Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karmøy brann- og redningsvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karmøy brann- og redningsvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karmøy brann- og redningsvesen
-- siden

2

3 BRANNSTASJONER I KARMØY KOMMUNE
5 brannstasjoner – med hovedstasjon i Kopervik Brann- og redningsetaten har lokal tilhørighet, utøver hurtig effektiv teknisk innsats, og er den viktigste tekniske førstelinjeinnsatsen i redningstjenesten.

4 Norges største deltidsbrannvesen
22 fast ansatte, heltid 84 deltidsansatte 5 til 10 aspiranter til en hver tid 14 store brannbiler/spesialutstyr 7 små enheter + båt INTERKOMMUNALT SIDEN 1965? Karmøy brann- og redningsvesen er Norges største deltidsbrannvesen, når en ser på enkelt kommuner. Det er brannvesen som i dag har et større antall deltidsmannskaper enn oss, men disse inngår i større fellesbrannvesen. Noen ville kalle et deltidsbrannvesen ”bygdabrannvesen”… Vi kaller det et effektivt og solid brannvesen. Mange av fordelene ved et IKS har vi allerede i dag.

5 IKS utredningen Først av alt Vårt eget felles ståsted…
Vi må ha tillit til utredningen for å ha tillit til resultatet Karmøy brann- og redningsvesen har i sine rekker ansatte som har erfaring fra det å jobbe i IKS fra tidligere. Vi har også ansatte som har forskjellige meninger og syn på dette. Alt i fra skeptikere som tenker ”trenger vi egentlig dette?” – til positivistene som ser fordeler ved IKS. Vi er imidlertid enige om at vi alle kan ta feil. Derfor hilser vi en utredning omkring fellesbrannvesen velkommen – fordi vi er villige til la denne tale om fordeler og ulemper, og konkludere. Vi er alle villige til å innrette oss til det en god utredning viser. Men – vi har IKKE tillit til at den utredningen som nå foregår vil gi oss riktige svar. Slik utredningen er lagt opp vil den ende opp i en mangelfull rapport – som ikke gir oss de svar som er nødvendige.

6 IKS utredningen – hva er feil?
Tidsbruken i prosjektet er for kort til at vi kan gjøre en ordentlig jobb. Primært tre forhold: Tar ikke vare på den enkelte ansatte godt nok. Tar ikke tak i de store og viktige sakene som stasjonsstruktur og bemanningsplan. Gir dermed et mangelfullt beslutningsgrunnlag – særlig med tanke på det helhetlige tjenestetilbudet og de økonomiske konsekvenser. 25% av norske kommuner har vært gjennom denne prosessen. Det ligger mye erfaring ”der ute”. De råd vi får er Bruk for all del god tid til gjøre en ordentlig jobb Ta opp de store og vanskelige spørsmålene FØR dere blir et IKS. Dette er en så stor og viktig milepæl for regionen. Hvorfor skal vi ha det så travelt at vi tillater oss å gå inn i problemer med åpne øyne??

7 Beslutningsgrunnlaget
Disse forholdene resulterer i en utredningsrapport som er mangelfull. Denne utredningsrapporten er det som skal danne grunnlaget for den politiske beslutningen. Rapporten mangler grunnlag i ROS-analyse og konsekvensutredning. Rapporten er derfor i hovedsak basert på kvalifisert gjetning, synsing og antakelser – ikke på faktagrunnlag. I tillegg ”vurderer” konsulenten opplysninger vi kommer med – og han velger om han tar det med eller ikke.

8 Konsekvenser Konsekvensene av en mangelfull utredning i det nye fellesbrannvesenet: Interne konflikter? Mangelfulle budsjetter og nedskjæringer? Arbeidsrettssaker? Dårlig omdømme? Redusert beredskap? Økte kostnader? Ressursene går med til dette istedenfor å bruke ressursene til å utvikle et fungerende brannvesen

9 Hva trenger vi for å gjøre dette?
IKS utredningen Hva vil vi? Hva trenger vi for å gjøre dette? Vi ønsker å gjøre en fullverdig utredning til det beste for alle. En utredning som både skeptikeren og positivisten har tillit til. Dette vil gi både ro i utredningsprosessen, vil gi det hele og fulle bildet – og vil dermed gi de rette svarene. Og et resultat som vi har tillit til. Og, vi vil ta vare på alle ansatte. Dagens prosess er uryddig og lite tillitsvekkende. Det er dette som nå skaper støy og uro, ikke bare i forhold til utredningen men internt i organisasjonen. Vi trenger å få tid til å gjøre jobben skikkelig. Vi trenger å endre rekkefølgen i utredningen. ROS og konsekvens utredning før rapport (politisk beslutningsgrunnlag)

10 En kjøper ikke bruktbil uten å se tilstandsrapporten og prisen først.
Hva er ROS-analyse? IKS Bruktbil ROS-analyse = Tilstandsrapport Budsjett = Pris En kjøper ikke bruktbil uten å se tilstandsrapporten og prisen først.

11 Rekkefølgen i utredningen
Utredningen NÅ Forprosjekt Vedtak ROS-analyse Ønsket utredning Forprosjekt inkl. ROS-analyse og konsekvensutredn. Vedtak

12 IKS utredningen Til syvende og sist handler det om det grunnlaget dere som politikere skal ha for å ta den rette avgjørelsen. Resultatet blir: Enten en start med konflikter og problemer Eller en start der branntjenestene for innbyggerne står i fokus – og ikke interne konflikter.


Laste ned ppt "Karmøy brann- og redningsvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google