Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS

2 Redningstjenesten - LRS
Oslo politidistrikt LRS er en funksjon som går 24 timer i døgnet/365 dager i året. I Norge er det 2 Hovedredningssentraler (HRS) og Lokale redningssentraler (LRS) LRS-funksjonen ivaretas i det daglige av politiets operasjonssentraler. Politiets operative stab trer i funksjon når hendelsen har slike dimensjoner at linjeorganisasjonen ikke lenger er hensiktsmessig ut fra oppgaveløsningen. Den kollektive redningsledelsen (faste medlemmer i LRS) – noen eller alle, kalles inn ut fra hendelsens dimensjoner. Andre rådgivere (liaisoner/representanter fra objekteier) kalles inn ved behov.

3 Redningstjeneste - definisjon
Oslo politidistrikt Med redningstjeneste forstås den organiserte virksomhet som utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak.

4 § 27 Ulykkes- og katastrofesituasjoner
Politiloven 4. august 1995 Oslo politidistrikt § 27 Ulykkes- og katastrofesituasjoner Det tilligger politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis ikke en annen myndighet er pålagt ansvaret. Kongen gir nærmere bestemmelser om redningstjenestens oppgaver og organisasjon I ulykkes- og katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak som er nødvendig for å avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av annen myndighet, skal politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen

5 Referanser Kgl. Res. 4. juli 1980 Politiinstruksen §12.2
Oslo politidistrikt Kgl. Res. 4. juli 1980 Ansvar og organisering av Redningstjenesten Politiinstruksen §12.2 Politiet plikter å sette i verk, lede og organisere ettersøkning- og eller redningsaksjoner av hvilken som helst art og i samsvar med organisasjonsplan for Redningstjenesten Kgl. Res. 12. desember 1997 Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser og katastrofer i fred Politiloven 4. august 1995 § 27, 3. ledd: Ulykkes- og katastrofesituasjoner Oslo og Akershus Avtale mellom Fylkesmannen og politimestrene vedrørende etablering av FMs samordningsfunksjon ved kriser og katastrofer i fred.

6 Organisasjonskart for Redningstjenesten
Oslo politidistrikt

7 Hovedredningssentral -
HRS Oslo politidistrikt PRESSE Politimester Lufttrafikktjenesten Helsevesenet Telenor Luftforsvaret Sjøforsvaret Redningsinspektør og redningsledere LRS SKL

8 LRS - organisering Oslo politidistrikt

9 LRS Oslo – Faste medlemmer
Oslo politidistrikt Oslo kommune – Beredskapsetaten Oslo Brann- og redningsetat Sivilforsvaret Forsvaret FORF Havnevesenet Telenor Sosial vakttjeneste AMK LRS-lege LRS-prest Juridisk rådgiver

10 LRS - Organisasjon Oslo politidistrikt Informasjon Stabssjef leder
mester Kollektiv ledelse: Brann / Helse/ Frivillige org./ Kystverket / Forsvaret / Sivilforsvaret / Telenor Informasjon Rådgivere/Liaisoner Berørte Kommuner og Fylkesmenn Stabssjef P 1 Politimesterens P 2 Personell operative stab Etterretning P P 3 Logistikk Operasjon Operasjons- leder Pårørendeseksjon Helse Sosial Kirke mfl. P5 Presse/info Presse-kontakt Skadestedsleder Helse Brann Politi

11 Skadestedets ”Faser” Akuttfasen Driftsfasen Etterarbeids- fasen
Oslo politidistrikt Akuttfasen Driftsfasen Etterarbeids- fasen Minutter - timer Flere døgn Flere måneder - år

12 Krisehåndtering Oslo politidistrikt Strategisk ledelse
Operativ ledelse Taktisk ledelse

13 Oslo politidistrikt


Laste ned ppt "Oslo politidistrikt PRESENTASJON AV LRS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google