Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling Mye av informasjonsoverføringen i helsevesenet har hittil foregått på papir eller via telefon. Det har tidligere ikke eksistert noen nasjonale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling Mye av informasjonsoverføringen i helsevesenet har hittil foregått på papir eller via telefon. Det har tidligere ikke eksistert noen nasjonale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling Mye av informasjonsoverføringen i helsevesenet har hittil foregått på papir eller via telefon. Det har tidligere ikke eksistert noen nasjonale maler for hva slik informasjon skal inneholde for å sikre at mottaker vet nok til å kunne utføre forsvarlig helsehjelp. Dette øker risikoen for mangelfulle og feilaktige opplysninger, noe som igjen kan være en trussel mot pasientens sikkerhet. I tillegg er det lite kostnadseffektivt og gjør det vanskelig å få til en effektiv planlegging og god utnyttelse av ressursene i helsetjenesten. I løpet av de siste årene har det vært en nasjonal satsing på å utvikle funksjonalitet for elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten og legekontor, sykehus og legevakt.

2 Nasjonalt Meldingsløft Meldingsløftet i kommunene
Det overordnede målet for Nasjonalt meldingsløft er bedre samhandling og sammenhengende forløp i helsetjenenesten. Programmet har utgangspunkt i elektroniske meldinger og løsninger som er ferdig utviklet, pilotert og klare til bruk i sektoren.

3 Elektronisk samhandling
Den elektroniske samhandlingen er i gang og trafikken over helsenettet øker daglig. Et betydelig antall elektroniske meldinger er utviklet og blir tatt i bruk av aktørene i helsesektoren. Disse meldingene skal i stor grad erstatte de papirbaserte meldingene som vi har lange tradisjoner for å bruke. 2008

4 Elektroniske meldinger er kryptert elektronisk informasjon, som sendes fra en del av helsevesenet til en annen. Formålet er effektiv informasjonsflyt og bedre sikkerhet. er etablert for å sikre en felles standardisert plattform for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren i Norge – et felles helsenett.

5

6

7 Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling, Rana (EMU)
MÅL Gjennom bruk av elektronisk meldingsutveksling, skal Rana kommune effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring og dermed frigi mer tid til direkte arbeid med pasienter. Hit skal vi: En effektiv, helhetlig og fungerende meldingsutveksling innad i kommunen, med fastlegene og med helseforetak, som gir følgende gevinster: • Kostnadsbesparende • Tidsbesparende • Kvalitetssikring Pasienttilfredshet

8 Prosjekt EMU i Rana:  Delprosjekt i Hovedprosjekt Regional Helsepark  Samarbeidskommune i FUNNKe fra 2011 Dette innebærer at Rana forplikter seg til å bidra til innføring av Elektronisk Meldingsutveksling i regionen. Bistå kommunene med Være tilgjengelig, dele kunnskap og kompetanse, inspirere/motivere, dele erfaringer, dokumenter etc. Dersom ett helt lokalsykehusområde som vår jobber i takt med innføring av Elektronisk meldingsutveksling, vil gevinstpotensialet for både Helseforetak og kommuner bli optimalisert.

9 Hva har vi gjort i Rana? Prosjektansvarlig / styringsgruppe
Jevnlige møter. Forankring. Ansatt prosjektleder / opprettet prosjektgruppe prosjektgruppe sammensatt av forskjellige faggrupper fra avdelinger i Helse- og sosialavd. og Omsorgsavd., repr fra IKT-avd., fast-/sykehjemslege, repr. for fagforeningene. Opprettet nettverk andre kommuner har kommet lenger enn oss har vært meget positivt og matnyttig deler kunnskap og erfaringer

10 Skaffet og sortert kunnskap
– det er en skog der ute, kan være vanskelig å sortere ut det mest vesentlige og nyttige. Laget/skaffet dokumenter/dokumentasjon Prosjektplan, ROS-analyse, Retningslinjer, Rutinebeskrivelser, Opplæringsplan, Brukerveiledninger, Informasjon, forankring Funnet og avtalt med test- og pilotavdelinger, og leger. To legekontor, en avd. i Helse- og sosialavdelingen og en avdeling i Omsorgsavdelingen

11

12 Tekniske forberedelser
Svært viktig å ha dedikert IKT-personell ! Forberedt tilkobling til, og bruk av, Norsk helsenett SF. - NORMEN Registrering i NHN Adresseregister Etablert nødvendig datateknisk infrastruktur for meldingsutveksling Innkjøp og installasjon av nødvendig programvare (evt også maskinvare) Opplæring i bruk

13 Før

14

15 Status i Rana medio mai 2011 Har startet testperiode med sending/mottak av meldinger 2 avdelinger   legekontor. Bruker fiktive pasienter (testpasienter fra KITH) Enkelt å bruke Sikrere dialog mellom PLO og fastlege Tettere samarbeid mellom PLO og fastlege Alt er dokumentert i pasientens journal (EPJ)

16 Resultatmål Styrket kompetanse i kommunene knyttet til elektronisk meldingsutveksling gjennom opplæring, oppfølging, veiledning, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Tilrettelegge for hensiktsmessig samhandling og sammenhengende pasientforløp. Effektivisere og kvalitetssikre informasjonsoverføring i kommunene og dermed frigi mer tid til direkte arbeid med pasienter. Sikre kvaliteten på felles tjeneste som ytes til pasienten ved å utarbeide gode rutiner på elektronisk samhandling. Bedre pasientbehandling og omsorg ved at pasientinformasjonen blir mer tilgjengelig, oppdatert og kvalitetssikret.


Laste ned ppt "Samhandling Mye av informasjonsoverføringen i helsevesenet har hittil foregått på papir eller via telefon. Det har tidligere ikke eksistert noen nasjonale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google