Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN - når terrenget ikke stemmer med kartet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN - når terrenget ikke stemmer med kartet."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN - når terrenget ikke stemmer med kartet

2 Beredskapen er satt under lupen •Brannanalyse •110 sentralene •Hovedredningssentralene •Sivilforsvar, HV og Politireserve •Politianalysen  Profesjonelle  Forsterkningsressurser

3 Kommunal beredskap NOU 2013-5 Når det virkelig gjelder.. ”..Kommunene har et grunnleggende ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet..” ”..Alle uønskede hendelser som finner sted, skjer i en kommune og alle kriser og katastrofer som oppstår, vil berøre eller vil måtte håndteres av en kommune.” ”..Kommunene utgjør det lokale fundament i den nasjonale beredskapen, og er derfor viktige bærebjelker i det norske beredskapsarbeidet.”

4 Kommunens beredskapsoppgaver og ansvar •Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) •Lov om helsemessig og sosial beredskap •Plan & bygningslov •Brann & eksplosjonsvern •Forurensningslov •Strålevern/ atomberedskap •Helse og omsorgstjeneste lov •Lov om næringsberedskap •Klimaendringer •Samordne lokalt – beredskapsråd •Storulykkesbedrifter •Øvelser •CIM-krisestøtteverktøy •Krisekommunikasjon overordnet plan helhetlig ROS- analyse systematisk samvirke forankring sektorovergripende forebyggende klima

5 Status i Nordland 85% 59%

6 TILSYN OG OPPFØLGING - Avvik og merknader i perioden 09/2010 – 05/2013 -Plan for lukking av avvik -Tilbyr veiledning -Interkommunalt samarbeid TilsynAvvikIngen avvikMerknadLukket avvik 25214253

7 Status Nordland KommunerFått tilgangTatt i brukHatt opplæring 4417138 Masteroppgave ved Universitetet i Stavanger, 2012 «..kommunene preges av en rekke mål- og interessekonflikter, samt utfordringer knyttet til det å prioritere riktig ressursbruk i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.» «..innføring av krisestøtteverktøy vil kreve at kommunen setter av ressurser. Dersom kommunen prioriterer dette, er det avgjørende at de får støtte i form av metodikk og kompetanse som gjør dem i stand til å bruke krisestøtteverktøyet. «..det sannsynlig at enkelte kommuner aldri vil ha forutsetninger for å ta dette i bruk. Dette handler primært om kommunens størrelse, antall ansatte, kommunens prioritering og de ansattes kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.»

8 Andre Rådmann Andre 3100% 200-10% Beredskapskoordinator

9 Kommunale utfordringer  Beredskapsfaglig kompetanse  Koordinatoren  Oversikt  Politisk og administrativ forankring  Utnytte enheter og fagmiljø  Eksterne samarbeidsparter (samvirke) Ansvar, kultur, holdninger og gjennomføringsevne Sverige 2006: 250 mill. til kommunalt beredskapsarbeid Krav til utdanning og øvelse av personell Motivasjon/ sanksjon: Tilbakebetaling av deler/hele tilskuddet


Laste ned ppt "KOMMUNEN- EN AKTØR I GRUNNBEREDSKAPEN - når terrenget ikke stemmer med kartet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google