Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS. Oslo politidistrikt Redningstjenesten - LRS LRS er en funksjon som går 24 timer i døgnet/365 dager i året. I.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS. Oslo politidistrikt Redningstjenesten - LRS LRS er en funksjon som går 24 timer i døgnet/365 dager i året. I."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS

2 Oslo politidistrikt Redningstjenesten - LRS LRS er en funksjon som går 24 timer i døgnet/365 dager i året. I Norge er det 2 Hovedredningssentraler (HRS) og 27 + 1 Lokale redningssentraler (LRS) LRS-funksjonen ivaretas i det daglige av politiets operasjonssentraler. Politiets operative stab trer i funksjon når hendelsen har slike dimensjoner at linjeorganisasjonen ikke lenger er hensiktsmessig ut fra oppgaveløsningen. Den kollektive redningsledelsen (faste medlemmer i LRS) – noen eller alle, kalles inn ut fra hendelsens dimensjoner. Andre rådgivere (liaisoner/representanter fra objekteier) kalles inn ved behov.

3 Oslo politidistrikt Med redningstjeneste forstås den organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak. Redningstjeneste - definisjon

4 Oslo politidistrikt Politiloven 4. august 1995 § 27 Ulykkes- og katastrofesituasjoner Det tilligger politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis ikke en annen myndighet er pålagt ansvaret. Kongen gir nærmere bestemmelser om redningstjenestens oppgaver og organisasjon I ulykkes- og katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak som er nødvendig for å avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av annen myndighet, skal politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen

5 Oslo politidistrikt Referanser Kgl. Res. 4. juli 1980 Ansvar og organisering av Redningstjenesten Politiinstruksen §12.2 Politiet plikter å sette i verk, lede og organisere ettersøkning- og eller redningsaksjoner av hvilken som helst art og i samsvar med organisasjonsplan for Redningstjenesten Kgl. Res. 12. desember 1997 Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred Politiloven 4. august 1995 § 27, 3. ledd: Ulykkes- og katastrofesituasjoner Oslo og Akershus Avtale mellom Fylkesmannen og politimestrene vedrørende etablering av FMs samordningsfunksjon ved kriser og katastrofer i fred.

6 Oslo politidistrikt Organisasjonskart for Redningstjenesten Hovedredningssentralen for Sør-Norge Stavanger HRS 21 Lokale redningssentraler LRS Hovedredningssentralen for Nord-Norge Bodø HRS 6 + 1 Lokale redningssentraler LRS

7 Oslo politidistrikt Hovedredningssentral - HRS PRESSE Politimester Lufttrafikktjenesten Helsevesenet Telenor Luftforsvaret Sjøforsvaret Redningsinspektør og redningsledere LRS SKL

8 Oslo politidistrikt LRS - organisering PM Stabssjef P 1 Personell P 2 Etterforskning/ etterretning P 3 Operasjon P 4 Logistikk P 5 Presse/ informasjon Redningsledelse Rådgivere Liaisoner

9 Oslo politidistrikt LRS Oslo – Faste medlemmer  Oslo kommune – Beredskapsetaten  Oslo Brann- og redningsetat  Sivilforsvaret  Forsvaret  FORF  Havnevesenet  Telenor  Sosial vakttjeneste  AMK  LRS-lege  LRS-prest  Juridisk rådgiver

10 Oslo politidistrikt LRS - Organisasjon Kollektiv ledelse: Brann / Helse/ Frivillige org./ Kystverket / Forsvaret / Sivilforsvaret / Telenor Kollektiv ledelse: Brann / Helse/ Frivillige org./ Kystverket / Forsvaret / Sivilforsvaret / Telenor P 1 Politimesterens P 2 Personell operative stab Etterretning P 4 P 3 Logistikk Operasjon Operasjons- leder Skadestedsleder Helse Brann Politi Pårørendeseksjon HelseSosial Kirkemfl. Pårørendeseksjon HelseSosial Kirkemfl. Informasjon Presse- kontakt Politi - meste r Stabssjef Rådgivere/Liaisoner Berørte Kommuner og Fylkesmenn Berørte Kommuner og Fylkesmenn P5 Presse/info

11 Oslo politidistrikt Skadestedets ”Faser” Minutter - timerFlere døgnFlere måneder - år Akuttfasen Driftsfasen Etterarbeids- fasen

12 Oslo politidistrikt Strategisk ledelse Operativ ledelse Krisehåndtering Taktisk ledelse

13 Oslo politidistrikt


Laste ned ppt "Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS. Oslo politidistrikt Redningstjenesten - LRS LRS er en funksjon som går 24 timer i døgnet/365 dager i året. I."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google