sluttrapport, NAV Arbeidslivssenter ikke mottatt tilbakemelding/sluttrapport

10 NAV, 05.07.2014Side 10 3. 2007 Veien videre.. Strategier…..  Hva har vi gjort og hva virker?  Vekt på jevnlig markedsføring av tilbudet: Besøk og info i Attføringsbedrift for Rådgivere i NAV Arbeidslivssenter, Nav trygd: oppfølging, rehab, uføre, HMS avd. i større bedrifter, kommuner og Helseforetak, Info i bedriftsnettverk, i temasamlinger med for eksempel Arbeidslivssentrene. Annet??  Ett eksempel: Økning hos DI gruppen fra ett par personer i 05 til 5 i 06 til 8 allerede i 07

11 NAV, 05.07.2014Side 11 Strategier videre…..  Jobbe med renomee og jevnlig markedsføring:  Invitere store arbeidsgivere: kommuner, helseforetak og private til Attføringsbedriftene  Samarbeide med NAV Arbeidslivssenter om info overfor NAV trygd  Invitere rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter til besøk/erfaringsutveksling – påminnelse om tilbudet  Spre eksempler i ulike fora – skape godt renomee  Delta på nettverksmøter med IA bedrifter (små og mellomstore)  Delta på temasamlinger med NAV Arbeidslivssenter  Utarbeide gode brosjyrer og sende dem til NAV, Arbeidslivssentrene, arbeidsgivere  Annet…….

12 NAV, 05.07.2014Side 12 IA avtalen står ved lag: Fokus på arbeidsplassen- primært lokale løsninger  Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift: Et høyterskel tilbud til IA bedrifter etter at forsøk er gjort på egen arbeidsplass  Dialogmøte ved 6 måneders tidspunkt: Nav innkaller: Vurdere bedriftsinterne tiltak som er forsøkt, vurdere andre tiltak. Kan funksjonsvurdering i Attføringsbedrift være et mulig tilbud i forkant eller etter?  Effektivitet i mange bedrifter: Spesialiserte oppgaver. Færre tilretteleggingsmuligheter/utprøvingsmuligheter: Økende behov for ekstern bistand til funksjonsvurdering?

13 NAV, 05.07.2014Side 13 Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte  Avklaringstjenester: Systematisk kartlegging og utprøving av den enkeltes arbeidsevne  Oppfølgingstjenester: Bistand på arbeidsplassen, egnede oppgaver, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter og veiledning til arbeidsgiver  Arbeidsrettede rehabiliteringstjenester: I forkant av arb. Markedstiltak, fokus på mestring, funksjonsbedring og motivering  Hvor er Attføringsbedriftene i dette bildet??


Laste ned ppt "Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifter Elsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google