Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En lærende organisasjon?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En lærende organisasjon?"— Utskrift av presentasjonen:

1 En lærende organisasjon?

2 Medarbeiderskap Er kun lederutvikling tilstrekkelig?
Eller krever utfordringer arbeidslivet står overfor utvikling av medarbeiderskap? Kravet til omstilling, fleksibilitet og raskere forandringstakt er økende. Årsakene er mange og sammensatte. Både ledere og medarbeidere må ha vilje og evne til omstilling. Parallelt med økningen i forandringskrav og høyere forandringstakt ser vi også at mange mennesker ikke får tatt ut det potensial og de ressurser de representerer på en god måte for seg selv og for sin arbeidsplass.

3 Medarbeiderskap ….er utviklet som arbeidsform og metode til i praksis å legge fundamentet for den lærende organisasjon.   ”Medarbeiderskap” skal bidra til å belyse at ledere og medarbeidere på alle nivå er gjensidig avhengig av hverandre for å komme videre.   ”Medarbeiderskap” handler om å videreutvikle aktive, engasjerte ansatte som gjør bevisste valg og som jobber aktivt for egen organisasjon og de oppgaver som skal løses.

4

5 Mål Bidra til bedre ledelse og høyere kvalitet på tjenestetilbudet i kommunal sektor. Flere myndiggjorte medarbeidere.

6 ”Bottom up” Kommunen definerer selv innhold og aktiviteter, men innenfor en klar ramme. Forutsetninger: Forankring i kommunens strategi for ledelse- og kvalitetsutvikling. Aktivitetene skal være lokalt drevet og forankret.

7 Medarbeiderskap- et utviklingsprogram for ledere og medarbeidere: ___________________________________ Metodisk fundament for utvikling av en lærende organisasjon Utviklingsprosess – veksling mellom teori og praksis Trening av ansatte og ledere i tenkemåte, holdninger og arbeidsformer. Styrke ”Vi ”– kultur; motvirke ”de-og vi”-kultur Å styrke forandringskompetanse Bevisstgjøring på egne holdninger og vurderinger gjennom bl.a.: Forankring av programmet Tilføring av teori og faktisk kunnskap Selvrefleksjon – ”Speil – speil” Opplevelser gjennom øvelser Brevet til meg selv SWOT-analyse Utvikling i praksis gjennom prosjektarbeid Tilbakeføring av resultater --> utvikling og forbedring

8 Gjennomføring: _____________________________
Opplæring av kursveiledere Kurs 0,5 + 2 dager (á 22-25) Prosjekt 1-2 t/u i 8 – 10 uker R E S U L T A T E R Tema 1 Tema 2 Tema 3 Forbedring Smarte løsninger

9 Et unikt utviklingsprogram, fordi…
Det henvender seg til samtlige ledere og medarbeidere (i samme sektor). Det bryter opp det tradisjonelle arbeidsmønsteret. Kursdeltakernes og kursledernes roller er ikke de tradisjonelle. Har mer fokus på den personlige utviklingen enn hva tradisjonell opplæring ofte har. Det har en direkte og tydelig kopling til egen arbeidssituasjon. Det gir en bedre helhetsforståelse.


Laste ned ppt "En lærende organisasjon?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google