Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMEN TIL ÅRETS FAGSAMLING Med tema: Samfunnstryggleik og beredskap Opning ved fylkesmann Lars Sponheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMEN TIL ÅRETS FAGSAMLING Med tema: Samfunnstryggleik og beredskap Opning ved fylkesmann Lars Sponheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMEN TIL ÅRETS FAGSAMLING Med tema: Samfunnstryggleik og beredskap Opning ved fylkesmann Lars Sponheim

2 Ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell
NYTT SIDAN SIST Ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

3 Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet
I det vesentlige relatert til 22. juli, og lite nytt, men Samvirkeprinsippet er nytt! Så nå har vi 4 prinsipper: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke (Dugnadsprinsippet)

4 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Rapporten konkluderer med at det både er mulig og nødvendig å bli bedre på mange, for ikke å si de fleste områder! Kommer dette overraskende på oss? Både ja og nei!

5 ERFARINGAR MED ”NYTT” TILSYNSOPPLEGG
Vi har primært retta merksemda mot oppfølginga av krava i: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret Forskrift om kommunal beredskapsplikt

6 TILSYN Vi har i 2012 vore i: Vi skal i 2013 til: Austevoll Fjell
Kvinnherad Lindås Meland Odda Voss Øygarden Askøy Austrheim Bergen Kvam Os Osterøy Stord Sund Vaksdal

7 ØVING LYNELD 2012 Vil venteleg verte gjennomført før jul.
Kan verte gjennomført fleire gongar per år etter behov. Vil i år ha fokus på: Varsling, mottak, formidling, kvittering Oppdatert kontaktinformasjon (standardisering)

8 ANDRE TEMA Interkommunalt samarbeid ROS (Region Vest) Plansaksbehandling (kvalitetssikring) Øving Hordaland 2013? Kommuneøvinger FylkesROS-revisjon RSSB ved Kari Maisol Knudsen DIHVA ved Helge Botnen

9 Regionalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap
Kari Maisol Knudsen Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i Bergen kommune

10 Etablering av interkommunalt beredskapssamarbeid
Skjønnsmidler fra fylkesmannen til gjennomføring av prosjektet i første omgang ut 2013. Prosjektledelse i Bergen kommune. 13 kommuner i Hordaland er med foreløpig Starte samarbeid om innhold og konkrete oppgaver, f.eks opplegg for ros-analyse, opplæring, utstyr. Finne frem til samarbeidsform Drøfte organiseringsmodeller og finansieringsløsninger, evt. lokalisering

11 Arbeidsform for å få til et samarbeid
Oppsøke kommunene, politisk og administrativt, for å lytte etter ulike behov og muligheter for samarbeid Skape eierskap til prosjektet i de ulike kommunene, en forutsetning for å lykkes Presentere forslag til samarbeidsform Få frem forpliktende samarbeidsavtaler Utarbeide forslag til ramme for samarbeidet i fellesmøter med alle kommunene Politisk forankring i de ulike kommunene

12 Kronikk av Jon A. Lea Samvirkekultur er viktig, men har vi rigget oss til riktig? Publisert 22. juli synliggjorde betydelige svakheter i norsk beredskap. Problemet var ikke mangel på ressurser, men mangelfullt samvirke mellom aktørene.  Dette må vi lære av. Kriser av enhver art stiller store krav til koordinert innsats. For å takle neste krise bedre, må vi foreta en bred gjennomgang av beredskaps-Norge. Beredskapen i Norge har mange sterke sider, og det er gode grunner til at den er organisert slik den er innenfor de ulike sektorene. Likevel ser vi at organiseringen med mange små enheter og den sektorvise tilnærmingen med ulik geografisk organisering og ulike beredskapsordninger representerer utfordringer for en effektiv, koordinert innsats ved komplekse krisesituasjoner. Med mange små enheter tenker jeg for eksempel på våre 429 kommuner med et selvstendig beredskapsansvar, mange av dem med begrensede ressurser til beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Videre har vi 325 brannvesen og et relativt desentralisert helsevesen, samt politi med 27 politidistrikt. Antall nødmeldesentraler i Norge er 68 mot for eksempel 18 i Sverige.

13 Bakgrunn for igangsetting av prosjekt
Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir hjemmel for samarbeid mellom kommuner Samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid er omfattende og krevende for kommunene. Behov for større fagmiljø, personell, utstyr og penger. Mer effektiv bruk av kompetanse, utstyr og ressurser Gjensidig nytteverdi ved utveksling av kompetanse og erfaring

14 Interkommunalt samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap
Sterkere fokus og satsing på samfunnssikkerhet og beredskap Felles utfordringer Hendelser har ingen kommunegrense

