Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim Helseklynge Senter for Velferdsteknologi www. SeVel.no Prosjektleder Aslak Steinsbekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim Helseklynge Senter for Velferdsteknologi www. SeVel.no Prosjektleder Aslak Steinsbekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim Helseklynge Senter for Velferdsteknologi www. SeVel.no Prosjektleder Aslak Steinsbekk aslak.steinsbekk@ntnu.no

2 Trondheim Helseklynge Bakgrunn •Demografisk utvikling •Relativt mindre tilgang på tjenesteytere •Økt fokus på egenmestring •Behov for innovative løsninger = Velferdsteknologi •Behov å samle kompetanse, bygge videre på den og ha mer målrettet innsats •Trengs en samling av miljø og koordinert for å ivareta dette

3 Trondheim Helseklynge Prosess så langt •Utskjekkmøte 5/1-12 –Diskusjon av hva SeVel kan være. Enighet om å gå videre. Opprettet arbeidsgruppe •Møte 1 6/3-12: –Hva SeVel er, visjon og mål. •Møte 2 11/4-12: –SeVels arbeidsområder, presentasjon av miljøene •Møte 3 10/5-12: –Organisering av SeVel og endelige avklaringer •Godkjenning i styret i Helseklyngen 5/6-12 •Underskrift viljeserklæring •Etableringsprosess

4 Trondheim Helseklynge Miljø og grunnlag •84 personer fra 51 ulike miljø (minste enhet er avdelinger/institutt) har deltatt i etableringsprosessen –Flest fra NTNU, fra teknologi til filosofi og religion –Også Kommuner, Fylkesmann, NAV Hjelpemiddelsentral, Brann og andre utenfor Helseklyngen •Laget et omforent grunnlagsdokument som beskriver hva SeVel er og arbeidsområder •Laget en Viljeserklæring som en avtale mellom de som er med

5 Trondheim Helseklynge Grunnlagsdokument Bakgrunn •1.1. Generell innledning om velferdsteknologi og arbeidet med etablering •1.2. Sentrale utfordringer 1.Mangler lovverk 2.Brist faglig samarbeid helse – teknologi 3.Trengs satsing på IKT/info.systemer i kommuner 4.Kommuner mangler strategi og bestillerkompetanse 5.Fordrer endringsprosesser i organisering 6.Krever omprioritering av ressurser 7.Kan gi ulikheter mellom kommuner 8.Vanskelig å få storskala prosjekt / implementering •1.3. Behov for et senter

6 Trondheim Helseklynge Profil SeVel •Nav i et nettverk mellom aktører innen praksisfeltet, næringsliv, forskning og utdanning. Gi helhetlige løsninger. •Visjon: Senteret skal være et senter for forskningsbasert kompetanse og innovasjon innen velferdsteknologi som skal bidra til borgernes helse og velferd. •Mål: Senteret skal bidra til at brukerne får helhetlige velferdsteknologiske løsninger som er integrert i tjenesteytingen, gjennom å skape samarbeid om og å initiere og koordinere velferdsteknologiske prosjekt.

7 Trondheim Helseklynge Arbeidsområder •Spissing i forhold til valg av tema og et kritisk volum på aktivitetene •3.1 Prioriterte arbeidsområder –Nettverksarbeid –Samarbeid om søknader –Levende laboratorium •3.2 Øvrige arbeidsområder –Utdanning –Formidling

8 Trondheim Helseklynge Levende laboratorium •Er for eksempel 1000 husstander som utgjør en infrastruktur for innhenting av ønsker og erfaringer og utprøving av løsninger •Et større konkret fellesprosjekt som krever innsats av mange parter. Det krever en god del arbeidsinnsats. •Enighet om å gå i gang med arbeidet

9 Trondheim Helseklynge Organisering SeVel -Styringsgruppe Styret i Trondheim Helseklynge Felles prosjekt Vertsinstitusjon Miljø Faglig leder Ledergruppe Samarbeid

10 Trondheim Helseklynge Viljeserklæring •En lavterskel «avtale» mellom miljøene i senteret for å sikre en viss gjensidig forpliktelse overfor hverandre •Binder ingen formelt til å bidra med for eksempel ressurser, men ligger et vist press i å skriftliggjøre en intensjon •Det inngås egne avtaler om konkrete prosjekt, hvor de som er med binder seg formelt •Kan hende at det i framtid vil være behov for en fastere generell avtale, det avgjøres hvis behovet melder seg •Underskrives av formell leder for hvert miljø


Laste ned ppt "Trondheim Helseklynge Senter for Velferdsteknologi www. SeVel.no Prosjektleder Aslak Steinsbekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google