15 Situasjoner der samarbeid har vært påkrevd

16 Samarbeidsoppgaver Oppfølging av 22.julirapporten
Økt fokus på ledelse, kommunikasjon og samhandling Ros-analyser, helhetlig og overordnet Mottakssenter for berørte, f.eks ved en pandemi Internasjonal ferge og cruisetrafikk Brann og eksplosjon Pandemi og massevaksinering Veg, trafikk IKT Felles planverktøy CIM og felles logg Beredskapsplanlegging Øvelser Krisestøtte Kompetanse

17 Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS
FAGSAMLING BEREDSKAP 13. OG 14. NOVEMBER 2012, VOSS Driftsassistansen I Hordaland - Vann og Avløp IKS (DIHVA) er eit interkommunalt selskap der medlemmene er kommuner/VA selskap fra: Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord VA, Sund VA, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden. DIHVA skal vera eit kompetansesenter for vass- og avlaupssystem og utføra/ formidla tjenester og produkt slik som driftsassisanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analyseverksemd, opplæring, erfaringsutveksling og informasjon.

18 Driftsassistansen i Hordaland – Vann og avløp IKS
Startet i 1995 som et samarbeid mellom 10 kommuner med høygradig avløpsrensing. Ble organisert med et valgt styre/arbeidsgruppe som kjøpte konsulenthjelp. Ble omgjort til et interkommunalt selskap (IKS) i 2004 og utvidet aktiviteten til også å omfatte drikkevann. DIHVA eies av 22 kommuner, i tillegg er 7 kommuner tilknyttet selskapet. Selskapet har et Representantskap på 23 personer, som velger et styre på 7 personer. Magnar Sekse fra Bergen kommune leder Representantskapet og Arne Eikefet fra Lindås kommune er styreleder. Fagsamling beredskap , Voss

19 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Flora Førde Gloppen Gulen Haugesund Fagsamling beredskap , Voss

20 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Styrets sammensetning Styremedlemmer Varamedlemmer Arne Eikefet, Lindås kommune Roald Hovden, Osterøy kommune Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF Trude Bjørkaas, Askøy kommune Anny Bastesen, Meland kommune Kirsti Runi Huse, Os kommune Anton Bøe, Askøy kommune Øystein Havsgård, Fusa kommune Anne Beth Ravndal, Bergen Vann KF Sandra McCarley, Bergen Vann KF Bente Bjotveit, Ullensvang herad Sigbjørn Øye, Kvinnherad kommune Per Øyvind Tveiten, Kvam herad Erik Ødegaard, Kvam herad Fagsamling beredskap , Voss

21 Formålet til DIHVA Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) er et interkommunalt selskap med formål å bidra til bedre kvalitet og effektivitet på vann- og avløpssystemene i medlemskommunene. DIHVA skal være et kompetansesenter for vann- og avløpssystem og utføre/formidle tjenester og produkt slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysearbeid, opplæring, erfaringsutveksling og informasjon. Fagsamling beredskap , Voss

22 Ledningskartkonsulenter Astrid Heggen og ny person 2012/2013
Organisasjonskart Representantskap 23 medlemmer Styret 7 medlemmer Daglig leder Tore Andersland Kvalitetsansvarlig Helge Botnen Ledningskartkonsulenter Astrid Heggen og ny person 2012/2013 Hordalekk Zlatko Cemalovic Teknisk sjef Tobias Dahle VA – leder Otto Kaurin Nilsen Fagansvarlig Miljø og Beredskap Erling Heggøy Fagsamling beredskap , Voss

23 Prioriterte arbeidsområder
Kompetansesenter Systematisk kompetanseutvikling i kommunene Nettverk og erfaringsutveksling Samarbeidsprosjekter på områder som p.g.a. størrelse og kompleksitet etc. med fordel kan gjennomføres og organiseres i et fellesprosjekt Fagsamling beredskap , Voss

24 Samarbeidsprosjekter
Assistanse i sammenheng med kvalitetssikring, internkontroll, ROS og beredskapsplaner Resipientundersøkelser – program, oppfølging og koordinering Lekkasjekontroll – Hordalekk Paraplyorganisasjon for akkreditert prøvetaking Laboratorietjenester Ledningskartverk Nye prosjekter: Beredskapsøvelser, oppstart 22. oktober 2012 VTA – ansvarlig, oppstart 23. oktober 2012 Vassregion, Vannforskriften etc. Driftsassistanse på avløpsrenseanlegg og rapportering til Kostra kommer Tilsyn med utslipp fra mindre avløpsanlegg Optimalisering av VA – anlegg Rekruttering Fagsamling beredskap , Voss

25 Klimaendringer og mer nedbør øker fokuset på
ROS, beredskapsplaner og øvelser R7 mellom Brimnes og Eidfjord Bu i Eidfjord, vanninntak etter ras Dalevassdraget Fagsamling beredskap , Voss

26 Fagsamling beredskap 13.-14.11.12, Voss
Fagsamling beredskap , Voss


Laste ned ppt "VELKOMEN TIL ÅRETS FAGSAMLING Med tema: Samfunnstryggleik og beredskap Opning ved fylkesmann Lars Sponheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google